iSamosprava | Daňový úrad: Daň za pozemok vs. vydané stavebné povolenie
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020

Daňový úrad: Daň za pozemok vs. vydané stavebné povolenie

Daňovník má vydané právoplatné stavebné povolenie na rodinný dom, pričom stav pozemku je orná pôda. Daňovník namieta vyrubenú daň za pozemok, nárokuje si zníženie dane o rozlohu plánového rodinného domu, nakoľko mu okresný úrad – pozemkový a lesný odbor vydal stanovisko k pripravovanému zámeru – výstavbe rodinného domu. Zároveň namieta výšku dane aj z dôvodu ochranného pásma vodného toku. Ako môže obec postupovať?

Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.