iSamosprava | Interné riadenie / Produkty v E-knižnici
 • Ochranné pásmo pohrebiska od 1.1.2020

  V sekcii Stavebný úrad nájdete bližšie informácie k určovaniu pásma pohrebiska po novelizácii zákona o pohrebníctve.
 • Daň z nehnuteľnosti

  do 31. januára sú osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť povinné podať daňové priznanie
 

Kalendár

 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Interné riadenie / Produkty v E-knižnici

V Elektronickej knižnici isamosprava.sk prinášame k téme interné riadenie nasledujúce odborné materiály:

< Späť