iSamosprava | Majetok/Právnické osoby obce: Schvaľovanie nájomnej zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou a mestom

Majetok/Právnické osoby obce: Schvaľovanie nájomnej zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou a mestom

V prípade ak mesto uzatvára nájomnú zmluvu ako nájomca, kde predmetom nájmu sú garáže vo vlastníctve obchodnej spoločnosti so 100%-nou majetkovou účasťou mesta, je potrebné takúto zmluvu schváliť na mestskom zastupiteľstve?Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.