iSamosprava | Parkovanie: Možnosti objektívnej zodpovednosti za nezaplatenie parkovného
 • Čo všetko je potrebné vedieť k chodu samosprávy

  tento týždeň uverejníme v e-knižnici prehľadnú metodiku pre starostov a poslancov s rámcom práv aj povinností, sledujte nás.
 

Kalendár

 • 60 dní po uplynutí kalendárneho roka/väčšinou 1. marca 
  01.03. - 01.03.2019
  Správa o kontrolnej činnosti predložená hlavným kontrolórom
 •  
  16.03. - 16.03.2019
  Voľby prezidenta SR 1. kolo
 • Obec správu predkladá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Obsah správy určí Ministerstvo vnútra v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zverejní na svojom webovom sídle. 
  31.03. - 31.03.2019
  Obec: Správa o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu za dva predchádzajúce kalendárne roky
 •  
  31.03. - 31.03.2019
  Poskytnutie informácií MF SR o skutočnom plnení rozpočtu
 •  
  31.03. - 31.03.2018
  Zostavenie účtovnej závierky na účely podania daňového priznania k dani z príjmu a zverejnenie v Informačnom systéme
 • Obec podáva daňové priznanie len ak má príjmy z činností, ktorými dosiahla zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. 
  31.03. - 31.03.2019
  Podanie daňového priznania k dani z príjmu
 •  
  30.04. - 30.04.2019
  Podanie hlásenia správcovi dane o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom

Parkovanie: Možnosti objektívnej zodpovednosti za nezaplatenie parkovného

Odborný článok sa zaoberá možnosťami efektívnejšieho sankcionovania na úseku parkovania. Uvedená téma je aktuálna hlavne pre väčšie mesta, ktoré potrebujú vytvárať nové parkovacie miesta a získať viac financií na ich prevádzku a údržbu.

Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.