iSamosprava | Výskumný inštitút isamosprava.sk: Občianska participácia na lokálnej úrovni
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020

Výskumný inštitút isamosprava.sk: Občianska participácia na lokálnej úrovni

Viete, že? ...aktivizácia občanov zastaviť odliv mladých ľudí a občianska participácia patrí u tretiny zástupcov samospráv k prioritám?

WellGiving, o.z. v spolupráci s portálom isamosprava.sk realizovalo koncom minulého roka kvantitatívny prieskum zameraný na zistenie miery a foriem zapájania obyvateľov miest a obcí do rozhodovacích procesov.

Prieskum bol spolufinancovaný vďaka podpore EÚ - ESF a OP EVS v rámci projektu "Občianska participácia na lokálnej úrovni."

VÝSTUPY PRIESKUMU

Tím isamosprava.sk a Welgiving, o.z.


< Späť