iSamosprava | Právne audity obcí a miest

Kalendár

 • pripravili sme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, nájdete ho v sekcii \\\\\\\"Rozpočet\\\\\\\". 
  31.12. - 31.12.2019
  Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži
 • lehota na podanie priznaní pre daňovníkov 
  31.01. - 31.01.2020
  Daňové priznania z nehnuteľností
 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Právne audity obcí a miest

Vážení zvolení starostovia, primátori a poslanci,

Odborný portál isamosprava.sk popri svojej odbornej agende ponúka v spolupráci s garantom advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. ponuku právnej služby aj v podobe právneho auditu obce/mesta podľa potrieb daného subjektu.

Pokiaľ nemáte jasno v právnej agende obce/mesta, potrebujete usmerniť pri riešení nachádzaných problémov, môžete využiť našu odbornú pomoc. 

Právny audit je právnou službou, ktorej účelom je právna kontrola rôznych oblastí agendy samosprávy, a to najmä

 • zmluvnej agendy
 • VZN a uznesení zastupiteľstva

 • súdnych sporov a iných konaní
 • interných dokumentov a iných.

Vykonanie právneho auditu dokáže napomôcť predchádzaniu súdnym sporom ako aj ušetriť peňažné prostriedky samospráve ochranou v nevýhodných právnych vzťahoch.

Právne audity zabezpečuje partnerská advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.


V prípade záujmu nás kontaktujte

tel. č. 0907 702 172 / sekretariat@gplegal.eu


Tím isamosprava.sk


< Späť