iSamosprava | Právne audity obcí a miest
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Právne audity obcí a miest

Vážení zvolení starostovia, primátori a poslanci,

Odborný portál isamosprava.sk popri svojej odbornej agende ponúka v spolupráci s garantom advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. ponuku právnej služby aj v podobe právneho auditu obce/mesta podľa potrieb daného subjektu.

Pokiaľ nemáte jasno v právnej agende obce/mesta, potrebujete usmerniť pri riešení nachádzaných problémov, môžete využiť našu odbornú pomoc. 

Právny audit je právnou službou, ktorej účelom je právna kontrola rôznych oblastí agendy samosprávy, a to najmä

 • zmluvnej agendy
 • VZN a uznesení zastupiteľstva

 • súdnych sporov a iných konaní
 • interných dokumentov a iných.

Vykonanie právneho auditu dokáže napomôcť predchádzaniu súdnym sporom ako aj ušetriť peňažné prostriedky samospráve ochranou v nevýhodných právnych vzťahoch.

Právne audity zabezpečuje partnerská advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.


V prípade záujmu nás kontaktujte

tel. č. 0907 702 172 / sekretariat@gplegal.eu


Tím isamosprava.sk


< Späť