iSamosprava | Právne audity obcí a miest
 • Ochranné pásmo pohrebiska od 1.1.2020

  V sekcii Stavebný úrad nájdete bližšie informácie k určovaniu pásma pohrebiska po novelizácii zákona o pohrebníctve.
 • Daň z nehnuteľnosti

  do 31. januára sú osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť povinné podať daňové priznanie
 

Kalendár

 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Právne audity obcí a miest

Vážení zvolení starostovia, primátori a poslanci,

Odborný portál isamosprava.sk popri svojej odbornej agende ponúka v spolupráci s garantom advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. ponuku právnej služby aj v podobe právneho auditu obce/mesta podľa potrieb daného subjektu.

Pokiaľ nemáte jasno v právnej agende obce/mesta, potrebujete usmerniť pri riešení nachádzaných problémov, môžete využiť našu odbornú pomoc. 

Právny audit je právnou službou, ktorej účelom je právna kontrola rôznych oblastí agendy samosprávy, a to najmä

 • zmluvnej agendy
 • VZN a uznesení zastupiteľstva

 • súdnych sporov a iných konaní
 • interných dokumentov a iných.

Vykonanie právneho auditu dokáže napomôcť predchádzaniu súdnym sporom ako aj ušetriť peňažné prostriedky samospráve ochranou v nevýhodných právnych vzťahoch.

Právne audity zabezpečuje partnerská advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o.


V prípade záujmu nás kontaktujte

tel. č. 0907 702 172 / sekretariat@gplegal.eu


Tím isamosprava.sk


< Späť