iSamosprava | Právnické osoby obce / Produkty v E-knižnici
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020

Právnické osoby obce / Produkty v E-knižnici

V Elektronickej knižnici isamosprava.sk prinášame k téme právnické osoby obce nasledujúce odborné materiály:

< Späť