iSamosprava | TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok. Od 01. júla 2017 už orgány štátnej a verejnej správy (teda aj súdy, exekútori, notári) budú doručovať dokumenty právnickým osobám výlučne do elektronických schránok. Ak má podnikateľ zapísané nesprávne údaje v Obchodnom registri, môže sa stať, že sa do elektronickej schránky svojej firmy nedostane.

​Doteraz bolo zosúladených údajov v Obchodnom registri s údajmi v Registri fyzických osôb pre viac ako 5 400 spoločností. Či boli zosúladené údaje vašej spoločnosti, zistíte na stránke obchodného registra. Každý deň sa tu zverejňujú ďalšie spoločnosti, ktorých údaje boli upravené tak, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.

Stále je však dôležité, aby si štatutári aj sami aktívne skontrolovali správnosť zapísaných údajov v Obchodnom registri. Zmeniť zapísané údaje je možné podaním návrhu na zápis údajov adresovaným príslušnému registrovému súdu. K návrhu je potrebné priložiť príslušné listiny, z ktorých vyplývajú zapisované údaje.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.06.2017

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.justice.gov.sk


< Späť