iSamosprava | TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu
 • **Nepridelenie zbrane príslušníkovi obecnej polície**

  Môže náčelník obecnej polície rozhodnúť o nevydaní služobnej strelnej zbrane príslušníkovi obecnej polície u ktorého má podozrenie, že je duševne nespôsobilý? Dozviete sa v prípadovej štúdii.
 • **Obecná knižnica**

  Pripravili sme prípadovú štúdiu, v ktorej sa dozviete, či je obec povinná zriadiť obecnú knižnicu.
 • *Vrátenie menovacieho dekrétu*

  Aký je postup ak poslanec vrátil menovací dekrét do komisie? Čítajte prípadovú štúdiu.
 • *Nezáujem o členstvo v dozornej rade*

  Ako postupovať v prípade, ak poslanci vymenovaní do dozornej rady spoločnosti sa členstva vzdali a žiadny z poslancov dlhodobo nemá záujem o členstvo v dozornej rade? Dozviete sa z prípadovej štúdie.
 • ***Novela zákona o sťažnostiach schválená NRSR***

  Už čoskoro Vám prinesieme legislatívnu správu k schválenej novele zákona o sťažnostiach.
 

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom o poskytnutie stanoviska k pripravovanému stavebnému zákonu. 

Podľa Mgr. Martina Kóňu, MBA., hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstvo aktuálne finišuje s prípravou paragrafového znenia nového stavebného zákona a vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré dostalo v rámci diskusie s odbornou verejnosťou. Návrh paragrafového znenia zákona, po jeho vypracovaní, bude predložený na pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády sa nový zákon dostane do 30. septembra 2013 a následne po jeho schválení bude pokračovať legislatívny proces v Národnej rade SR. Ešte pred rokovaním o novom zákone na vláde ministerstvo pripravuje k stavebnému zákonu širokú verejnú diskusiu. Cieľom ministerstva je pripraviť kvalitný zákon, keďže ide o jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tohto rezortu.

S cieľom poskytnúť informácie čo bude obsahom nového stavebného zákona Centrálny portál požiadal ministerstvo o poskytnutie jeho pracovnej verzie. Ihneď po jej zverejnení Vás budeme podrobne informovať o najdôležitejších inštitútoch nového stavebného zákona. 

12.04.2013

Dagmar Kubíčková  - Tlačová agentúra pre samosprávu (TAS)


< Späť