iSamosprava | TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu
  • Interné riadenie: Vzdanie sa nároku na stravovanie zamestnancom

    Môže sa zamestnanec platne vzdať nároku na stravovanie? Viac sa dočítate v prípadovej štúdii.
  • Nezvolávanie zasadnutí zastupiteľstva podľa harmonogramu

    Zastupiteľstvo sa so starostom dohodlo na harmonograme zasadnutí zastupiteľstva. Starosta však pred plánovaným termínom zasadnutie nezvolal. Môže starosta svojvoľne nezvolať zasadnutie zastupiteľstva? Aké majú poslanci možnosti? * Viac informácií prinášame v prípadovej štúdii *
  • Poistenie majetku rozpočtových a príspevkových organizácií obce

    Kto má zabezpečiť poistenie majetku uzatvorením poistných zmlúv? Obec ako vlastník alebo organizácie? Odpoveď si prečítajte v prípadovej štúdii.
 

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom o poskytnutie stanoviska k pripravovanému stavebnému zákonu. 

Podľa Mgr. Martina Kóňu, MBA., hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstvo aktuálne finišuje s prípravou paragrafového znenia nového stavebného zákona a vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré dostalo v rámci diskusie s odbornou verejnosťou. Návrh paragrafového znenia zákona, po jeho vypracovaní, bude predložený na pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády sa nový zákon dostane do 30. septembra 2013 a následne po jeho schválení bude pokračovať legislatívny proces v Národnej rade SR. Ešte pred rokovaním o novom zákone na vláde ministerstvo pripravuje k stavebnému zákonu širokú verejnú diskusiu. Cieľom ministerstva je pripraviť kvalitný zákon, keďže ide o jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tohto rezortu.

S cieľom poskytnúť informácie čo bude obsahom nového stavebného zákona Centrálny portál požiadal ministerstvo o poskytnutie jeho pracovnej verzie. Ihneď po jej zverejnení Vás budeme podrobne informovať o najdôležitejších inštitútoch nového stavebného zákona. 

12.04.2013

Dagmar Kubíčková  - Tlačová agentúra pre samosprávu (TAS)


< Späť