iSamosprava | TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu
 • **VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV**

  Od 1.7.2017 bude portál isamosprava poskytovať bezplatné poradenstvo týkajúce sa volieb do orgánov samosprávnych krajov
 • **ODBORNÝ OBECNÝ BALÍČEK**

  Odborný obecný balíček ponúka okrem iného aj osobné odborné konzultácie - hodinu právnej konzultácie v advokátskej kancelárií, ktorá je odborným garantom Centrálneho portálu pre samosprávu. Viac informácií o odbornom obecnom balíčku nájdete na portáli.
 • ***Nárok na zvýšenie tarifného platu pre opatrovateľky***

  O tom, či opatrovateľky v domácnosti majú nárok na zvýšenie tarifného platu si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • **Nová definícia daňového tajomstva**

  Prinášame legislatívnu správu k novele daňového poriadku
 • **VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV**

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 4. novembra 2017. Voľby budú jednokolové.
 • ***OOB***

  V pondelok 26.6.2017 bude stretnutie medzi zástupcami odborného garanta Centrálneho portálu pre samosprávu a zástupcom obce, ktorá sa rozhodla využiť službu osobnej odbornej konzultácie v oblasti verejného obstarávania.
 

Kalendár

 •  
  04.11. - 04.11.2017
  VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom o poskytnutie stanoviska k pripravovanému stavebnému zákonu. 

Podľa Mgr. Martina Kóňu, MBA., hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstvo aktuálne finišuje s prípravou paragrafového znenia nového stavebného zákona a vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré dostalo v rámci diskusie s odbornou verejnosťou. Návrh paragrafového znenia zákona, po jeho vypracovaní, bude predložený na pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády sa nový zákon dostane do 30. septembra 2013 a následne po jeho schválení bude pokračovať legislatívny proces v Národnej rade SR. Ešte pred rokovaním o novom zákone na vláde ministerstvo pripravuje k stavebnému zákonu širokú verejnú diskusiu. Cieľom ministerstva je pripraviť kvalitný zákon, keďže ide o jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tohto rezortu.

S cieľom poskytnúť informácie čo bude obsahom nového stavebného zákona Centrálny portál požiadal ministerstvo o poskytnutie jeho pracovnej verzie. Ihneď po jej zverejnení Vás budeme podrobne informovať o najdôležitejších inštitútoch nového stavebného zákona. 

12.04.2013

Dagmar Kubíčková  - Tlačová agentúra pre samosprávu (TAS)


< Späť