iSamosprava | TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu
 • Manuál pre poslancov už zverejnený

  nájdete na ekniznica.isamosprava.sk
 

Kalendár

 • do 30 pracovných dní od konania volieb ak zastupiteľstvo nebolo zvolané bývalým starostom do 30 dní po voľbách 
  17.11. - 02.01.2015
  Náhradný termín ustanovujúceho zastupiteľstva najneskôr 2.1.2015
 •  
  26.11. - 11.01.2015
  Podanie kandidačných listín na doplňujúce voľby
 •  
  18.02. - 05.03.2015
  Volebná kampaň - doplňujúce voľby
 •  
  07.03. - 07.03.2015
  Volebný deň - doplňujúce voľby

TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom o poskytnutie stanoviska k pripravovanému stavebnému zákonu. 

Podľa Mgr. Martina Kóňu, MBA., hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstvo aktuálne finišuje s prípravou paragrafového znenia nového stavebného zákona a vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré dostalo v rámci diskusie s odbornou verejnosťou. Návrh paragrafového znenia zákona, po jeho vypracovaní, bude predložený na pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády sa nový zákon dostane do 30. septembra 2013 a následne po jeho schválení bude pokračovať legislatívny proces v Národnej rade SR. Ešte pred rokovaním o novom zákone na vláde ministerstvo pripravuje k stavebnému zákonu širokú verejnú diskusiu. Cieľom ministerstva je pripraviť kvalitný zákon, keďže ide o jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tohto rezortu.

S cieľom poskytnúť informácie čo bude obsahom nového stavebného zákona Centrálny portál požiadal ministerstvo o poskytnutie jeho pracovnej verzie. Ihneď po jej zverejnení Vás budeme podrobne informovať o najdôležitejších inštitútoch nového stavebného zákona. 

12.04.2013

Dagmar Kubíčková  - Tlačová agentúra pre samosprávu (TAS)


< Späť