iSamosprava | TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu
  • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje zápisy do registra partnerov verejného sektora

    V prípade záujmu kontaktujte sekretariát Advokátskej kancelárie GPL + 421 917 701 358
  • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. = odborný garant Centrálneho portálu pre samosprávu

    * * www.gplegal.eu * *
  • Centrálny portál pre samosprávu začína v spolupráci s advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. prinášať prvé skúsenosti s registráciou partnerov verejného sektora

 

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom o poskytnutie stanoviska k pripravovanému stavebnému zákonu. 

Podľa Mgr. Martina Kóňu, MBA., hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstvo aktuálne finišuje s prípravou paragrafového znenia nového stavebného zákona a vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré dostalo v rámci diskusie s odbornou verejnosťou. Návrh paragrafového znenia zákona, po jeho vypracovaní, bude predložený na pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády sa nový zákon dostane do 30. septembra 2013 a následne po jeho schválení bude pokračovať legislatívny proces v Národnej rade SR. Ešte pred rokovaním o novom zákone na vláde ministerstvo pripravuje k stavebnému zákonu širokú verejnú diskusiu. Cieľom ministerstva je pripraviť kvalitný zákon, keďže ide o jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tohto rezortu.

S cieľom poskytnúť informácie čo bude obsahom nového stavebného zákona Centrálny portál požiadal ministerstvo o poskytnutie jeho pracovnej verzie. Ihneď po jej zverejnení Vás budeme podrobne informovať o najdôležitejších inštitútoch nového stavebného zákona. 

12.04.2013

Dagmar Kubíčková  - Tlačová agentúra pre samosprávu (TAS)


< Späť