iSamosprava | TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu
 • ***Opätovná skúšobná doba***

  Je možné uzavrieť so zamestnancom opätovne zmluvu so skúšobnou dobou?
 • ***Oprávnenia mestskej polície***

  Má mestská polícia oprávnenie predviesť osobu, ktorá nevie preukázať svoju totožnosť?
 • ***Novela zákona o sociálnych službách***

  Národná rada SR schválila novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 • ***Námietka predpojatosti***

  V prípadovej štúdii sme sa venovali námietke predpojatosti voči hlavnému kontrolórovi obce.
 • ***Rybársky lístok***

  Môžeme vydať nový rybársky lístok, pokiaľ jeho držiteľ zmenil občiansky preukaz?
 • ***Náklady obce v miestnom poplatku za odpad***

  V prípadovej štúdii sme sa venovali tomu, čo môže obec započítať do nákladov za komunálny odpad.
 

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom o poskytnutie stanoviska k pripravovanému stavebnému zákonu. 

Podľa Mgr. Martina Kóňu, MBA., hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstvo aktuálne finišuje s prípravou paragrafového znenia nového stavebného zákona a vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré dostalo v rámci diskusie s odbornou verejnosťou. Návrh paragrafového znenia zákona, po jeho vypracovaní, bude predložený na pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády sa nový zákon dostane do 30. septembra 2013 a následne po jeho schválení bude pokračovať legislatívny proces v Národnej rade SR. Ešte pred rokovaním o novom zákone na vláde ministerstvo pripravuje k stavebnému zákonu širokú verejnú diskusiu. Cieľom ministerstva je pripraviť kvalitný zákon, keďže ide o jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tohto rezortu.

S cieľom poskytnúť informácie čo bude obsahom nového stavebného zákona Centrálny portál požiadal ministerstvo o poskytnutie jeho pracovnej verzie. Ihneď po jej zverejnení Vás budeme podrobne informovať o najdôležitejších inštitútoch nového stavebného zákona. 

12.04.2013

Dagmar Kubíčková  - Tlačová agentúra pre samosprávu (TAS)


< Späť