iSamosprava | TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu
 • Nová právna úprava platobných rozkazov II.

  Prinášame Vám druhú časť odborného článku zameraného na alternatívnu formu uplatňovania peňažných nárokov.
 • **eGovernment**

  V inštitúte eGovernment budeme v najbližšom čase prinášať a spracúvať právnu problematiku, ktorá je spojená s informatizáciou a elektronizáciou samosprávy
 • **Daňový úrad**

  Kedy je možná zmena sadzieb miestnej dane a poplatku?
 • **Obec v provizóriu**

  Môže obec uzatvoriť zmluvu o prenájme obecného majetku aj v rozpočtovom provizóriu? Čítajte prípadovú štúdiu.
 • **Zberné nádoby na šatstvo s neznámym vlastníkom**

  Ako má obec postupovať? Odpovedáme v prípadovej štúdii.
 • **Prideľovanie zberných nádob**

  Podľa akého kritéria treba postupovať v prípade rodinného domu? Čítajte prípadovú štúdiu.
 

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom o poskytnutie stanoviska k pripravovanému stavebnému zákonu. 

Podľa Mgr. Martina Kóňu, MBA., hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstvo aktuálne finišuje s prípravou paragrafového znenia nového stavebného zákona a vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré dostalo v rámci diskusie s odbornou verejnosťou. Návrh paragrafového znenia zákona, po jeho vypracovaní, bude predložený na pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády sa nový zákon dostane do 30. septembra 2013 a následne po jeho schválení bude pokračovať legislatívny proces v Národnej rade SR. Ešte pred rokovaním o novom zákone na vláde ministerstvo pripravuje k stavebnému zákonu širokú verejnú diskusiu. Cieľom ministerstva je pripraviť kvalitný zákon, keďže ide o jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tohto rezortu.

S cieľom poskytnúť informácie čo bude obsahom nového stavebného zákona Centrálny portál požiadal ministerstvo o poskytnutie jeho pracovnej verzie. Ihneď po jej zverejnení Vás budeme podrobne informovať o najdôležitejších inštitútoch nového stavebného zákona. 

12.04.2013

Dagmar Kubíčková  - Tlačová agentúra pre samosprávu (TAS)


< Späť