iSamosprava | TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu
 • Zverejnenie pozmenenej zápisnice zo zasadnutia zastupiteľstva starostom

  a možné porušenia zákonov - čítajte v prípadovej štúdii
 • Postup pri zvolaní zastupiteľstva nezvolaného starostom

  zákonné možnosti prinášame v prípadovej štúdii
 • Pipravujeme manuál zvoleného starostu/primátora a poslanca

  sledujte našu elektronickú kinžnicu ekniznica.isamosprava.sk
 

Kalendár

 • Zabezpečia politické strany 
  26.10. - 26.10.2014
  Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie
 • vykonávajú politické strany a nezávislí kandidáti 
  29.10. - 13.11.2014
  Vedenie volebnej kampane (začiatok a ukončenie volebnej kampane)
 • Zabezpečí okrsková volebná komisia 
  01.11. - 01.11.2014
  Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie

TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom o poskytnutie stanoviska k pripravovanému stavebnému zákonu. 

Podľa Mgr. Martina Kóňu, MBA., hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstvo aktuálne finišuje s prípravou paragrafového znenia nového stavebného zákona a vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré dostalo v rámci diskusie s odbornou verejnosťou. Návrh paragrafového znenia zákona, po jeho vypracovaní, bude predložený na pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády sa nový zákon dostane do 30. septembra 2013 a následne po jeho schválení bude pokračovať legislatívny proces v Národnej rade SR. Ešte pred rokovaním o novom zákone na vláde ministerstvo pripravuje k stavebnému zákonu širokú verejnú diskusiu. Cieľom ministerstva je pripraviť kvalitný zákon, keďže ide o jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tohto rezortu.

S cieľom poskytnúť informácie čo bude obsahom nového stavebného zákona Centrálny portál požiadal ministerstvo o poskytnutie jeho pracovnej verzie. Ihneď po jej zverejnení Vás budeme podrobne informovať o najdôležitejších inštitútoch nového stavebného zákona. 

12.04.2013

Dagmar Kubíčková  - Tlačová agentúra pre samosprávu (TAS)


< Späť