iSamosprava | TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu
 • Odborný obecný balíček

  odborný balíček 3 portálov s ponukou odbornej pomoci pre starostov naviac. Prečítajte si viac v našej ponuke k novej službe!
 • ***Protesty prokuratúry 2015***

  Spracúvame právne vety z protestov prokurátorov za rok 2015, ktoré budeme postupne uverejňovať na portáli
 • ***eGovornment***

  V inštitúte eGovernment budeme prinášať a spracúvať právnu problematiku, ktorá je spojená s informatizáciou a elektronizáciou procesov v samospráve.
 • ***Vnútorné predpisy obce***

  Je povinnosťou obce mat schválený rokovací poriadok a zásady hospodárenia s majetkom obce, alebo sa môže riadiť len zákonnou úpravou?
 • ***eGovornment***

  V odbornom článku sa venujeme problematike integrovaných obslužných miest občana, ktoré slúžia na uľahčenie vybavovania úradných záležitostí
 

Kalendár

 • Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania do troch dní od doručenia podania. 
  07.12. - 31.12.2016
  Riešiť podania voličov
 • Do 9. februára 2016 povinnosť doručiť zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách do každej domácnosti. 
  01.01. - 09.02.2016
  Doručiť zoznam kandidátov
 • Do 9. februára 2016 povinnosť doručiť oznámenie o čase a mieste konania volieb do každej domácnosti. 
  01.01. - 09.02.2016
  Doručiť oznámenie o čase a mieste konania volieb
 • Ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach od zverejnenia vyžrebovaného čísla kandidátnych listín.  
  01.01. - 07.12.2015
  Ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
 • Do 18. februára 2016 zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu. 
  01.01. - 18.02.2016
  Zasielať hlasovacie preukazy poštou
 • Do 4. marca 2016 vydávať hlasovacie preukazy a viesť ich evidenciu. 
  01.02. - 04.03.2016
  Vydávať hlasovacie preukazy
 • Do 4. marca 2016 zabezpečiť vybavenie volebných miestností. 
  01.02. - 04.03.2016
  Vybavenie volebných miestností

TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom o poskytnutie stanoviska k pripravovanému stavebnému zákonu. 

Podľa Mgr. Martina Kóňu, MBA., hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstvo aktuálne finišuje s prípravou paragrafového znenia nového stavebného zákona a vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré dostalo v rámci diskusie s odbornou verejnosťou. Návrh paragrafového znenia zákona, po jeho vypracovaní, bude predložený na pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády sa nový zákon dostane do 30. septembra 2013 a následne po jeho schválení bude pokračovať legislatívny proces v Národnej rade SR. Ešte pred rokovaním o novom zákone na vláde ministerstvo pripravuje k stavebnému zákonu širokú verejnú diskusiu. Cieľom ministerstva je pripraviť kvalitný zákon, keďže ide o jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tohto rezortu.

S cieľom poskytnúť informácie čo bude obsahom nového stavebného zákona Centrálny portál požiadal ministerstvo o poskytnutie jeho pracovnej verzie. Ihneď po jej zverejnení Vás budeme podrobne informovať o najdôležitejších inštitútoch nového stavebného zákona. 

12.04.2013

Dagmar Kubíčková  - Tlačová agentúra pre samosprávu (TAS)


< Späť