iSamosprava | TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu
 • ***Novela školského zákona - podpísaná Prezidentom SR***

  O tom, aké podstatné zmeny prináša novela školského zákona si môžete prečítať v spracovanej legislatívnej správe.
 • **Návrh zákona o podpore najmenej rozvinutým okresom**

  Prečítajte si v legislatívnej správe čo je hlavným cieľom návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutým okresom
 

Kalendár

 • Nadobudnutie účinnosti novely zákona o petičnom práve 
  01.09. - 01.09.2015
  Novela zákona o petičnom práve

TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom o poskytnutie stanoviska k pripravovanému stavebnému zákonu. 

Podľa Mgr. Martina Kóňu, MBA., hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstvo aktuálne finišuje s prípravou paragrafového znenia nového stavebného zákona a vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré dostalo v rámci diskusie s odbornou verejnosťou. Návrh paragrafového znenia zákona, po jeho vypracovaní, bude predložený na pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády sa nový zákon dostane do 30. septembra 2013 a následne po jeho schválení bude pokračovať legislatívny proces v Národnej rade SR. Ešte pred rokovaním o novom zákone na vláde ministerstvo pripravuje k stavebnému zákonu širokú verejnú diskusiu. Cieľom ministerstva je pripraviť kvalitný zákon, keďže ide o jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tohto rezortu.

S cieľom poskytnúť informácie čo bude obsahom nového stavebného zákona Centrálny portál požiadal ministerstvo o poskytnutie jeho pracovnej verzie. Ihneď po jej zverejnení Vás budeme podrobne informovať o najdôležitejších inštitútoch nového stavebného zákona. 

12.04.2013

Dagmar Kubíčková  - Tlačová agentúra pre samosprávu (TAS)


< Späť