iSamosprava | TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu
 • ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE

  V akej forme má obecné zastupiteľstvo schváliť zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce? Prečítajte si viac v prípadovej štúdii.
 • Členstvo vo výbore mestskej časti

  Môže byť členom výboru mestskej časti aj občan, ktorý nie je poslancom mestského zastupiteľstva, ak to štatút mesta a následne zásady činnosti výborov mestskej časti upravujú? Odpoveď si prečítajte na našom portáli.
 • PROTESTY PROKURÁTOROV

  Spracúvame protesty prokurátorov za rok 2014 vo veciach územnej samosprávy. Informácie z nich si budete môcť prečítať na našom portáli.
 

Kalendár

 •  
  02.02. - 02.02.2015
  Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2014
 •  
  02.02. - 02.02.2015
  Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 •  
  07.02. - 07.02.2015
  Referendum o ochrane rodiny
 •  
  18.02. - 05.03.2015
  Volebná kampaň - doplňujúce voľby
 •  
  07.03. - 07.03.2015
  Volebný deň - doplňujúce voľby

TS: Tlačová agentúra pre samosprávu získavala informácie k novému stavebnému zákonu

Tlačová agentúra pre samosprávu oslovila Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s cieľom o poskytnutie stanoviska k pripravovanému stavebnému zákonu. 

Podľa Mgr. Martina Kóňu, MBA., hovorcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ministerstvo aktuálne finišuje s prípravou paragrafového znenia nového stavebného zákona a vyhodnocuje všetky pripomienky, ktoré dostalo v rámci diskusie s odbornou verejnosťou. Návrh paragrafového znenia zákona, po jeho vypracovaní, bude predložený na pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády sa nový zákon dostane do 30. septembra 2013 a následne po jeho schválení bude pokračovať legislatívny proces v Národnej rade SR. Ešte pred rokovaním o novom zákone na vláde ministerstvo pripravuje k stavebnému zákonu širokú verejnú diskusiu. Cieľom ministerstva je pripraviť kvalitný zákon, keďže ide o jeden z najvýznamnejších právnych predpisov tohto rezortu.

S cieľom poskytnúť informácie čo bude obsahom nového stavebného zákona Centrálny portál požiadal ministerstvo o poskytnutie jeho pracovnej verzie. Ihneď po jej zverejnení Vás budeme podrobne informovať o najdôležitejších inštitútoch nového stavebného zákona. 

12.04.2013

Dagmar Kubíčková  - Tlačová agentúra pre samosprávu (TAS)


< Späť