iSamosprava | TS: Začala sa e-komunikácia so štátom!
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom!

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňovalo štatutárov, aby si vybavenie či aktiváciu dokladu nenechávali na poslednú chvíľu, a to aj listami či SMS-správami. K dnešnému dňu je na elektronickú komunikáciu pripravených približne 62 percent štatutárov.

Zástupcovia firiem, ktoré nemajú prístup do úradnej elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk, by si mali bezodkladne vybaviť alebo aktivovať občiansky preukaz na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov v SR.  Keďže vrcholí sezóna cestovných dokladov, čakacie doby na oddeleniach dokladov sa predlžujú. Aktuálne je priemerná čakacia doba na podanie žiadosti o vydanie dokladov 1 hodinu. Rýchlejšie vás v súčasnosti vybavia na oddeleniach dokladov, ktoré sú situované mimo veľkých klientskych centier. Zákonná lehota na vydanie občianskeho preukazu je 30 dní. Štatutári majú možnosť podať žiadosť o vydanie OP v zrýchlenom termíne do 2 dní, avšak za správny poplatok vo výške 20 €.

Bez aktivovaného dokladu s čipom nie je možné dostať sa do schránky a teda je znemožnená akákoľvek elektronická komunikácia. Ak štatutár nemá OP s bezpečnostným osobným kódom, k rozhodnutiam, ktoré mu úrady doručia po 01. júli do schránky, sa nedostane. Štatutári – cudzí štátni občania s oficiálnym pobytom na území SR - sa môžu prihlasovať elektronickým dokladom o pobyte. Štatutári – slovenskí občania i cudzinci bez pobytu na území SR – sa môžu prihlasovať prostredníctvom alternatívnych autentifikátorov.

V prípade otázok týkajúcich sa aktivácie či práce s elektronickou schránkou využite služby Ústredného kontaktného centra na stránke www.slovensko.sk, alebo na čísle 421 2 35 803 083.

K dispozícii máte aj kontaktný formulár a videonávody. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne občianskych preukazov sa môžete obrátiť aj na Callcentrum MV SR v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod. na bezplatnom čísle 0800 222 222, alebo e-mailom na callcentrum@minv.sk.

Ďalšie informácie sú k dispozícii aj na stránke www.statutar.sk.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 01.07.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť