iSamosprava |
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
 predošlá | 12345678910 324 325 |

Legislatíva/Voľby: Zvýšenie odmien členom volebnej komisie

iSamosprava >
Sobota, 17. 08. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami. Cieľom predloženého návrhu vyhlášky je primerané zvýšenie odmien členom okrskových a miestnych volebných komisií.


Čítajte viac...

Starosta/Interné riadenie: Nárok starostu a jeho zástupcu na rekreačný príspevok

iSamosprava >
Sobota, 17. 08. 2019

Má starosta a zástupca starostu nárok na rekreačný príspevok v zmysle § 152a Zákonníka práce?


Čítajte viac...

Daňový úrad: Výpočet miestneho poplatku za rozvoj

iSamosprava >
Štvrtok, 15. 08. 2019

Metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR Banská Bystrica k výpočtu miestneho poplatku za rozvoj.Čítajte viac...

Majetok: Dotácie samosprávy vs. neúplne údaje v registri MNO

iSamosprava >
Streda, 14. 08. 2019

Odborný článok približuje možnosti obce overiť rozsah zapísaných údajov o subjekte tretieho sektora v registri mimovládnych neziskových organizácií a na základe uvedeného zistenia poskytnúť resp. neposkytnúť tomuto subjektu dotáciu z rozpočtu obce.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 12.8.2019- 18.8.2019

iSamosprava >
Pondelok, 12. 08. 2019

Čítajte viac...

Majetok: Schvaľovanie spôsobu prenechania majetku do nájmu pri osobitnom zreteli

iSamosprava >
Piatok, 09. 08. 2019

Kto môže rozhodnúť o spôsobe (forme) nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa?


Čítajte viac...

Infozákon: Poskytnutie informácií o nehnuteľnostiach

iSamosprava >
Štvrtok, 08. 08. 2019

Poskytnutie informácií o nehnuteľnostiach 


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 324 325 |