iSamosprava | TAS-všetko
 predošlá | 12345678910 22 23 |

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie

iSamosprava > TAS-všetko
Pondelok, 23. 10. 2017

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 


Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov

iSamosprava > TAS-všetko
Utorok, 10. 10. 2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 


Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom!

iSamosprava > TAS-všetko
Sobota, 01. 07. 2017

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.


Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá

iSamosprava > TAS-všetko
Utorok, 27. 06. 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.
Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri

iSamosprava > TAS-všetko
Štvrtok, 22. 06. 2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.
Čítajte viac...

TS: V júli končí prechodné obdobie pre zápis do registra partnerov verejného sektora!

iSamosprava > TAS-všetko
Utorok, 20. 06. 2017
Každá firma, ktorá chce od 01. februára 2017 obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100 000 eur alebo v úhrne 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v tomto registri musia byť zapísaní všetci tí, na ktorých sa povinnosť zápisu vzťahuje.
Čítajte viac...

TS: Výzvu Deň pre Dunaj prijalo 36 samospráv

iSamosprava > TAS-všetko
Pondelok, 19. 06. 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzvalo predstaviteľov samospráv v povodí Dunaja, aby sa zapojili do aktivít, ktorých cieľom je čistejšie a zelenšie Slovensko. Podporu tejto iniciatíve už ministerstvu ohlásilo 36 samospráv.


Čítajte viac...

TS: Zapojte sa do tvorby novely Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov

iSamosprava > TAS-všetko
Štvrtok, 15. 06. 2017

Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z..


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 22 23 |