iSamosprava | Aktuality,Právo
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
 predošlá | 12345678910 179 180 |

Starosta/Interné riadenie: Nárok starostu a jeho zástupcu na rekreačný príspevok

iSamosprava > Aktuality,Právo
Sobota, 17. 08. 2019

Má starosta a zástupca starostu nárok na rekreačný príspevok v zmysle § 152a Zákonníka práce?


Čítajte viac...

Majetok: Dotácie samosprávy vs. neúplne údaje v registri MNO

iSamosprava > Aktuality,Právo
Streda, 14. 08. 2019

Odborný článok približuje možnosti obce overiť rozsah zapísaných údajov o subjekte tretieho sektora v registri mimovládnych neziskových organizácií a na základe uvedeného zistenia poskytnúť resp. neposkytnúť tomuto subjektu dotáciu z rozpočtu obce.


Čítajte viac...

Majetok: Schvaľovanie spôsobu prenechania majetku do nájmu pri osobitnom zreteli

iSamosprava > Aktuality,Právo
Piatok, 09. 08. 2019

Kto môže rozhodnúť o spôsobe (forme) nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa?


Čítajte viac...

Infozákon: Poskytnutie informácií o nehnuteľnostiach

iSamosprava > Aktuality,Právo
Štvrtok, 08. 08. 2019

Poskytnutie informácií o nehnuteľnostiach 


Čítajte viac...

Majetok: Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

iSamosprava > Aktuality,Právo
Štvrtok, 08. 08. 2019

Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených. Uvedené sa tak dotkne aj obcí, ak vymáhajú svoje pohľadávky prostredníctvom súdneho exekútora. Starou exekúciou je taká exekúcia, ktorá bola začatá pred 1. aprílom 2017 a je vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017. 


Čítajte viac...

eGovernment: Druhá vlna stop byrokracii

iSamosprava > Aktuality,Právo
Štvrtok, 08. 08. 2019

V tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať orgánom verejnej moci v papierovej podobe. Orgány verejnej moci tak budú postupne podľa delenej účinnosti zákona o byrokracii povinné získavať údaje o fyzických a právnických osobách z ďalších zdrojových registrov ako informačných systémov verejnej správy.


Čítajte viac...

Mestská polícia/Interné riadenie: Konflikt záujmov náčelníka mestskej polície?

iSamosprava > Aktuality,Právo
Streda, 31. 07. 2019

Môže náčelník mestskej polície byť zároveň konateľom s.r.o. s predmetom činností, ktoré majú k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter?


Čítajte viac...

eGovernment: Zmeny pri výkone verejnej moci elektronicky

iSamosprava > Aktuality,Právo
Utorok, 30. 07. 2019

Dňa 1. augusta 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 211/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v platnom znení (ďalej ako „zákon o e-Governmente“). 


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 179 180 |