iSamosprava | Aktuality,Právo
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020
 predošlá | 12345678910 188 189 |

Stavebný úrad: Forma rozhodovania o pridelení súpisného čísla

iSamosprava > Aktuality,Právo
Sobota, 22. 02. 2020

Akou formou sa vydáva rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, vydáva sa rozhodnutím (výroková časť/odôvodnenie) alebo oznámením o určení súpisného čísla (s požadovanými náležitosťami)?


Čítajte viac...

Školy: Nový vzorový pracovný poriadok škôl od Ministerstva školstva

iSamosprava > Aktuality,Právo
Sobota, 22. 02. 2020

Dňa 10.2.2020 podpísala ministerka školstva a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku nový vzorový Pracovný poriadok pedagogických a ostatných zamestnancov škôl. Bližšie informácie sú dostupné v odbornom článku.


Čítajte viac...

Interné riadenie: Výkon inej zárobkovej činnosti riaditeľky základnej školy

iSamosprava > Aktuality,Právo
Pondelok, 17. 02. 2020

Je v rozpore s § 9 zákona č. 552/2003 Z. z., ak riaditeľka základnej školy s právnou subjektivitou zastáva funkciu v komisii obecného zastupiteľstva, za ktorú poberá symbolickú odmenu 10 eur?


Čítajte viac...

Interné riadenie: Vyplatenie cestovných náhrad bez amortizácie?

iSamosprava > Aktuality,Právo
Piatok, 14. 02. 2020

Je možné vo vnútornej smernici o cestovných náhradách upraviť nad rámec zákona, aby pri použití súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnú cestu mal zamestnávateľ možnosť vyplatiť zamestnancovi iba náhradu za spotrebované PHM (teda bez tzv. amortizácie)?


Čítajte viac...

Matrika: Súčinnosť exekútorovi a vydanie úmrtného listu

iSamosprava > Aktuality,Právo
Piatok, 14. 02. 2020

Je obecný úrad povinný na požiadanie poskytnúť exekútorovi úmrtný list?


Čítajte viac...

Obec/Mesto: Opätovné použitie petičných hárkov v petícii proti hazardným hrám

iSamosprava > Aktuality,Právo
Piatok, 07. 02. 2020
Petíciu o zákaze hazardných hier nepodporil pred 4 rokmi stanovený počet obyvateľov obce. Preto by poslanci chceli využiť nadchádzajúce voľby do Národnej rady a znova predložiť takúto petíciu. Je v tomto prípade potrebné spraviť novú petíciu, alebo sa môže pokračovať v už začatej petícii a použiť už podpísané hárky petície?
Čítajte viac...

Šport: Poskytovanie dotácii obce športovým odborníkom?

iSamosprava > Aktuality,Právo
Streda, 05. 02. 2020

Otázka:

Za akých podmienok je možné osobám, ktoré vykonávajú činnosť  športového odborníka podľa zákona o športe poskytovať dotácie  podľa § 7 ods. 4 zákona  č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu obce?   


Čítajte viac...

Životné prostredie: Použitie príjmov z poplatkov z Environmentálneho fondu

iSamosprava > Aktuality,Právo
Pondelok, 03. 02. 2020

Môže mesto z príjmu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku z Environmentálneho fondu uhrádzať zmluvnému partnerovi faktúry za zber, odvoz, zneškodnenie alebo zhodnocovanie komunálneho odpadu? Môže mesto z tohto príjmu financovať napr. výstavbu stojísk pre zberné nádoby umiestnené na verejných priestranstvách?


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 188 189 |