iSamosprava | Aktuality,Právo,Starosta / Primátor

Kalendár

 • pripravili sme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, nájdete ho v sekcii \\\\\\\"Rozpočet\\\\\\\". 
  31.12. - 31.12.2019
  Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži
 • lehota na podanie priznaní pre daňovníkov 
  31.01. - 31.01.2020
  Daňové priznania z nehnuteľností
 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020
 predošlá | 12345678910 17 18 |

Zastupiteľstvo/Starosta: Pozmeňujúce návrhy programu zastupiteľstva starostom

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Piatok, 15. 11. 2019

Môže starosta obce na obecnom zastupiteľstve dávať pozmeňujúce návrhy k samotnému programu rokovania alebo jednotlivým prerokovávaným bodom v rámci rokovania obecného zastupiteľstva?


Čítajte viac...

Starosta/Zastupiteľstvo: Vedenie zasadnutia zastupiteľstva počas dovolenky starostu?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Štvrtok, 19. 09. 2019

Môže starosta obce počas svojej riadnej dovolenky zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a následne pokračovať v dovolenke?


Čítajte viac...

Starosta/Interné riadenie: Nárok starostu a jeho zástupcu na rekreačný príspevok

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Sobota, 17. 08. 2019

Má starosta a zástupca starostu nárok na rekreačný príspevok v zmysle § 152a Zákonníka práce?


Čítajte viac...

Majetok: Schvaľovanie spôsobu prenechania majetku do nájmu pri osobitnom zreteli

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Piatok, 09. 08. 2019

Kto môže rozhodnúť o spôsobe (forme) nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Starosta: Žiadosť zastupiteľstva v uznesení voči starostovi a obecnému úradu?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Štvrtok, 09. 05. 2019

Môže obecné zastupiteľstvo prostredníctvom uznesenia požiadať starostu alebo obecný úrad o výkon určitých činností (napr. žiadosť o oslovenie spoluvlastníkov pozemkov za účelom scelenia obecných pozemkov)? Môže starosta odmietnuť vykonať činnosť, o ktorú ho obecné zastupiteľstvo v uznesení požiadalo? 


Čítajte viac...

Starosta/Školy: Príbuzenský vzťah starostu obce a riaditeľky materskej školy

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Piatok, 15. 03. 2019

Môže manželka starostu obce vykonávať funkciu riaditeľky materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec a nemá právnu subjektivitu? Výberového konania sa zúčastnila iba jediná uchádzačka o túto funkciu. 


Čítajte viac...

Starosta/Primátor: Výkon práce na dohodu popri výkone funkcie

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Piatok, 18. 01. 2019

Zamestnanec, ktorý sa stal starostom, má u zamestnávateľa uzatvorenú pracovnú zmluvu, a zároveň dohodu o pracovnej činnosti. Je možné, aby bol z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie ale z dohody o pracovnej činnosti nie?


Čítajte viac...

Starosta: Nárok starostu na odstupné pri vyhlásení volieb za neplatné

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Piatok, 18. 01. 2019

V prípade vyhlásenia volieb za neplatné sa vypláca starostovi odstupné aj za novo začaté volebné obdobie, ktoré starosta začal a nedokončil, resp. berie sa táto časť volebného obdobia (do doby ustanovujúceho zastupiteľstva) ako ďalšie po sebe nasledujúce funkčné obdobie pre účel vyplatenia odstupného?


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 17 18 |