iSamosprava | Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
 predošlá | 12345678910 17 18 |

Zastupiteľstvo/Starosta: Spôsob fungovania komisie verejného záujmu vs. starosta

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Utorok, 07. 07. 2020

V  zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je starosta obce je povinný podať písomné oznámenie za rok 2019. Súčasťou má byť oznámenie majetkových pomerov starostu obce a majetkových pomerov manželky starostu. Členovia komisie sú poslancami obecného zastupiteľstva.

Ako má daná komisia prebiehať? Ako majú členovia komisie postupovať? Čo je povinný starosta obce predložiť na danú komisiu? Môže si predseda, resp. členovia komisie dokumenty ponechať na pár dní?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Starosta: Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov od. 1.1.2020

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Pondelok, 04. 05. 2020

Ako sa majú zverejňovať majetkové priznania verejných funkcionárov obce po novelizácii?


Čítajte viac...

Starosta: Plat starostu poskytnutý v prospech obce

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Štvrtok, 09. 04. 2020

V súvislosti s aktuálnou situáciou zapríčinenou pandémiou koronavírusu sa chce starosta obce vzdať časti svojho platu na pol roka. Je potrebné, aby mu to schválilo obecné zastupiteľstvo  alebo postačí, keď sa písomne vzdáva na pol roka určitej časti platu?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Starosta: Pozmeňujúce návrhy programu zastupiteľstva starostom

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Piatok, 15. 11. 2019

Môže starosta obce na obecnom zastupiteľstve dávať pozmeňujúce návrhy k samotnému programu rokovania alebo jednotlivým prerokovávaným bodom v rámci rokovania obecného zastupiteľstva?


Čítajte viac...

Starosta/Zastupiteľstvo: Vedenie zasadnutia zastupiteľstva počas dovolenky starostu?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Štvrtok, 19. 09. 2019

Môže starosta obce počas svojej riadnej dovolenky zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a následne pokračovať v dovolenke?


Čítajte viac...

Starosta/Interné riadenie: Nárok starostu a jeho zástupcu na rekreačný príspevok

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Sobota, 17. 08. 2019

Má starosta a zástupca starostu nárok na rekreačný príspevok v zmysle § 152a Zákonníka práce?


Čítajte viac...

Majetok: Schvaľovanie spôsobu prenechania majetku do nájmu pri osobitnom zreteli

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Piatok, 09. 08. 2019

Kto môže rozhodnúť o spôsobe (forme) nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Starosta: Žiadosť zastupiteľstva v uznesení voči starostovi a obecnému úradu?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Starosta / Primátor
Štvrtok, 09. 05. 2019

Môže obecné zastupiteľstvo prostredníctvom uznesenia požiadať starostu alebo obecný úrad o výkon určitých činností (napr. žiadosť o oslovenie spoluvlastníkov pozemkov za účelom scelenia obecných pozemkov)? Môže starosta odmietnuť vykonať činnosť, o ktorú ho obecné zastupiteľstvo v uznesení požiadalo? 


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 17 18 |