iSamosprava | Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
 predošlá | 12345678910 27 28 |

Zastupiteľstvo/Starosta: Spôsob fungovania komisie verejného záujmu vs. starosta

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Utorok, 07. 07. 2020

V  zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je starosta obce je povinný podať písomné oznámenie za rok 2019. Súčasťou má byť oznámenie majetkových pomerov starostu obce a majetkových pomerov manželky starostu. Členovia komisie sú poslancami obecného zastupiteľstva.

Ako má daná komisia prebiehať? Ako majú členovia komisie postupovať? Čo je povinný starosta obce predložiť na danú komisiu? Môže si predseda, resp. členovia komisie dokumenty ponechať na pár dní?


Čítajte viac...

VZN/Zastupiteľstvo: Iniciovanie zmeny VZN poslancom

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Štvrtok, 04. 06. 2020

Ako môže poslanec obecného/mestského zastupiteľstva iniciovať návrh na zmenu VZN, ktoré už je schválené? Môže tak urobiť interpeláciou?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Prerokovanie správy o povesti občana

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Utorok, 02. 06. 2020

Jedným z bodov rokovania obecného zastupiteľstva bolo prerokovanie správy o povesti občana. Z dôvodu citlivosti informácií bola verejnosť z rokovania vylúčená. Ako má vyzerať zápisnica z rokovania? V zápisnici máme vymazať len meno a priezvisko osoby, ktorej sa vec týkala alebo treba anonymizovať celý bod? Pri vytlačení zápisnice už má byť všetko čitateľné? Čo ak bude chcieť niekto nahliadnuť do zápisnice fyzicky? Musíme sprístupniť celé, alebo tiež nejako túto časť anonymizovať?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Lehoty a zverejňovanie materiálov zo zastupiteľstva počas mimoriadnej situácie

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Streda, 20. 05. 2020

Majú vplyv prechodné ustanovenia ku covid19 v §30f zákona o obecnom zriadení na plynutie lehôt na zverejňovanie materiálov, zápisníc a uznesení z obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo podľa § 12 zákona o obecnom zriadení „bežným spôsobom“?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Klasické zasadnutie obecného zastupiteľstva v čase koronakrízy

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Streda, 13. 05. 2020

V súvislosti s prijatými opatreniami UVZ SR ohľadne koronavírusu, v prípade ak obecné zastupiteľstvo bude zasadať klasicky, za účasti poslancov a bez verejnosti, musíme zasadnutie nahrávať? Platí v tomto prípade podpísanie uznesení do 10 dní a zverejnenie zápisnice tiež do 10 dní? 


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Starosta: Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov od. 1.1.2020

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Pondelok, 04. 05. 2020

Ako sa majú zverejňovať majetkové priznania verejných funkcionárov obce po novelizácii?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Nemožnosť bežných rokovaní zastupiteľstiev?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Utorok, 14. 04. 2020

Je možné počas trvania mimoriadnej situácie spôsobenej šírením respiračného ochorenia COVID_19 zvolávať a viesť „klasické“ zasadnutia obecného zastupiteľstva za fyzickej prítomnosti poslancov a ostatných zúčastnených osôb?


Čítajte viac...

Starosta: Plat starostu poskytnutý v prospech obce

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Štvrtok, 09. 04. 2020

V súvislosti s aktuálnou situáciou zapríčinenou pandémiou koronavírusu sa chce starosta obce vzdať časti svojho platu na pol roka. Je potrebné, aby mu to schválilo obecné zastupiteľstvo  alebo postačí, keď sa písomne vzdáva na pol roka určitej časti platu?


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 27 28 |