iSamosprava | Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
 predošlá | 12345678910 25 26 |

Starosta/Zastupiteľstvo: Vedenie zasadnutia zastupiteľstva počas dovolenky starostu?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Štvrtok, 19. 09. 2019

Môže starosta obce počas svojej riadnej dovolenky zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a následne pokračovať v dovolenke?


Čítajte viac...

Hlavný kontrolór: Špecifiká pri odvolaní hlavného kontrolóra obce

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Štvrtok, 22. 08. 2019

Môže zastupiteľstvo odvolať hlavného kontrolóra z dôvodu opakovaného porušenia povinností zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca ak nebol mu doručený list o neplnení si povinností? Môže byť dôvod na odvolanie oneskorené podanie majetkového priznania, keď deň stanovený zákonom na podanie majetkového priznania pripadol na nedeľu a hlavný kontrolór priznanie doručil v pondelok? Musí byť obsahom uznesenia o odvolaní aj odôvodnenie?


Čítajte viac...

Majetok: Schvaľovanie spôsobu prenechania majetku do nájmu pri osobitnom zreteli

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Piatok, 09. 08. 2019

Kto môže rozhodnúť o spôsobe (forme) nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Voľby: Zloženie sľubu poslanca náhradníka vs. neuznášaniaschopné zastupiteľstvo

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Štvrtok, 25. 07. 2019

Starosta neoznámil nástup náhradníka po zániku mandátu iného poslanca. Došlo len k zloženiu sľubu na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré však nebolo uznášaniaschopné. Môže poslanec náhradník riadne vykonávať svoj mandát?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Neoznámenie odsúdenia poslanca za trestný čin

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Štvrtok, 25. 07. 2019

Obec dostala informáciu, že poslanec obecného zastupiteľstva bol odsúdený za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Kto môže vyzvať poslanca, aby predložil výpis z registra trestov alebo môže obec iným spôsobom zistiť, či spáchal poslanec trestný čin?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Majetok: Oprava havarijného stavu školy

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Pondelok, 08. 07. 2019

Môže starosta odsúhlasiť opravu budovy školy v majetku mesta bez súhlasu obecného zastupiteľstva ak je stav budovy havarijný?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Prítomný poslanec len hlasujúci poslanec?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Utorok, 25. 06. 2019

Rokovací poriadok považuje za prítomných poslancov na zasadnutí zastupiteľstva len tých, ktorí sa zúčastnia hlasovania. Poslanci, ktorí síce mali kartu v hlasovacej jednotke ale vo vymedzenom čase nehlasovali, teda sa neprezentovali, sa považujú podľa tohto rokovacieho poriadku za neprítomných. Teda títo sa nezapočítavajú do kvóra, podľa ktorého sa vykonáva výpočet výsledkov hlasovania. Je uvedená úprava v súlade so zákonom?Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Platnosť uznesenia ak neprebehlo hlasovanie

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Streda, 15. 05. 2019

Bolo uznesenie obecného zastupiteľstva platne prijaté, ak existuje zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva, avšak hlasovanie neprebehlo?


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 25 26 |