iSamosprava | Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
 • Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

  V sekcii stavebný úrad nájdete odborný článok, ktorý sa bližšie zaoberá problematikou bezbariérovosti najmä verejne prístupných budov a úlohou stavebného úradu pri kontrole dodržania požiadaviek bezbariérovosti v stavebnom konaní.
 • Súbežný výkon funkcie prednostu a hlavného kontrolóra inej obce

  Je prednosta obecného úradu povinný požiadať starostu obce o súhlas na výkon funkcie hlavného kontrolóra v inej obci? V prípade, ak bol tento súhlas potrebný, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, ak je zároveň zástupcom odborového orgánu? Odpoveď nájdete v sekcii Hlavný kontrolór.
 

Kalendár

 •  
  01.07. - 01.07.2019
  Vydanie VZN podľa ust. § 79 ods. 6 zákona o hazardných hrách o umiestnení herne
 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
 predošlá | 12345678910 24 25 |

Zastupiteľstvo/Majetok: Oprava havarijného stavu školy

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Pondelok, 08. 07. 2019

Môže starosta odsúhlasiť opravu budovy školy v majetku mesta bez súhlasu obecného zastupiteľstva ak je stav budovy havarijný?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Prítomný poslanec len hlasujúci poslanec?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Utorok, 25. 06. 2019

Rokovací poriadok považuje za prítomných poslancov na zasadnutí zastupiteľstva len tých, ktorí sa zúčastnia hlasovania. Poslanci, ktorí síce mali kartu v hlasovacej jednotke ale vo vymedzenom čase nehlasovali, teda sa neprezentovali, sa považujú podľa tohto rokovacieho poriadku za neprítomných. Teda títo sa nezapočítavajú do kvóra, podľa ktorého sa vykonáva výpočet výsledkov hlasovania. Je uvedená úprava v súlade so zákonom?Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Platnosť uznesenia ak neprebehlo hlasovanie

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Streda, 15. 05. 2019

Bolo uznesenie obecného zastupiteľstva platne prijaté, ak existuje zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva, avšak hlasovanie neprebehlo?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Starosta: Žiadosť zastupiteľstva v uznesení voči starostovi a obecnému úradu?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Štvrtok, 09. 05. 2019

Môže obecné zastupiteľstvo prostredníctvom uznesenia požiadať starostu alebo obecný úrad o výkon určitých činností (napr. žiadosť o oslovenie spoluvlastníkov pozemkov za účelom scelenia obecných pozemkov)? Môže starosta odmietnuť vykonať činnosť, o ktorú ho obecné zastupiteľstvo v uznesení požiadalo? 


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Žiadosť obyvateľa o výmaz časti záznamu zastupiteľstva

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Utorok, 26. 03. 2019

Má obec povinnosť vymazať zo záznamu verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva na základe žiadosti občana tú časť zasadnutia, na ktorej občan verejne vystúpi?


Čítajte viac...

Verejné obstarávanie/Zastupiteľstvo: Úloha zastupiteľstva a zmluvy vo verejnom obstarávaní

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Štvrtok, 14. 03. 2019

Otázka: Musí obecné zastupiteľstvo schvaľovať uzatvorenie každej zmluvy s úspešným uchádzačom podľa zákona o verejnom obstarávaní?


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Voľby: Zmena trvalého pobytu náhradníka poslanca

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Utorok, 12. 03. 2019

Poslanec sa vzdal svojho poslaneckého mandátu, pričom na jeho miesto by mal nastúpiť náhradník. Tento náhradník však v čase od volieb do dňa potenciálneho nástupu na post poslanca obecného zastupiteľstva zmenil trvalý pobyt v rámci obce (t.j. už nemá trvalý pobyt vo volebnom obvode, za ktorý v čase volieb kandidoval). Stráca táto osoba zmenou trvalého pobytu právo byť náhradníkom a následne poslancom?


Čítajte viac...

Hlavný kontrolór/Zastupiteľstvo: Poskytovanie správ z kontrolnej činnosti komisiám zastupiteľstva

iSamosprava > Aktuality,Právo,Zastupiteľstvo
Piatok, 08. 03. 2019

Má hlavný kontrolór obce povinnosť predkladať správy z kontroly pred zasadnutím obecného zastupiteľstva aj komisii zastupiteľstva? Má povinnosť sa zúčastňovať zasadnutí komisie? Musia byť správy z kontroly hlavného kontrolóra zverejnené obcou? 


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 24 25 |