iSamosprava | Aktuality,Právo,Obecná / Mestská polícia
 predošlá | 123 |

Mestská polícia/Interné riadenie: Konflikt záujmov náčelníka mestskej polície?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Obecná / Mestská polícia
Streda, 31. 07. 2019

Môže náčelník mestskej polície byť zároveň konateľom s.r.o. s predmetom činností, ktoré majú k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter?


Čítajte viac...

Doprava/Obecná polícia: Zmeny v právnej úprave taxislužieb

iSamosprava > Aktuality,Právo,Obecná / Mestská polícia
Štvrtok, 07. 02. 2019

Od 1. apríla 2019 nadobúda účinnosť zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a okrem ďalších zákonov aj zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov. Novela zavádza nové oprávnenia pre obce a obecnú políciu, ktorými sa zabezpečí účinnejšia kontrola dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby.


Čítajte viac...

Obecná/Mestská polícia: Dočasné zastupovanie náčelníka mestskej polície

iSamosprava > Aktuality,Právo,Obecná / Mestská polícia
Štvrtok, 24. 01. 2019

V prípade uvoľnenia miesta náčelníka mestskej polície, môžeme poveriť vedením tohto poriadkového útvaru zástupcu náčelníka, a to do vymenovania nového náčelníka najdlhšie na 6 mesiacov? Je kompetencii obecného zastupiteľstva poverenie zastupovaním náčelníka mestskej polície? 


Čítajte viac...

Priestupkové konanie: Poverenie prejednávať priestupky

iSamosprava > Aktuality,Právo,Obecná / Mestská polícia
Piatok, 13. 04. 2018

Môže starosta obce poveriť prejednaním priestupku poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý je zároveň aj zástupcom starostu? Kto môže prejednať priestupok, ktorý bol spáchaný na území obce a komu bude prislúchať príjem z výnosu pokuty?


Čítajte viac...

Obecná/Mestská polícia: K oprávneniu mestskej polície predviesť osobu

iSamosprava > Aktuality,Právo,Obecná / Mestská polícia
Sobota, 02. 12. 2017

Aké sú oprávnenia príslušníkov mestskej polície podľa § 9 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii? Môže predviesť osobu na ľubovoľné miesto? Čo v prípade, že príslušník mestskej polície preukázateľne pozná totožnosť danej osoby? 


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Obecná polícia: Pokyny náčelníkovi obecnej polície ukladané obecným zastupiteľstvom?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Obecná / Mestská polícia
Piatok, 12. 05. 2017

Aké sú právomoci mestského zastupiteľstva vo vzťahu k ukladaniu úloh starostovi, zamestnancom obecného úradu alebo náčelníkovi mestskej polície?


Čítajte viac...

Obecná polícia: Rozhodnutie náčelníka o nevydaní služobnej zbrane

iSamosprava > Aktuality,Právo,Obecná / Mestská polícia
Utorok, 21. 03. 2017

Môže náčelník obecnej polície rozhodnúť, že nevydá pri nástupe do služby služobnú strelnú zbraň príslušníkovi obecnej polície u ktorého má podozrenie, že je duševne nespôsobilý?


Čítajte viac...

Obecná polícia: Odmietnutie nosenia rovnošaty náčelníkom obecnej polície

iSamosprava > Aktuality,Právo,Obecná / Mestská polícia
Štvrtok, 22. 09. 2016

Môže náčelník obecnej polície odmietnuť nosiť rovnošatu? Ako voči nemu v takom prípade postupovať?


Čítajte viac...
 predošlá | 123 |