iSamosprava | Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
 • ** Prijaté zmeny Zákona o sociálnych službách - dopady na rozpočty obcí**

  viac nájdete v našom článku k týmto aktuálnym zmenám: Sociálna spoločnosť/Legislatíva: Mimoriadna legislatívna správa k zmene Zákona o sociálnych službách
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
 predošlá | 12345 |

Právnické osoby obce/Infozákon: Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Piatok, 30. 08. 2019

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty 


Čítajte viac...

Právnické osoby obce: Konečný užívateľ výhod obecnej s.r.o.

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Streda, 19. 06. 2019

Kto sa zapisuje do obchodného registra ako konečný užívateľ výhod v prípade obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným, kde jediným spoločníkom takejto spoločnosti je obec?Čítajte viac...

Právnické osoby obce/Majetok: Športoviská mesta v správe neziskovej organizácie?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Štvrtok, 23. 08. 2018

Mesto zriadilo neziskovú organizáciu za účelom spravovania jej majetku. Ide o športové ihriská a k nim prislúchajúce nehnuteľnosti. Poverilo neziskovú organizáciu správou tohto majetku, ktorá prenajíma priestory alebo vyberá vstupné cez registračnú pokladnicu. Je uvedená forma správy majetku vhodná pre obec?


Čítajte viac...

Voľby/Právnické osoby obce: Poslanec konateľom obecnej s.r.o. vs. kandidatúra do komunálnych volieb

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Streda, 15. 08. 2018

Môže kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva štatutár (konateľ) obecnej s.r.o., v ktorej je jediným spoločníkom obec? Môže zároveň hlasovať ako poslanec o svojom menovaní a odvolávaní ak o jej štatutárovi rozhoduje OZ?


Čítajte viac...

Právnické osoby obce: Dotácie obce pre subjekt „spoluzaložený“ obcou

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Pondelok, 16. 10. 2017

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej je zakladateľom. Ide o právnickú osobu, v ktorej má obec výlučne 100 % majetkovú účasť alebo tam možno zaradiť aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce nižšou ako 100 %, kde je obec spoluzakladateľom?


Čítajte viac...

Právnické osoby obce: Odblokovanie účtu v banke s financiami nepodliehajúcimi exekúcii

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Štvrtok, 06. 07. 2017
Exekútor nám zablokoval finančné prostriedky na účte v banke aj napriek tomu, že tieto finančné prostriedky exekúcii nepodliehajú. Mohol takto konať? Má banka povinnosť sledovať aké finančné prostriedky sú na účte?
Čítajte viac...

Obec/Právnické osoby obce: Povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Streda, 17. 05. 2017

Má spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej má obec 100% alebo iný podiel na základnom imaní, povinnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora, ak táto spoločnosť spĺňa zákonné definičné znaky partnera verejného sektora?

 

 


Čítajte viac...

Právnické osoby obce: „Sťažnosť“ proti obchodnej spoločnosti založenej obcou

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Streda, 10. 05. 2017

Obec obdržala sťažnosť o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia (postupu) konateľov obecnej s.r.o. založenej obcou. Táto obchodná spoločnosť v rámci svojej činnosti nevydáva žiadne rozhodnutia. Ide o sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach? Ako má obec postupovať?


Čítajte viac...
 predošlá | 12345 |