iSamosprava | Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020
 predošlá | 12345 |

Interné riadenie: Výkon inej zárobkovej činnosti riaditeľky základnej školy

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Pondelok, 17. 02. 2020

Je v rozpore s § 9 zákona č. 552/2003 Z. z., ak riaditeľka základnej školy s právnou subjektivitou zastáva funkciu v komisii obecného zastupiteľstva, za ktorú poberá symbolickú odmenu 10 eur?


Čítajte viac...

Právnické osoby obce: Poskytnutie dotácie neinvestičnému fondu obce

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Nedeľa, 15. 12. 2019

Aký je rozdiel medzi dotáciou poskytovanou podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 19 ods. 3 zákona o neinvestičných fondoch ? Môže obec poskytovať dotácie svojmu neinvestičnému fondu?


Čítajte viac...

Majetok: Novela zákona o lesoch

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Piatok, 22. 11. 2019
S účinnosťou od 01.01.2020 sa mení zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Prinášame prehľad niektorých zmien, ktoré prináša. 
Čítajte viac...

Právnické osoby obce/Infozákon: Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Piatok, 30. 08. 2019

Sprístupnenie neprávoplatného rozhodnutia o uložení pokuty 


Čítajte viac...

Právnické osoby obce: Konečný užívateľ výhod obecnej s.r.o.

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Streda, 19. 06. 2019

Kto sa zapisuje do obchodného registra ako konečný užívateľ výhod v prípade obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným, kde jediným spoločníkom takejto spoločnosti je obec?Čítajte viac...

Právnické osoby obce/Majetok: Športoviská mesta v správe neziskovej organizácie?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Štvrtok, 23. 08. 2018

Mesto zriadilo neziskovú organizáciu za účelom spravovania jej majetku. Ide o športové ihriská a k nim prislúchajúce nehnuteľnosti. Poverilo neziskovú organizáciu správou tohto majetku, ktorá prenajíma priestory alebo vyberá vstupné cez registračnú pokladnicu. Je uvedená forma správy majetku vhodná pre obec?


Čítajte viac...

Voľby/Právnické osoby obce: Poslanec konateľom obecnej s.r.o. vs. kandidatúra do komunálnych volieb

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Streda, 15. 08. 2018

Môže kandidovať na poslanca obecného zastupiteľstva štatutár (konateľ) obecnej s.r.o., v ktorej je jediným spoločníkom obec? Môže zároveň hlasovať ako poslanec o svojom menovaní a odvolávaní ak o jej štatutárovi rozhoduje OZ?


Čítajte viac...

Právnické osoby obce: Dotácie obce pre subjekt „spoluzaložený“ obcou

iSamosprava > Aktuality,Právo,Právnické osoby obce
Pondelok, 16. 10. 2017

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej je zakladateľom. Ide o právnickú osobu, v ktorej má obec výlučne 100 % majetkovú účasť alebo tam možno zaradiť aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce nižšou ako 100 %, kde je obec spoluzakladateľom?


Čítajte viac...
 predošlá | 12345 |