iSamosprava | Aktuality,Ekonomika
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
 predošlá | 12345678910 23 24 |

Rozpočtové organizácie obce: Vrátenie príjmov získaných rozpočtovou organizáciou ?

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Utorok, 23. 07. 2019

Má zriaďovateľ povinnosť vrátiť svojej rozpočtovej organizácii vlastné príjmy tejto rozpočtovej organizácie?


Čítajte viac...

Rozpočet: Poskytovanie dotácie pred prevádzkou nového registra MVO

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Sobota, 01. 06. 2019
Je možné poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  občianskemu združeniu aj bez toho, aby bola v registri občianskych združení vykonaná zmena zápisu  štatutárneho orgánu ? Ako by  malo postupovať  mesto v období  do  začatia prevádzky  registra o mimovládnych neziskových organizáciách ?  
Čítajte viac...

Majetok: Postup pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Utorok, 21. 05. 2019

Ako má obec postupovať ak chce uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, pričom predmetom kúpy bude nehnuteľnosť vo vlastníctve obce? Môže budúci kupujúci používať predmetnú nehnuteľnosť v čase medzi uzavretím zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a uzavretím kúpnej zmluvy? Je potrebné schváliť zmluvu o budúcej zmluve a následne aj kúpnu zmluvu?


Čítajte viac...

Rozpočet: Poskytovanie dotácii v rozpočtovom provizóriu

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Utorok, 21. 05. 2019

Môže obec v období rozpočtového provizória poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorú založila? 


Čítajte viac...

Rozpočet/Interné riadenie: Porušenie finančnej disciplíny pri vyplácaní odstupného?

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Piatok, 10. 05. 2019

Obec sa dohodla s ekonómkou na ukončení pracovného pomeru. Pri tejto príležitosti obec vyplatila ekonómke odstupné vo výške dvojnásobku jej priemerného mesačného zárobku. Niektorí z poslancov označili uvedené konanie za protizákonné. Môže obec vyplatiť zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer dohodou, odstupné v ľubovoľnej výške?


Čítajte viac...

Obec/Mesto:Poplatok za odpad osobám s trvalým pobytom bez adresy

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Streda, 10. 04. 2019

Má obec povinnosť vyrubovať poplatok za komunálny odpad aj osobám, ktoré majú v obci trvalý pobyt bez adresy? Ak áno, za akých podmienok?


Čítajte viac...

Sociálne podniky: Ako môže obec využiť inštitút sociálny podnik?

iSamosprava > Aktuality,Ekonomika
Piatok, 05. 04. 2019
Odborný článok prináša informácie o tom, ako môže obec využiť inštitút sociálneho podniku a týmto spôsobom podporiť rozvoj svojho územia a lepšie uspokojiť potreby obyvateľstva.

Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 23 24 |