iSamosprava | Aktuality,Právo,Interné riadenie
 predošlá | 12345678910 16 17 |

Interné riadenie: Zaradenie do 6. platovej triedy a kvalifikačný predpoklad

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Streda, 08. 07. 2020

Môžeme zaradiť zamestnanca s poukazom na § 5 ods. 9 zákona č. č. 553/2003 Z. z. do 6. platovej triedy v kategórii samospráva, ak má ukončené úplné stredné vzdelanie ale nemá vysokoškolské vzdelanie?


Čítajte viac...

Interné riadenie: Započítanie starostlivosti o dieťa do praxe

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Pondelok, 06. 07. 2020

Je možné započítať do praxe zamestnanca dobu starostlivosti o dieťa, ak zamestnankyňa v čase starostlivosti o dieťa nemala zamestnávateľa ale bola evidovaná na úrade práce? Je možné do praxe započítať aj činnosti vykonávane na základe živnostenského oprávnenia?


Čítajte viac...

Školy/Interné riadenie: Nenastúpenie zamestnanca vs. prekážka v práci

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Štvrtok, 02. 07. 2020

Zamestnanec po otvorení škôl odmieta nastúpiť do práce z dôvodu obavy o svoje zdravie; doteraz patril k rizikovej skupine zamestnancov. Pôjde o prekážku na strane zamestnanca alebo ak nebude možné zamestnancovi určiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca podľa § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku(resp. funkčného platu)?


Čítajte viac...

Interné riadenie: Pracovné voľno pri pružnom pracovnom čase

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Nedeľa, 28. 06. 2020

Ako postupovať pri poskytovaní pracovného voľna z dôvodu vyšetrenia a ošetrenia zamestnanca, ak je stanovená pevná a pružná pracovná doba. Týždenný pracovný čas je 37,5 hodín. Ak doloží zamestnanec potvrdenie od lekára (bez časového označenia), je potrebné zaevidovať a ospravedlniť len absenciu 6 hodín, nakoľko v rámci jedného dňa musí byť v rámci základného pracovného času na pracovisku uvedený počet hodín? Aká náhrada mzdy patrí zamestnancovi?


Čítajte viac...

Interné riadenie: Informácie o sprevádzanom rodinnom príslušníkovi

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Pondelok, 01. 06. 2020

Má zamestnávateľ právo zisťovať akého rodinného príslušníka sprevádza zamestnanec a na aké vyšetrenie ?


Čítajte viac...

Školy/Interné riadenie: Výkon práce z domu zamestnancami školy

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Pondelok, 11. 05. 2020

Akým spôsobom je vhodné upraviť výkon práce z domu v škole?


Čítajte viac...

Interné riadenie: Odstúpenie od kolektívnej zmluvy

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Pondelok, 11. 05. 2020

Odborová organizácia a obec zastúpená starostom obce uzavreli kolektívnu zmluvu. Zmluvné podmienky kolektívnej zmluvy neobsahujú lehotu platnosti zmluvy, ani možnosť odstúpenia. Obec ako zamestnávateľ nemá ani jedného člena odborovej organizácie. Akým úkonom je možné odstúpiť od kolektívnej zmluvy?


Čítajte viac...

Interné riadenie: Zaradenie špeciálneho pedagóga s I. atestáciou

iSamosprava > Aktuality,Právo,Interné riadenie
Sobota, 07. 03. 2020

Zamestnankyňa má ukončené vzdelanie pre I. stupeň základnej školy , I. atestáciu a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je posudzovaná ako pedagogický zamestnanec. Môžeme ju zaradiť do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou aj keď vykonáva činnosť špeciálneho pedagóga?  


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 16 17 |