iSamosprava | Aktuality,Servis
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
 predošlá | 12345678910 23 24 |

Legislatíva/Voľby: Zvýšenie odmien členom volebnej komisie

iSamosprava > Aktuality,Servis
Sobota, 17. 08. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami. Cieľom predloženého návrhu vyhlášky je primerané zvýšenie odmien členom okrskových a miestnych volebných komisií.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 12.8.2019- 18.8.2019

iSamosprava > Aktuality,Servis
Pondelok, 12. 08. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 5.8.2019- 11.8.2019

iSamosprava > Aktuality,Servis
Utorok, 06. 08. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Školy: Návrh zákona o posudzovaní proporcionality

iSamosprava > Aktuality,Servis
Streda, 31. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o posudzovaní proporcionality novej regulácie povolania a o doplnení zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona dochádza k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (ďalej len „smernica 2018/958“).


Čítajte viac...

Legislatívne správy 29.7.2019- 4.8.2019

iSamosprava > Aktuality,Servis
Utorok, 30. 07. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Obec/Mesto: Zákon proti byrokracii - druhá vlna

iSamosprava > Aktuality,Servis
Sobota, 27. 07. 2019

NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom zákona je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 22.7.2019 - 28.7.2019

iSamosprava > Aktuality,Servis
Pondelok, 22. 07. 2019

Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 23 24 |