iSamosprava | Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19

Denné sledovanie vývoja situácie s ochorením COVID19

Vážení používatelia portálu,
každý deň aktualizujeme a prinášame nové informácie, ktoré sa v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov.

Tím isamosprava.sk

______________________________________________________

 predošlá | 12345678 |

Školy: Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Štvrtok, 16. 07. 2020

Dňa 13.07. 2020 bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku – Podpora udržania zamestnanosti v materských školách. 


Čítajte viac...

Majetok/Právnické osoby obce: Dotácia na nájom obecnej nehnuteľnosti

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Piatok, 03. 07. 2020

Môže obec v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií a zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach ako prenajímateľ požiadať o dotáciu, ak prenajíma nehnuteľnosť nájomcovi obchodnej spoločnosti s.r.o. (so 100% účasťou obce) a následne táto s.r.o. do podnájmu iným podnikateľom?


Čítajte viac...

Sociálne: Usmernenie k zabezpečeniu ochrany klientov a personálu v ZSS

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Štvrtok, 18. 06. 2020

Dňa 16.06.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky usmernenie k zabezpečeniu ochrany klientov a personálu v zariadení sociálnych služieb.


Čítajte viac...

Sociálne: Zmeny v sociálnych službách schválené Vládou SR

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Štvrtok, 18. 06. 2020

Dňa 17.06.2020 schválila Vláda Slovenskej republiky nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa prijali zmeny v oblasti sociálnych služieb. Konkrétne ide o nasledovné nariadenia:

1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb.

3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie.

4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Čítajte viac...

Sociálne: Usmernenie k prevádzke jaslí

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 12.06. 2020 vydal hlavný hygienik Slovenskej republiky usmernenie k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.


Čítajte viac...

Školy: Nariadenie o dodávaní potravín pre deti v školách

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 15.06.2020 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh nariadenia Vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.


Čítajte viac...

Legislatíva: Zmeny v opatreniach vo finančnej oblasti

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Utorok, 16. 06. 2020

Dňa 09.06.2020 NRSR schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Cieľom novely, je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, vyriešiť určité aplikačné problémy pri realizácii už prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy ako aj doplnenie ustanovenia, ktoré upravuje povinnosti prijímateľa 2% dane..


Čítajte viac...

Školy: Úhrada príspevku za dieťa v MŠ počas a po skončení koronakrízy

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Utorok, 16. 06. 2020

Právny stav k 16.6.2020

Otázka: Uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v obecnej MŠ aj počas obdobia, kedy boli materské školy zatvorené opatrením hlavného hygienika?


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678 |