iSamosprava | Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19

Denné sledovanie vývoja situácie s ochorením COVID19

Vážení používatelia portálu,
každý deň aktualizujeme a prinášame nové informácie, ktoré sa v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov.

Tím isamosprava.sk

______________________________________________________

 predošlá | 123456 |

Školy: Usmernenie k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Sobota, 23. 05. 2020

Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR v spolupráci a Úradom verejného zdravotníctva SR vypracovalo usmernenie, týkajúce sa obnovenia prevádzky a návratu detí do zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a chodu týchto zariadení s príkazom dôsledného dodržiavania hygienicko- epidemiologického režimu a opatrení za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19.


Čítajte viac...

Školy: Usmernenie k prevádzke školských stravovacích zariadení

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Sobota, 23. 05. 2020
Hlavný hygienik SR vydal dňa 22.5.2020 usmernenie s cieľom poskytnúť informácie pre obnovenie školských stravovacích zariadení.
Čítajte viac...

Školy: Otvorenie zariadení pre deti a mládež

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Sobota, 23. 05. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Kultúra/Legislatíva: Zmeny niektorých zákonov v oblasti kultúry

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Streda, 20. 05. 2020

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 13.5.2020, vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. 


Čítajte viac...

Školy: Úprava mzdy pedagógov z dôvodu nevyučovania maturantov

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Streda, 20. 05. 2020

Pani riaditeľka školy poslala informáciu učiteľom, ktorí v tomto školskom roku vyučovali maturantov, že nakoľko bolo ukončené vyučovanie v maturitných triedach, všetci budú mať znížený plat na 80% z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa za počet hodín pripadajúcich na výučbu maturantov. Je postup pani riaditeľky správny? 


Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Lehoty a zverejňovanie materiálov zo zastupiteľstva počas mimoriadnej situácie

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Streda, 20. 05. 2020

Majú vplyv prechodné ustanovenia ku covid19 v §30f zákona o obecnom zriadení na plynutie lehôt na zverejňovanie materiálov, zápisníc a uznesení z obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo podľa § 12 zákona o obecnom zriadení „bežným spôsobom“?


Čítajte viac...

Školy: Otvorenie škôl a škôlok od 1.6. 2020

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Utorok, 19. 05. 2020

Dňa 18.05. 2020 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dokument, ktorým upravuje organizáciu a podmienky výchovy vzdelávania do konca roka 2019/2020 v materských a základných školách.

Ministerstvo umožňuje zriaďovateľom od 1. 6. 2020 otvorenie materských škôl a základných škôl prvého až piateho ročníka a školských klubov detí.


Čítajte viac...

Majetok: Usmernenie k detským ihriskám

iSamosprava > Aktuality,Mimoriadne informácie COVID19
Piatok, 15. 05. 2020

Hlavný hygienik SR vydal dňa 07.05. 2020 usmernenie, ktorým upravuje povinnosti pri prevádzke detských ihrísk, nachádzajúcich sa v exteriéroch obce.


Čítajte viac...
 predošlá | 123456 |