iSamosprava | Aktuality,Právo,Kultúra - obec
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020
 predošlá | 123 |

Kultúra/Majetok: Financovanie historickej pamiatky v súkromnom vlastníctve

iSamosprava > Aktuality,Právo,Kultúra - obec
Piatok, 29. 03. 2019

Ako môže obec prispieť k zveľadeniu historickej pamiatky - hradu, ktorý je vo vlastníctve súkromnej osoby?


Čítajte viac...

Kultúra: Obecná knižnica

iSamosprava > Aktuality,Právo,Kultúra - obec
Utorok, 26. 02. 2019
V obsahu tohto odborného článku sa venujeme právnej úprave a činnosti knižníc v Slovenskom právnom poriadku.
Čítajte viac...

Ochrana osobných údajov/Kultúra: Zverejňovanie fotiek z podujatí obce

iSamosprava > Aktuality,Právo,Kultúra - obec
Piatok, 01. 02. 2019

Občania vyžadujú, aby obecný úrad zverejňoval na svojej web stránke fotky z podujatí. Môže obec v súvislosti s GDPR zverejňovať fotografie z verejných akcií organizovaných obcou?


Čítajte viac...

Príspevkové organizácie/Interné riadenie: Odmeňovanie zamestnancov na úseku kultúry

iSamosprava > Aktuality,Právo,Kultúra - obec
Piatok, 08. 06. 2018

Môže príspevková organizácia v platovom poriadku učiť odmeňovanie časti zamestnancov na úseku kultúry podľa osobitnej stupnice platových taríf? Príspevková organizácia zároveň podpísala kolektívnu zmluvu s obcou pre odmeňovanie zamestnancov, kde takéto vyčlenenie osobitných taríf nie je uvedené.Čítajte viac...

Legislatíva/Kultúra: Návrh novely zákona o poskytovaní dotácii v pôsobnosti MK SR

iSamosprava > Aktuality,Právo,Kultúra - obec
Piatok, 22. 05. 2015
Prinášame Vám novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

Čítajte viac...

Legislatíva/Kultúra: Návrh zákona o kultúrnoosvetovej činnosti

iSamosprava > Aktuality,Právo,Kultúra - obec
Pondelok, 26. 01. 2015
Prinášame Vám legislatívnu správu k návrhu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

Čítajte viac...

Kultúra: Meranie hladiny hluku na verejnom kultúrnom podujatí

iSamosprava > Aktuality,Právo,Kultúra - obec
Pondelok, 01. 12. 2014

Môže obec uložiť usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, resp. festivalu povinnosť, aby si na vlastné náklady zabezpečil meranie hladiny hluku v deň konania verejného kultúrneho podujatia? V prípade, že usporiadateľ odmietne predložiť protokol o meraní hlučnosti obci po konaní verejného kultúrneho podujatia môže ho za to obec sankcionovať podľa § 7 zákona č. 96/1991 Zb. ?


Čítajte viac...

Kultúra: Legislatíva/Rozvoj knihovníctva

iSamosprava > Aktuality,Právo,Kultúra - obec
Piatok, 31. 10. 2014
Prinášame Vám legislatívnu správu k návrhu stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020.

Čítajte viac...
 predošlá | 123 |