iSamosprava | Aktuality,Právo,Životné prostredie - vuc

Obec/Mesto/Životné prostredie: Náhradné zásobovanie pitnou vodou

iSamosprava > Aktuality,Právo,Životné prostredie - vuc
Streda, 21. 02. 2018

Sme ako obec povinní zabezpečiť dočasný prístup k pitnej vode pre obyvateľov rómskych osád, ktorí si nosia vodu zo zdroja bez overenej kvality vody? 


Čítajte viac...

Životné prostredie: Súhlas na výrub dreviny na pozemku v spore o určenie vlastníka

iSamosprava > Aktuality,Právo,Životné prostredie - vuc
Utorok, 31. 10. 2017

Môže obec vo veci výrubu drevín vydať rozhodnutie – súhlas na výrub drevín, keď prebieha na súde konanie ohľadom určenia vlastníctva k pozemku, na ktorom drevina určená na výrub rastie? Žiadateľ je vlastníkom pozemku v celistvosti. 


Čítajte viac...

Životné prostredie: Návrh zákona o odpadoch

iSamosprava > Aktuality,Právo,Životné prostredie - vuc
Pondelok, 14. 04. 2014
Prečítajte si legislatívnu správu k návrhu zákona o odpadoch.
Čítajte viac...

TS: OP Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) - termín verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu

iSamosprava > Aktuality,Právo,Životné prostredie - vuc
Piatok, 10. 01. 2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo termín na verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom„Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“.
Čítajte viac...

Životné prostredie: Novela geologického zákona prinesie väčšiu ochranu pred zosuvmi pôdy

iSamosprava > Aktuality,Právo,Životné prostredie - vuc
Utorok, 12. 03. 2013

Pri územnom plánovaní by sa po novom mali brať do úvahy údaje geologického charakteru, a to najmä v súvislosti s možnými zosuvmi pôdy.Čítajte viac...

Životné prostredie: Povinnosti VÚC na úseku ochrany pred povodňami

iSamosprava > Aktuality,Právo,Životné prostredie - vuc
Pondelok, 04. 03. 2013
Sumár práv a povinností vyššieho územného celku na úseku ochrany pred povodňami
Čítajte viac...

Obec/VÚC: Možnosť poskytnutia dotácie v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

iSamosprava > Aktuality,Právo,Životné prostredie - vuc
Štvrtok, 08. 11. 2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.


Čítajte viac...

Osobitosti inundačného územia

iSamosprava > Aktuality,Právo,Životné prostredie - vuc
Streda, 17. 10. 2012
Článok sa zaoberá právnym charakterom inundačného územia a jeho osobitosťami.
Čítajte viac...