iSamosprava | Aktuality,Právo,Sociálne - vuc
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020
 predošlá | 12345 |

Sociálne obec/Sociálne VÚC: Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - vuc
Štvrtok, 02. 05. 2019

Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť obci alebo VÚC prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.


Čítajte viac...

Sociálne: Verejné obstarávanie uskutočňované poskytovateľmi sociálnej služby

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - vuc
Pondelok, 18. 05. 2015
Predmetom tohto odborného článku je zodpovedať na otázku, či sa neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby bez účelu dosiahnutia zisku považujú za verejných obstarávateľov v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní?
Čítajte viac...

Legislatíva: Sociálne/Návrh zákona o sociálnych službách a o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - vuc
Utorok, 11. 11. 2014
Prinášame Vám legislatívnu správu k návrhu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení a k návrhu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v platnom znení.

Čítajte viac...

VÚC sociálne: Môže VÚC krátiť „mimoriadnu dotáciu” MPSVaR SR pre neverejných poskytovateľov?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - vuc
Štvrtok, 06. 11. 2014

Na verejnosti sa objavila informácia, podľa ktorej v prípade, že neverejné zariadenie sociálnych služieb dostane financie z „mimoriadnej dotácie“ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR”), o rovnakú sumu mu vyšší územný celok skráti finančné príspevky. Môžu VÚC krátiť/započítavať finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov s „mimoriadnou dotáciou” MPSVaR SR?


Čítajte viac...

Sociálne: Aká je správna aplikácia § 110p zákona o sociálnych službách?

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - vuc
Pondelok, 20. 10. 2014

Aká je správna aplikácia ustanovenia § 110p a nasl. zákona o sociálnych službách, a to hlavne prvej vety v časti „na rovnaký počet miest a v rovnakej sume?” Aplikačná prax je taká, že zariadenia sa preregistrujú z domovov sociálnych služieb na zariadenia pre seniorov, avšak nový príspevok je o 10 € na lôžko a mesiac menší.


Čítajte viac...

Sociálne: Hodnotitelia kvality v zariadeniach sociálnych služieb

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - vuc
Piatok, 10. 10. 2014

Môže Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo vyššie územné celky vyžadovať od poskytovateľov sociálnych služieb zavedenie štandardov kvality už v súčasnosti alebo až od 1.1.2016?

 


Čítajte viac...

Sociálne: Inštitút supervízora v sociálnych službách na Slovensku

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - vuc
Piatok, 05. 09. 2014
V tomto odbornom článku sa venujeme právnej úprave inštitútu supervízora v právnom poriadku Slovenskej republiky.
Čítajte viac...

Sociálne: Príspevky pre deti v detských domovoch - povinnosti obce, 2. Časť

iSamosprava > Aktuality,Právo,Sociálne - vuc
Pondelok, 03. 02. 2014
V druhej časti článku uvádzame prehľad povinností obce na úseku poskytovania príspevkov detským domovom v prípadoch, ak samotná obec je zriaďovateľom detského domova.
Čítajte viac...
 predošlá | 12345 |