iSamosprava | Aktuality,Právo,Šport - vuc
 predošlá | 12 |

Šport: Organizovanie športového podujatia vs. živnostenské oprávnenie

iSamosprava > Aktuality,Právo,Šport - vuc
Streda, 20. 02. 2019

Môže obec vydať povolenie na kultúrno-športové podujatie “boxérsky galavečer” fyzickej osobe, ktorá nemá na uvedené živnosť?


Čítajte viac...

Šport: Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR k inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe

iSamosprava > Aktuality,Právo,Šport - vuc
Nedeľa, 14. 02. 2016

Prinášame Vám metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypracovaného na účely riadneho využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe. Metodické usmernenie usmerňuje postup sponzora a sponzorovaného pri uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe.


Čítajte viac...

Legislatíva/Šport: Nové pravidlá správania sa na lyžiarskych svahoch

iSamosprava > Aktuality,Právo,Šport - vuc
Štvrtok, 28. 05. 2015
Prinášame Vám legislatívnu správu k návrhu novely zákona o Horskej záchrannej službe, ktorou sa zavádzajú nové pravidlá správania sa na lyžiarskom svahu. 

Čítajte viac...

Doprava: Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie

iSamosprava > Aktuality,Právo,Šport - vuc
Piatok, 23. 08. 2013

Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 


Čítajte viac...

Šport: Návrh Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 - 2016

iSamosprava > Aktuality,Právo,Šport - vuc
Streda, 30. 01. 2013

Minister vnútra R. Kaliňák predložil Koncepciu boja proti diváckemu násiliu zameranú na obdobie rokov 2013 – 2016. Práve v tomto dokumente hovorí o opatreniach proti chuligánom a výtržníkom futbalových podujatí. Minister sa inšpiroval podnetmi od polície, prokuratúry, ako aj od Slovenskej informačnej služby. Týmto spôsobom hodnotí aj doterajšie opatrenia na elimináciu násilia na štadiónoch. 


Čítajte viac...

Financovanie športu v roku 2012

iSamosprava > Aktuality,Právo,Šport - vuc
Utorok, 23. 10. 2012
Prinášame prehľad schválených dotácií v roku 2012 ako aj informácie k pripravovaným výzvam a dotačnému procesu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Čítajte viac...

Zodpovednosť lyžiara za škodu

iSamosprava > Aktuality,Právo,Šport - vuc
Utorok, 23. 10. 2012

Článok sa zaoberá právnou úpravou zodpovednosti za škodu spôsobenej lyžiarom na lyžiarskom svahu.


Čítajte viac...
 predošlá | 12 |