iSamosprava | Legislatívne návrhy
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Denné legislatívne návrhy pre obce, mestá a vyššie územné celky

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov a  nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
 predošlá | 12345678910 52 53 |

Legislatíva/Voľby: Zvýšenie odmien členom volebnej komisie

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Sobota, 17. 08. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami. Cieľom predloženého návrhu vyhlášky je primerané zvýšenie odmien členom okrskových a miestnych volebných komisií.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 12.8.2019- 18.8.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 12. 08. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 5.8.2019- 11.8.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Utorok, 06. 08. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Školy: Návrh zákona o posudzovaní proporcionality

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Streda, 31. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o posudzovaní proporcionality novej regulácie povolania a o doplnení zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „návrh zákona“). Návrhom zákona dochádza k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/958 o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (ďalej len „smernica 2018/958“).


Čítajte viac...

Legislatívne správy 29.7.2019- 4.8.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Utorok, 30. 07. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Obec/Mesto: Zákon proti byrokracii - druhá vlna

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Sobota, 27. 07. 2019

NR SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom zákona je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 22.7.2019 - 28.7.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 22. 07. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Obec/Mesto: Zmeny pri práci s mládežou

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Piatok, 19. 07. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je najmä podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou a jej prínos pre osobný, profesionálny a sociálny rozvoj mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania, zabezpečiť efektívnejšiu medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu aktérov v oblasti starostlivosti o mládež na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni, kvalitne zadefinovať kompetencie jednotlivých aktérov v tejto oblasti, podporiť potenciál práce s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí a podporiť rozvoj participácie a angažovanosti mladých ľudí pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach.


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 52 53 |