iSamosprava | Legislatívne návrhy

Denné legislatívne návrhy pre obce, mestá a vyššie územné celky

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov a  nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
 predošlá | 12345678910 55 56 |

Legislatíva: Lex corona a aktuálne zmeny v plynutí lehôt, justícii a iné

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Piatok, 27. 03. 2020
Dňa 25.03.2020 Národná rada SR schválila v skrátenom legislatívnom konaní zákon, ktorého cieľom je zaviesť niektoré opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, na ochranu procesných aj hmotnoprávnych práv osôb ako aj niektoré zmeny týkajúce sa Súdnej rady a Najvyššieho súdu SR.
Čítajte viac...

Legislatíva/Školy: Aktuálne zmeny školského zákona v súvise s mimoriadnou situáciou

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Streda, 25. 03. 2020

Dňa 24.3.2020 Národná rada SR schválila na svojej 3. schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom zákona je reakcia na mimoriadnu situáciu, ktorej slovenské regionálne školstvo čelí v posledných dňoch.


Čítajte viac...

Legislatívne správy k 02.03.2020

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Sobota, 07. 03. 2020

Čítajte viac...

Legislatíva/eGovernment: Zaradenie registra adries do referenčných registrov v príprave

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Piatok, 06. 03. 2020
V MPK sa nachádza príprava zmeny statusu registra adries na referenčný register, pripomienkové konanie bude ukončené 12.03.2020.

Čítajte viac...

Obecná polícia/Doprava: Novela zákona o obecnej polícii a cestnej premávke

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Piatok, 08. 11. 2019

Dňa 28.10.2019 bola NR SR prijatá novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), a to s účinnosťou od 01.12.2019 s tým, že niektoré ustanovenia zákona o obecnej polícii nadobudnú neskoršiu účinnosť 01.04.2020 (§ 26d, §26g a § 26i) a 01.01.2024 (§26e, § 26f a § 26h).

Taktiež sa mení aj Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, v ktorom sa zavádza tzv. informačný systém parkovania.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 04.11.2019 - 10.11.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 04. 11. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva: Dlhoočakávaný zákon k detským ihriskám prijatý

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 31. 10. 2019

Dňa 16.10.2019 bol Národnou radou SR v 3. čítaní schválený Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska („ďalej len „zákon o detských ihriskách“). Zákon nadobudne účinnosť od 01.01.2020.

Cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 21.10.2019- 27.10.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 21. 10. 2019

Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 55 56 |