iSamosprava | Legislatívne návrhy
 • Smart City

  v sekcii Obec/Mesto nájdete odborný článok, ktorý predstavuje nový koncept rozvinutého mesta
 

Kalendár

 •  
  15.06. - 15.06.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni v roku 2019
 •  
  01.07. - 01.07.2019
  Vydanie VZN podľa ust. § 79 ods. 6 zákona o hazardných hrách o umiestnení herne
 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Denné legislatívne návrhy pre obce, mestá a vyššie územné celky

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov a  nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
 predošlá | 12345678910 50 51 |

Legislatívne správy 10. 6. 2019 - 16. 6. 2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 10. 06. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Majetok : Zastavenie starých exekúcií pre nemajetnosť povinného

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Piatok, 07. 06. 2019

S cieľom zabezpečiť rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov v exekučnom konaní a súčasne pomôcť občanom, ktorí sa najmä v dôsledku exekúcií ocitli v dlhovej pasci, Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií (ďalej len „návrh zákona“). Medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené 12. 11. 2018 a v súčasnosti prebieha jeho vyhodnotenie. 


Čítajte viac...

Legislatíva/ Školy: Návrh zákona k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 06. 06. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení (ďalej ako „návrh zákona“). Cieľom návrhu zákona je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. 


Čítajte viac...

Legislatíva /Interné riadenie: Zmena zákona o sociálnom poistení k 13. a 14. platu

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Streda, 05. 06. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z .z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej ako „návrh zákona“). Návrhom zákona sa reaguje na daňové a odvodové zvýhodnenia mzdy vyplácanej pri príležitosti letných dovoleniek a pri príležitostí vianočných sviatkov, tzv. 13 a 14 plat. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 3 .6. 2019 - 9. 6. 2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Streda, 05. 06. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 27. 5. 2019 - 2. 6. 2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Utorok, 28. 05. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Školy: Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 27. 05. 2019
V obsahu legislatívneho článku mapujeme najpodstatnejšie zmeny, ktoré so sebou prinesie nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 
Čítajte viac...

Legislatívna správa /Životné prostredie: Novela zákona o odpadoch

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Piatok, 24. 05. 2019
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení. Návrh zákona transponuje do slovenského právneho poriadku smernice Európskej únie, ktoré tvoria  tzv. "odpadový balík".

Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 50 51 |