iSamosprava | Legislatívne návrhy
 • Ochranné pásmo pohrebiska od 1.1.2020

  V sekcii Stavebný úrad nájdete bližšie informácie k určovaniu pásma pohrebiska po novelizácii zákona o pohrebníctve.
 • Daň z nehnuteľnosti

  do 31. januára sú osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť povinné podať daňové priznanie
 

Kalendár

 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Denné legislatívne návrhy pre obce, mestá a vyššie územné celky

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov a  nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
 predošlá | 12345678910 55 56 |

Obecná polícia/Doprava: Novela zákona o obecnej polícii a cestnej premávke

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Piatok, 08. 11. 2019

Dňa 28.10.2019 bola NR SR prijatá novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), a to s účinnosťou od 01.12.2019 s tým, že niektoré ustanovenia zákona o obecnej polícii nadobudnú neskoršiu účinnosť 01.04.2020 (§ 26d, §26g a § 26i) a 01.01.2024 (§26e, § 26f a § 26h).

Taktiež sa mení aj Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, v ktorom sa zavádza tzv. informačný systém parkovania.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 04.11.2019 - 10.11.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 04. 11. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva: Dlhoočakávaný zákon k detským ihriskám prijatý

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 31. 10. 2019

Dňa 16.10.2019 bol Národnou radou SR v 3. čítaní schválený Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska („ďalej len „zákon o detských ihriskách“). Zákon nadobudne účinnosť od 01.01.2020.

Cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách.


Čítajte viac...

Legislatívne správy 21.10.2019- 27.10.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 21. 10. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 14.10.2019- 20.10.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Utorok, 15. 10. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva: /eGovernment: Nový zákon o údajoch

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Streda, 09. 10. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o údajoch. Cieľom návrhu je napomôcť transformácii Slovenskej republiky na štát, ktorý svoje rozhodovanie vykonáva na základe odborných podkladov z analýz, predikcií a evaluácií s používaním aktuálnych, dostupných, presných a úplných údajov. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 7.10.2019- 13.10.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 07. 10. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 30.9.2019- 6.10.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 30. 09. 2019

Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 55 56 |