iSamosprava | Legislatívne návrhy
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Denné legislatívne návrhy pre obce, mestá a vyššie územné celky

Vážení používatelia portálu,

každý deň do 10:00 aktualizujeme a prinášame informácie o legislatívnych návrhoch, ktoré sa týkajú obcí, miest a vyšších územných celkov a  nachádzajú sa v legislatívnom procese.
____________________________________________________________________________
 predošlá | 12345678910 54 55 |

Legislatíva: /eGovernment: Nový zákon o údajoch

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Streda, 09. 10. 2019

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh zákona o údajoch. Cieľom návrhu je napomôcť transformácii Slovenskej republiky na štát, ktorý svoje rozhodovanie vykonáva na základe odborných podkladov z analýz, predikcií a evaluácií s používaním aktuálnych, dostupných, presných a úplných údajov. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 7.10.2019- 13.10.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 07. 10. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 30.9.2019- 6.10.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Pondelok, 30. 09. 2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 23.9.2019- 29.9.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Utorok, 24. 09. 2019

Čítajte viac...

Legislatíva/ Šport: Nový zákon o Fonde na podporu športu

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Štvrtok, 19. 09. 2019

V III. čítaní dňa 18.septembra 2019 bol schválený Zákon o Fonde na podporu športu, ktorým sa napĺňa programové vyhlásenie vlády na roky 2016-2020, v zmysle ktorého vláda „zriadi verejnoprávny Fond na podporu športu ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovania športu na centrálnej úrovni.


Čítajte viac...

Legislatíva/VZN: Zmeny v legislatíve pohrebísk

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Streda, 18. 09. 2019

Ministerstvo zdravotníctva SR ako iniciatívny materiál predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v platnom znení, ktorým sa majú za cieľ odstrániť aplikačné problémy v praxi. 


Čítajte viac...

Legislatívne správy 16.9.2019- 22.9.2019

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Utorok, 17. 09. 2019


Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/Legislatíva: Mimoriadna legislatívna správa k zmene Zákona o sociálnych službách

iSamosprava > Legislatívne návrhy
Sobota, 14. 09. 2019

Prinášame informáciu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Legislatívna správa sa týka iba tých ustanovení návrhu zákona, ktorými sa má zmeniť výška finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby, ktorý poskytuje obec neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 54 55 |