iSamosprava | Výskumný inštitút
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Výskumný inštitút isamosprava

Výskum v oblasti samosprávy je jedným z našich nosných účelov činnosti. Z praktických podnetov problémov samosprávy a teoretických poznatkov súčasnej právnej doktríny vytvárame podnety pre budúci rozvoj v samospráve. Pripravujeme podkladové informácie budúcich právnych úprav otázok samosprávy a vyhľadávame užitočné modely fungujúce v iných krajinách za účelom zefektívnenia a modernizácie procesov, ktoré sú málo pružné a nereagovali dlhšiu dobu na vývoj.

V tejto časti budeme prinášať niektoré spracované výstupy, ktoré tvoria zdroje nových informácií pre ďalší vývoj.

Ak Vás táto téma zaujala a mali by ste chuť ju s nami rozvíjať a tvoriť, píšte nám na office@isamosprava.sk

____________________________________________________________________________

 predošlá | 12 |

Dotazník eGovernment v samospráve, pridajte svoj názor

iSamosprava > Výskumný inštitút
Streda, 18. 09. 2019

Vážení predstavitelia obcí, miest a VÚC. Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie krátkeho dotazníka za účelom zistenia skúseností v oblasti výkonu verejnej moci elektronicky v prostredí samosprávy. Dotazník obsahuje 10 otázok.  


Čítajte viac...

Sprievodca pre obce už zverejnený v eknižnici

iSamosprava > Výskumný inštitút
Pondelok, 18. 02. 2019
Pripravili sme odborný materiál, ktorého cieľom je oboznámiť predstaviteľov samosprávy s ich právami a povinnosťami. Materiál je praktickou príručkou najmä pre zvolených starostov obcí/primátorov miest a zvolených poslancov obecných/mestských/miestnych zastupiteľstiev.

Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk: Občianska participácia na lokálnej úrovni

iSamosprava > Výskumný inštitút
Štvrtok, 17. 01. 2019

Koncom minulého roka WellGiving, o.z.v spolupráci s portálom isamosprava.sk zrealizovali zaujímavý výskumu v oblasti občianskej participácie na výkone úloh samosprávy. Prinášame výsledky tohto výskumu.


Čítajte viac...

Moderná obec a pomoc obyvateľom obce

iSamosprava > Výskumný inštitút
Utorok, 15. 01. 2019
Pripravili sme pre obce a mestá špeciálny projekt v spojení výskumu, praxe a pokroku v riadení samosprávy, projekt MODERNÁ OBEC.
Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

iSamosprava > Výskumný inštitút
Piatok, 04. 03. 2016
Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu isamosprava.sk za účelom zvyšovania odborných znalostí používateľov portálu.
Čítajte viac...

iVyskum: Výskum VZN a procesov verejného obstarávania 2015

iSamosprava > Výskumný inštitút
Piatok, 04. 12. 2015

Centrálna nezisková spoločnosť prostredníctvom portálu isamosprava.sk vykonala v mesiaci október 2015 výskum v oblasti samosprávy. Respondentov tvorili všetky obce a mestá vrátane používateľov portálu isamosprava.sk.

Dotazník bol zameraný na problematiku všeobecne záväzných nariadení a verejné obstarávanie.

Spolu na dotazník odpovedalo 292 miest a obcí.Čítajte viac...

iVyskum: Výskum voľby do samosprávnych orgánov obcí 2014

iSamosprava > Výskumný inštitút
Piatok, 04. 12. 2015

Výskum bol uskutočnený prostredníctvom volebného poradenstva poskytovaného zdarma v čase od 16.07.2014 do 18.11.2014. Súhrnne sme spracovali 152 odpovedí používateľov portálu www.isamosprava.sk .

Spracúvané odpovede sa prevažne týkali zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení, čiastočne zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v platnom znení.

Dotazy osôb vyplývali z nedostatočnej právnej úpravy v niektorých otázkach, prípadne z nedostatočného poznania aktuálnej legislatívy alebo z jej nedostatočného pochopenia.


Čítajte viac...

Výskum k Zákonu o obecnom zriadení k Zákonu o majetku obcí z februára 2014

iSamosprava > Výskumný inštitút
Nedeľa, 01. 02. 2015
Prinášame sumár poznatkov, ktoré sme získali z výskumu organizovaného formou dotazníka vo februári minulého roku.

Čítajte viac...
 predošlá | 12 |