iSamosprava | Výskumný inštitút

Výskumný inštitút isamosprava

Výskum v oblasti samosprávy je jedným z našich nosných účelov činnosti. Z praktických podnetov problémov samosprávy a teoretických poznatkov súčasnej právnej doktríny vytvárame podnety pre budúci rozvoj v samospráve. Pripravujeme podkladové informácie budúcich právnych úprav otázok samosprávy a vyhľadávame užitočné modely fungujúce v iných krajinách za účelom zefektívnenia a modernizácie procesov, ktoré sú málo pružné a nereagovali dlhšiu dobu na vývoj.

V tejto časti budeme prinášať niektoré spracované výstupy, ktoré tvoria zdroje nových informácií pre ďalší vývoj.

Ak Vás táto téma zaujala a mali by ste chuť ju s nami rozvíjať a tvoriť, píšte nám na office@isamosprava.sk

____________________________________________________________________________

 predošlá | 12 |

FAQ prehľad otázok a odpovedí k mimoriadnej situácii

iSamosprava > Výskumný inštitút
Utorok, 07. 04. 2020

Čítajte viac...

Schválené zmeny Zákonníka práce a ďalších zákonov v súvislosti s Covid19

iSamosprava > Výskumný inštitút
Piatok, 03. 04. 2020

Vládny návrh zákona, ktorým sa novelizuje Zákonník práce a ďalšie právne predpisy, je predložený v záujme udržania pracovných miest, možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce a s cieľom ochrany zamestnancov, preto sa navrhujú niektoré úpravy v oblasti pracovného času (pokiaľ ide o organizáciu pracovného času), dovolenky (pokiaľ ide o určenie jej čerpania) a prekážok v práci (pokiaľ ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a pokiaľ ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane).

Prinášame aktualizované znenie po schválení zmien NR SR zo dňa 02.04.2020.Čítajte viac...

Vyhodnotenie prieskumu výkonu eGovernmentu v samospráve

iSamosprava > Výskumný inštitút
Štvrtok, 24. 10. 2019

V mesiaci september 2019 Výskumný a vzdelávací inštitút portálu isamosprava.sk vykonal dotazníkový prieskum medzi obcami a mestami ohľadne elektronického výkonu verejnej moci tzv. eGovernmentu.

Zaujímalo nás ako sa obce a mestá poznajú svoje povinnosti, do akej miery sú schopné používať právne predpisy v tejto oblasti ako aj celková odozva na eslužby verejnej správy obyvateľmi.

Prieskumu sa zúčastnilo 70 respondentov.

Celkovo prieskum priniesol sumár reakcií, s ktorými môžeme ďalej pracovať, využiť ich pri našej práci na odbornom portáli www.isamosprava.sk ako aj pri komunikácii s príslušnými orgánmi verejnej správy.

***Ďakujeme všetkým zástupcom samosprávy, ktorí sa prieskumu zúčastnili a pomáhajú nám tak nachádzať oblasti, kde budeme vedieť byť samospráve nápomocní.

Veľmi pekne ďakujeme.***

Tím portálu isamosprava.sk

24.10.2019Čítajte viac...

Dotazník eGovernment v samospráve, pridajte svoj názor

iSamosprava > Výskumný inštitút
Streda, 18. 09. 2019

Vážení predstavitelia obcí, miest a VÚC. Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie krátkeho dotazníka za účelom zistenia skúseností v oblasti výkonu verejnej moci elektronicky v prostredí samosprávy. Dotazník obsahuje 10 otázok.  


Čítajte viac...

Sprievodca pre obce už zverejnený v eknižnici

iSamosprava > Výskumný inštitút
Pondelok, 18. 02. 2019
Pripravili sme odborný materiál, ktorého cieľom je oboznámiť predstaviteľov samosprávy s ich právami a povinnosťami. Materiál je praktickou príručkou najmä pre zvolených starostov obcí/primátorov miest a zvolených poslancov obecných/mestských/miestnych zastupiteľstiev.

Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk: Občianska participácia na lokálnej úrovni

iSamosprava > Výskumný inštitút
Štvrtok, 17. 01. 2019

Koncom minulého roka WellGiving, o.z.v spolupráci s portálom isamosprava.sk zrealizovali zaujímavý výskumu v oblasti občianskej participácie na výkone úloh samosprávy. Prinášame výsledky tohto výskumu.


Čítajte viac...

Moderná obec a pomoc obyvateľom obce

iSamosprava > Výskumný inštitút
Utorok, 15. 01. 2019
Pripravili sme pre obce a mestá špeciálny projekt v spojení výskumu, praxe a pokroku v riadení samosprávy, projekt MODERNÁ OBEC.
Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

iSamosprava > Výskumný inštitút
Piatok, 04. 03. 2016
Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu isamosprava.sk za účelom zvyšovania odborných znalostí používateľov portálu.
Čítajte viac...
 predošlá | 12 |