iSamosprava | Výskumný inštitút
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020

Výskumný inštitút isamosprava

Výskum v oblasti samosprávy je jedným z našich nosných účelov činnosti. Z praktických podnetov problémov samosprávy a teoretických poznatkov súčasnej právnej doktríny vytvárame podnety pre budúci rozvoj v samospráve. Pripravujeme podkladové informácie budúcich právnych úprav otázok samosprávy a vyhľadávame užitočné modely fungujúce v iných krajinách za účelom zefektívnenia a modernizácie procesov, ktoré sú málo pružné a nereagovali dlhšiu dobu na vývoj.

V tejto časti budeme prinášať niektoré spracované výstupy, ktoré tvoria zdroje nových informácií pre ďalší vývoj.

Ak Vás táto téma zaujala a mali by ste chuť ju s nami rozvíjať a tvoriť, píšte nám na office@isamosprava.sk

____________________________________________________________________________

| 12 | ďalšia 

Výskum k Zákonu o obecnom zriadení k Zákonu o majetku obcí z februára 2014

iSamosprava > Výskumný inštitút
Nedeľa, 01. 02. 2015
Prinášame sumár poznatkov, ktoré sme získali z výskumu organizovaného formou dotazníka vo februári minulého roku.

Čítajte viac...
| 12 | ďalšia