iSamosprava | TAS-SR
 predošlá | 12345678910 21 22 |

TS: Výzva na podporu Stratégie riešenia parkovania

iSamosprava > TAS-SR
Piatok, 01. 06. 2018

Dokument „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“ je jednou z činností Ministerstva hospodárstva SR, ktorá môže vytvoriť základ pre podporu Smart City projektov v Slovenskej republike. 


Čítajte viac...

TS: Povinnosť platiť poplatky za odvoz odpadu uložená deťom

iSamosprava > TAS-SR
Piatok, 09. 02. 2018

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová podala na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na posúdenie súladu zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s Ústavou Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.


Čítajte viac...

TS: Výzva na prekladanie žiadostí o Vyšehradské granty

iSamosprava > TAS-SR
Utorok, 16. 01. 2018
Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Visegrad Grants, Visegrad Grants, Strategic Grants. O granty sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, univerzity, vedecké centrá, samosprávy ale aj iné organizácie, pričom je hlavnou podmienkou zapojenie minimálne troch krajín V4 v jednej žiadosti. 
Čítajte viac...

TS: Obce a mestá môžu získať zdroje na bezplatné wifi pripojenie

iSamosprava > TAS-SR
Piatok, 10. 11. 2017

Podpredseda vlády Slovenskej republiky informoval o pripravovanom projekte, prostredníctvom ktorého budú mocť slovenské obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie wifi zón s bezplatným pripojením na internet.


Čítajte viac...

TS: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018

iSamosprava > TAS-SR
Streda, 08. 11. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018. 


Čítajte viac...

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie

iSamosprava > TAS-SR
Pondelok, 23. 10. 2017

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 


Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov

iSamosprava > TAS-SR
Utorok, 10. 10. 2017

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 


Čítajte viac...

TS: Obce vytvoria 830 pracovných miest pre členov miestnych občianskych poriadkových služieb

iSamosprava > TAS-SR
Piatok, 29. 09. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje schválilo 148 obciam žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Za pomoci týchto finančných prostriedkov sa v obciach zriadia miestne občianske poriadkové služby, ktoré vytvoria 830 nových pracovných miest.


Čítajte viac...
 predošlá | 12345678910 21 22 |