iSamosprava | TAS-zahraničie
 predošlá | 12 |

TS: Zapojte sa do pripomienkovania nového Zákona o športe

iSamosprava > TAS-zahraničie
Piatok, 17. 07. 2015

V legislatívnej správe zo dňa 10. júla 2015 sme informovali o predložení návrhu zákona o športe do legislatívneho procesu, ktorého cieľom je normatívna regulácia vzťahov v športe na základe ich detailného poznania, pochopenia a snahy pozitívnym spôsobom ovplyvniť ich ďalšie smerovanie. Návrh zákona je formulovaný ako kódex športu na Slovensku a vzťahov medzi subjektmi v športe, čím je odôvodnená šírka normatívneho záberu jeho obsahu.


Čítajte viac...

TS: Minister školstva rozhodol – kompromis vo výbere riaditeľa

iSamosprava > TAS-zahraničie
Piatok, 10. 04. 2015
Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa uskutočnilo rozporové konanie k zásadným pripomienkam k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Čítajte viac...

TS: Sumár všetkých registrov a ich správcov pre účely nového registra právnických osôb

iSamosprava > TAS-zahraničie
Utorok, 03. 02. 2015

Prinášame sumár všetkých registrov/zoznamov/evidencií a k tomu zodpovedajúcich správcov registrov, ktorý vypracoval Štatistický úrad Slovenskej republiky dňa 30. januára 2015 ako súčasť návrhu zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Čítajte viac...

TS: Materské školy - Ministerstvo školstva sľubuje jednoduchší Štátny vzdelávací program

iSamosprava > TAS-zahraničie
Utorok, 09. 12. 2014

Dňa 8. decembra 2014 predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nový Štátny vzdelávací program pre materské školy, ktorý bude oproti predchádzajúcemu dokumentu jednoduchší a používateľsky priateľskejší.


Čítajte viac...

TS: Rozširovanie kapacít materských škôl sa stane realitou!

iSamosprava > TAS-zahraničie
Štvrtok, 04. 12. 2014
Dňa 3. decembra 2014 sa uskutočnila 137. schôdza vlády SR, kde v rámci návrhu programu rokovania bola schválená aj Analýza situácie v materských školách – kapacitná nedostatočnosť.

Čítajte viac...

TS: Termín doplňujúceho kola volieb do orgánov samospráv stanovený!

iSamosprava > TAS-zahraničie
Streda, 26. 11. 2014

Doplňujúce voľby do orgánov samospráv sa uskutočnia v sobotu 7. marca 2015!


Čítajte viac...

TS/ČR info zákon: Menšie mestá a obce v ČR možno nebudú povinnými subjektami zákona o

iSamosprava > TAS-zahraničie
Utorok, 18. 03. 2014
U susedov v Českej republike bol predložený návrh zákona o "Registru smluv". Sdružení místních samospráv ČR však rokovalo s predkladateľom tohto návrhu o vyňatí menších miest a obci z tohto protikorupčného opatrenia.
Čítajte viac...

TS: Obce a povinné zverejňovanie informácií v českom právnom poriadku

iSamosprava > TAS-zahraničie
Streda, 24. 04. 2013
Poslanecká snemovňa v Českej republike sa zaoberala prerokovávaním dvoch právnych noriem, ktoré upravujú povinnosť obcí zverejniť niektoré druhy informácií, predovšetkým zmlúv.
Čítajte viac...
 predošlá | 12 |