iSamosprava | TAS-stanoviská a analýzy
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020
 predošlá | 1234 |

TS: Obce a mestá môžu získať zdroje na bezplatné wifi pripojenie

iSamosprava > TAS-stanoviská a analýzy
Piatok, 10. 11. 2017

Podpredseda vlády Slovenskej republiky informoval o pripravovanom projekte, prostredníctvom ktorého budú mocť slovenské obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie wifi zón s bezplatným pripojením na internet.


Čítajte viac...

TAS: Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora

iSamosprava > TAS-stanoviská a analýzy
Piatok, 24. 02. 2017

Na základe veľkého záujmu obcí a miest o informácie spojené s registráciou do registra partnerov verejného sektora, Centrálny portál pre samosprávu oslovil prináša rozhovor s Mgr. Matejom Trnavským, ktorý ako predstaviteľ front office advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje proces registrácie.

.


Čítajte viac...

TAS: Reklama/Stanovisko advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o.

iSamosprava > TAS-stanoviská a analýzy
Piatok, 11. 12. 2015

Tlačová agentúra samosprávy v spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. Vám prináša právne stanovisko k zmene zákona č. 147/2011 Z. z. o reklame v platnom znení, v rámci ktorej prišlo k zrušeniu povinnosti disponovať živnostenským oprávnením za účelom šírenia reklamy. Táto zásadná zmena doterajšej legislatívy dáva veľký priestor získavať ďalšie finančné prostriedky.


Čítajte viac...

TS: Výzva – Regionálneho združenia starostov mestských častí Bratislavy vláde SR

iSamosprava > TAS-stanoviská a analýzy
Piatok, 27. 11. 2015
Zástupcova Regionálneho združenia starostov mestských častí Bratislavy na rokovaní prijali spoločnú výzvu adresovanú predsedovi vlády, ministrovi vnútra a predsedovi ZMOS, o ktorej prinášame informácie.
Čítajte viac...

TS: Uzatváranie viacerých zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti obalov a neobalov môže viesť k pokutám a súdnym sporom

iSamosprava > TAS-stanoviská a analýzy
Piatok, 31. 07. 2015
Prinášame Vám spracované upozornenie Ministerstvo životného prostredia SR z oblasti nakladania s odpadmi.
Čítajte viac...

TS: Zapojte sa do pripomienkovania nového Zákona o športe

iSamosprava > TAS-stanoviská a analýzy
Piatok, 17. 07. 2015

V legislatívnej správe zo dňa 10. júla 2015 sme informovali o predložení návrhu zákona o športe do legislatívneho procesu, ktorého cieľom je normatívna regulácia vzťahov v športe na základe ich detailného poznania, pochopenia a snahy pozitívnym spôsobom ovplyvniť ich ďalšie smerovanie. Návrh zákona je formulovaný ako kódex športu na Slovensku a vzťahov medzi subjektmi v športe, čím je odôvodnená šírka normatívneho záberu jeho obsahu.


Čítajte viac...

TS: V trinástich obciach sa uskutočnili nové voľby

iSamosprava > TAS-stanoviská a analýzy
Pondelok, 15. 06. 2015

Prinášame Vám oznam Štatistického úradu Slovenskej republiky o zverejnení výsledkov nových volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v sobotu 13. júna 2015.


Čítajte viac...

TS: Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zrušeniu minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy

iSamosprava > TAS-stanoviská a analýzy
Piatok, 29. 05. 2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky reaguje na podnety občanov, starostov obcí a riaditeľov základných škôl vo veci týkajúcej sa podpory zachovania malo-triednych základných škôl a zrušenia minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy stanovených v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení nasledovným stanoviskom. 
Čítajte viac...
 predošlá | 1234 |