iSamosprava | Šport VÚC

Šport VÚC

V súčasnosti je financovanie športu na úrovni štátu nepostačujúce, pričom štát financuje najmä národné športové zväzy a to prostredníctvom dotácii. Financovanie športu zo strany územnej samosprávy však nie je nikde jasne definované, preto často v praxi dochádza k podpore jedného športového odvetvia na úkor druhého.

Úlohou samospráv pri financovaní športu by mala byť v prvom rade podpora a rozvoj športu detí a mládeže a budovanie kvalitnej športovej infraštruktúry a nie financovanie profesionálneho športu na úrovni dospelých tak, ako tomu je v súčasnosti.

Dôvodové správy (3)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Odborné články (4)
§ Doprava: Cyklotrasy a ich legálne prevádzkovanie
Vytvorené:23. 08. 2013
Autor:Mgr. Matej Trnavský
Zobraz celý text

Ako správne postupovať pri legálnom prevádzkovaní cyklotrasy? 

§ Financovanie športu v roku 2012
Vytvorené:23. 10. 2012
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zobraz celý text
Prinášame prehľad schválených dotácií v roku 2012 ako aj informácie k pripravovaným výzvam a dotačnému procesu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
§ Zodpovednosť lyžiara za škodu
Vytvorené:23. 10. 2012
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Článok sa zaoberá právnou úpravou zodpovednosti za škodu spôsobenej lyžiarom na lyžiarskom svahu.

§ Štát zverejnil koncepciu rozvoja športu
Vytvorené:19. 10. 2012
Autor:JUDr. Peter Vachan
Zobraz celý text

Národný program rozvoja športu v rokoch 2001-2010 ako základný strategický dokument štátnej politiky v oblasti športu v SR je k 31.12.2010 minulosťou.

Odborné stanoviská (2)
§ Šport: Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020
Vytvorené:19. 12. 2012
Autor:JUDr. Peter Bellás
Zobraz celý text

Vláda SR schválila Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.

Prípadové štúdie (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (1)
§ Najvyšší súd SR z 11.03.2010 - Rozhodnutie NS SR k zdaňovaniu príjmov z reklamy v OZ pôsobiacich v športe
Vytvorené:22. 10. 2012
Autor:Najvyšší súd SR
Zobraz celý text

V prejednávanom prípade sa Najvyšši súd zaoberal zdaňovaním príjmov z reklamy v občianskom združení, ktoré vzniklo za účelom založenia hokejového klubu. Hokejovému klubu bol dodatočným platobným výmerom daňového úradu vyrubený rozdiel dane z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2003 v sume 2 586 300,--Sk okrem iného i s odôvodnením, že reklamná činnosť nie je činnosťou za účelom ktorej hokejový klub vznikol. Príjmy z reklamnej činnosti patria medzi príjmy z ostatných zdaňovaných činností. Správca dane správne pri kontrole posudzoval príjmy z hľadiska predmetu dane, to znamená, či príjem je predmetom dane podľa § 18 ods. 4 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov alebo nie je. Náklady správca dane posudzoval z pohľadu toho, či boli vynaložené na činnosť za účelom ktorej daňovník vznikol, alebo na dosiahnutie zdaniteľných príjmov.

Odborné stanoviská k protokolom NKÚ (0)
V tejto časti sa nenachádza žiadny relevatný obsah.
Vzory dokumentov (1)
§ Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2012
Vytvorené: 1. 01. 2012
Autor:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stiahni súbor
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu.
Register pojmov (2)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.
Video (0)
Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Na odskúšanie portálu je voľne prístupná časť Školy v časti Obecný/Mestský úrad. Po registrácii na portál získate za ročné predplatné možnosť prehliadania aktuálnych odborných článkov k problémom samospráv, vzorov právnych dokumentov, aktuálnej judikatúry súdov v oblasti samosprávy ako aj ďalších odborných informácií sledovaných 24hodín denne naším tímom.

< Späť