iSamosprava | Parkovanie
 • Ochranné pásmo pohrebiska od 1.1.2020

  V sekcii Stavebný úrad nájdete bližšie informácie k určovaniu pásma pohrebiska po novelizácii zákona o pohrebníctve.
 • Daň z nehnuteľnosti

  do 31. januára sú osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť povinné podať daňové priznanie
 

Kalendár

 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Parkovanie

Parkovanie je každodennou súčasťou nášho života, a to aj v postavení vodiča vozidla ale aj v postavení chodcov. Pojem parkovanie sa v zákonoch Slovenskej republiky nevyskytuje, namiesto neho používame pojmy zastavenie a státie vozidla. Vozidlá sú odstavené zväčša na parkoviskách alebo na inej ploche určenej na parkovanie. Za týmto účelom zákony vymedzujú konkrétne miesta, kde je vodič vozidla oprávnený zastaviť a stáť. V praxi však vzniká veľké množstvo právnych problémov, ktoré budeme v rámci tohto inštitútu rozoberať.

V obsahu tohto inštitútu sa budeme venovať právnej problematike spojenej so zastavením a státím vozidiel. 

Inštitút parkovanie pripravujeme v spolupráci so Slovenskou parkovacou asociáciou, ktorá združuje svojich členov a spolupracuje s organizáciami zabezpečujúcimi prevádzkovanie parkovísk, orgánmi miest, investormi, realizátormi stavieb a ďalšími záujemcami o parkovanie a garážovanie. 

Viac o členstve a filozofii Slovenskej parkovacej asociácie je dostupné TU.  

i_054106

Odborná doktrína

< Späť