iSamosprava | Parkovanie
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Parkovanie

Parkovanie je každodennou súčasťou nášho života, a to aj v postavení vodiča vozidla ale aj v postavení chodcov. Pojem parkovanie sa v zákonoch Slovenskej republiky nevyskytuje, namiesto neho používame pojmy zastavenie a státie vozidla. Vozidlá sú odstavené zväčša na parkoviskách alebo na inej ploche určenej na parkovanie. Za týmto účelom zákony vymedzujú konkrétne miesta, kde je vodič vozidla oprávnený zastaviť a stáť. V praxi však vzniká veľké množstvo právnych problémov, ktoré budeme v rámci tohto inštitútu rozoberať.

V obsahu tohto inštitútu sa budeme venovať právnej problematike spojenej so zastavením a státím vozidiel. 

Inštitút parkovanie pripravujeme v spolupráci so Slovenskou parkovacou asociáciou, ktorá združuje svojich členov a spolupracuje s organizáciami zabezpečujúcimi prevádzkovanie parkovísk, orgánmi miest, investormi, realizátormi stavieb a ďalšími záujemcami o parkovanie a garážovanie. 

Viac o členstve a filozofii Slovenskej parkovacej asociácie je dostupné TU.  

i_054106

Odborná doktrína

< Späť