iSamosprava | Interné riadenie
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Interné riadenie

V obciach a mestách existuje viacero úrovní riadenia. Možno hovoriť o zákonnom a organizačnom členení. V prvom rade je obec alebo mesto zo zákona vedené najvyšším výkonným orgánom, ktorým je starosta (primátor).  Riadia chod úradu v súlade Ústavou SR a všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom svoje právomoci vykonávajú v súčinnosti so zastupiteľstvom. Ďalej vykonávajú právomoci nadriadeného voči ostatným zamestnancom úradu a napr. uzatvárajú so zamestnancami pracovnoprávne vzťahy, vydávajú interné predpisy, najmä pracovné poriadky, organizačné poriadky, smernice či poriadky odmeňovania. 

Ďalšiu úroveň riadenia, ktorá bezprostredne podlieha a za svoju činnosť zodpovedá starostovi alebo primátorovi predstavuje prednosta obecného/mestského úradu. Tieto osoby riadia a organizujú chod činnosti a služieb obce v súlade s pokynmi starostov, s internými predpismi úradov a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 


< Späť