iSamosprava | Obecná / Mestská polícia

Obecná / Mestská polícia

Náš právny poriadok po prvý raz zakotvil možnosť zriaďovať obecnú políciu zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Zákon o obecnom zriadení v § 19 umožnil, aby v každej obci obecné zastupiteľstvo malo možnosť zriadiť obecnú políciu. Zákon o obecnom zriadení však ustanovoval len rámcovú úpravu týkajúcu sa povinností a oprávnení obecnej polície. Zákonodarca pre konkretizáciu a vymedzenie základných úloh, organizácie, ako aj práv a povinností zamestnancov obecnej polície prijal zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Vzťah Policajného zboru k obecnej polícii je definovaný v ods. 2 § 74 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.


< Späť