iSamosprava | Obecná / Mestská polícia
 • Povinnosť „bezbariérovosti“ stavieb

  V sekcii stavebný úrad nájdete odborný článok, ktorý sa bližšie zaoberá problematikou bezbariérovosti najmä verejne prístupných budov a úlohou stavebného úradu pri kontrole dodržania požiadaviek bezbariérovosti v stavebnom konaní.
 • Súbežný výkon funkcie prednostu a hlavného kontrolóra inej obce

  Je prednosta obecného úradu povinný požiadať starostu obce o súhlas na výkon funkcie hlavného kontrolóra v inej obci? V prípade, ak bol tento súhlas potrebný, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, ak je zároveň zástupcom odborového orgánu? Odpoveď nájdete v sekcii Hlavný kontrolór.
 

Kalendár

 •  
  01.07. - 01.07.2019
  Vydanie VZN podľa ust. § 79 ods. 6 zákona o hazardných hrách o umiestnení herne
 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Obecná / Mestská polícia

Náš právny poriadok po prvý raz zakotvil možnosť zriaďovať obecnú políciu zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Zákon o obecnom zriadení v § 19 umožnil, aby v každej obci obecné zastupiteľstvo malo možnosť zriadiť obecnú políciu. Zákon o obecnom zriadení však ustanovoval len rámcovú úpravu týkajúcu sa povinností a oprávnení obecnej polície. Zákonodarca pre konkretizáciu a vymedzenie základných úloh, organizácie, ako aj práv a povinností zamestnancov obecnej polície prijal zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Vzťah Policajného zboru k obecnej polícii je definovaný v ods. 2 § 74 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.


< Späť