iSamosprava | Obecná / Mestská polícia
 • ** Prijaté zmeny Zákona o sociálnych službách - dopady na rozpočty obcí**

  viac nájdete v našom článku k týmto aktuálnym zmenám: Sociálna spoločnosť/Legislatíva: Mimoriadna legislatívna správa k zmene Zákona o sociálnych službách
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Obecná / Mestská polícia

Náš právny poriadok po prvý raz zakotvil možnosť zriaďovať obecnú políciu zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Zákon o obecnom zriadení v § 19 umožnil, aby v každej obci obecné zastupiteľstvo malo možnosť zriadiť obecnú políciu. Zákon o obecnom zriadení však ustanovoval len rámcovú úpravu týkajúcu sa povinností a oprávnení obecnej polície. Zákonodarca pre konkretizáciu a vymedzenie základných úloh, organizácie, ako aj práv a povinností zamestnancov obecnej polície prijal zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Vzťah Policajného zboru k obecnej polícii je definovaný v ods. 2 § 74 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.


< Späť