iSamosprava | Právnické osoby obce
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Právnické osoby obce

Obec spravuje svoje záležitosti pri plnení úloh samosprávneho celku samostatne. Samosprávnu pôsobnosť nemusí obec vykonávať iba priamo, môže pre jej výkon zakladať a zriaďovať právnické osoby alebo sa podieľať na činnosti iných právnických osôb. Súčasné platné právo, nielen slovenské, ale aj právo ďalších európskych krajín neponúka legálnu definíciu pojmu právnická osoba.

Obec musí pri založení alebo zriadení splniť zákonom predpísané podmienky na to, aby právnická osoba mohla platne vzniknúť. Právnická osoba musí byť predovšetkým zriadená, resp. založená písomnou zmluvou alebo zakladacou listinou a musí vzniknúť, a to tak, že bude zapísaná do obchodného alebo iného zákonom určeného registra. Osobitný zákon však môže zriadenie a vznik právnickej osoby upraviť aj inak.


< Späť