iSamosprava | Právnické osoby obce
 • Ochranné pásmo pohrebiska od 1.1.2020

  V sekcii Stavebný úrad nájdete bližšie informácie k určovaniu pásma pohrebiska po novelizácii zákona o pohrebníctve.
 • Daň z nehnuteľnosti

  do 31. januára sú osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť povinné podať daňové priznanie
 

Kalendár

 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Právnické osoby obce

Obec spravuje svoje záležitosti pri plnení úloh samosprávneho celku samostatne. Samosprávnu pôsobnosť nemusí obec vykonávať iba priamo, môže pre jej výkon zakladať a zriaďovať právnické osoby alebo sa podieľať na činnosti iných právnických osôb. Súčasné platné právo, nielen slovenské, ale aj právo ďalších európskych krajín neponúka legálnu definíciu pojmu právnická osoba.

Obec musí pri založení alebo zriadení splniť zákonom predpísané podmienky na to, aby právnická osoba mohla platne vzniknúť. Právnická osoba musí byť predovšetkým zriadená, resp. založená písomnou zmluvou alebo zakladacou listinou a musí vzniknúť, a to tak, že bude zapísaná do obchodného alebo iného zákonom určeného registra. Osobitný zákon však môže zriadenie a vznik právnickej osoby upraviť aj inak.


< Späť