iSamosprava | Právnické osoby obce
 • Pripravuje sa nový Zákon o údajoch

  viac sa dočítate v legislatívnej správe v našom servisnom menu.
 • Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži

  pripravujeme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, sledujte nás.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Právnické osoby obce

Obec spravuje svoje záležitosti pri plnení úloh samosprávneho celku samostatne. Samosprávnu pôsobnosť nemusí obec vykonávať iba priamo, môže pre jej výkon zakladať a zriaďovať právnické osoby alebo sa podieľať na činnosti iných právnických osôb. Súčasné platné právo, nielen slovenské, ale aj právo ďalších európskych krajín neponúka legálnu definíciu pojmu právnická osoba.

Obec musí pri založení alebo zriadení splniť zákonom predpísané podmienky na to, aby právnická osoba mohla platne vzniknúť. Právnická osoba musí byť predovšetkým zriadená, resp. založená písomnou zmluvou alebo zakladacou listinou a musí vzniknúť, a to tak, že bude zapísaná do obchodného alebo iného zákonom určeného registra. Osobitný zákon však môže zriadenie a vznik právnickej osoby upraviť aj inak.


< Späť