iSamosprava | Právnické osoby obce

Právnické osoby obce

Obec spravuje svoje záležitosti pri plnení úloh samosprávneho celku samostatne. Samosprávnu pôsobnosť nemusí obec vykonávať iba priamo, môže pre jej výkon zakladať a zriaďovať právnické osoby alebo sa podieľať na činnosti iných právnických osôb. Súčasné platné právo, nielen slovenské, ale aj právo ďalších európskych krajín neponúka legálnu definíciu pojmu právnická osoba.

Obec musí pri založení alebo zriadení splniť zákonom predpísané podmienky na to, aby právnická osoba mohla platne vzniknúť. Právnická osoba musí byť predovšetkým zriadená, resp. založená písomnou zmluvou alebo zakladacou listinou a musí vzniknúť, a to tak, že bude zapísaná do obchodného alebo iného zákonom určeného registra. Osobitný zákon však môže zriadenie a vznik právnickej osoby upraviť aj inak.


< Späť