iSamosprava | Telefonický dispečing

Telefonický dispečing

Centrálny portál pre samosprávu pre registrovaných používateľov ponúka službu TELEFONICKÝ DISPEČINGTELEFONICKÝ DISPEČING

je poradenstvo formou rozhovoru s našimi členmi tímu pre registrovaných užívateľov

                          pondelok - piatok          

na telefónnom čísle 421 2 38 18 18 18

Telefonický dispečing slúži na pomoc pri konzultácií otázok prostredníctvom rozhovoru pre oblasti:

·   aktuálne dianie v pripravovanej legislatíve samosprávy,

·   aktuálna legislatíva pre samosprávu a jej inštitúty,

·   aktuálne materiály na Centrálnom portáli pre samosprávu.

Poradenstvo účtovného charakteru neposkytujeme.

Konkrétne právne problémy je možné riešiť cez individuálnu objednávku partnerskou advokátskou kanceláriou na základe zaslania Vašej požiadavky na sekretariat@gplegal.eu.

_______________
Poradenstvo isamosprava.sk má odporúčací, všeobecný charakter a nemá povahu právneho poradenstva v konkrétnych právnych veciach používateľa. Jeho rozsah bude primeraný zadanej otázke tak, aby odpoveď poskytla používateľovi portálu východiská riešení, pričom riešenie danej právnej veci je názorom tímu portálu. Zložitejšie právne otázky a konkrétne právne problémy s potrebou posudzovania spisovej dokumentácie je možné v prípade záujmu používateľa konzultovať a riešiť individuálnou objednávkou po dohode s partnerskou advokátskou kanceláriou.

Tím isamosprava.sk


< Späť