iSamosprava | Telefonický dispečing

Kalendár

 • pripravili sme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, nájdete ho v sekcii \\\\\\\"Rozpočet\\\\\\\". 
  31.12. - 31.12.2019
  Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži
 • lehota na podanie priznaní pre daňovníkov 
  31.01. - 31.01.2020
  Daňové priznania z nehnuteľností
 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Telefonický dispečing

Centrálny portál pre samosprávu pre registrovaných používateľov ponúka službu TELEFONICKÝ DISPEČINGTELEFONICKÝ DISPEČING

je poradenstvo formou rozhovoru s našimi členmi tímu pre registrovaných užívateľov

                          pondelok - piatok          10:00 do 11:00         a      13:30 do 14:30

na telefónnom čísle 0915 999 751

Telefonický dispečing slúži na pomoc pri konzultácií otázok prostredníctvom rozhovoru pre oblasti:

·   aktuálne dianie v pripravovanej legislatíve samosprávy,

·   aktuálna legislatíva pre samosprávu a jej inštitúty,

·   aktuálne materiály na Centrálnom portáli pre samosprávu.

Poradenstvo účtovného charakteru neposkytujeme.

Konkrétne právne problémy je možné riešiť cez individuálnu objednávku partnerskou advokátskou kanceláriou na základe zaslania Vašej požiadavky na sekretariat@gplegal.eu.

_______________
Poradenstvo isamosprava.sk má odporúčací, všeobecný charakter a nemá povahu právneho poradenstva v konkrétnych právnych veciach používateľa. Jeho rozsah bude primeraný zadanej otázke tak, aby odpoveď poskytla používateľovi portálu východiská riešení, pričom riešenie danej právnej veci je názorom tímu portálu. Zložitejšie právne otázky a konkrétne právne problémy s potrebou posudzovania spisovej dokumentácie je možné v prípade záujmu používateľa konzultovať a riešiť individuálnou objednávkou po dohode s partnerskou advokátskou kanceláriou.

Tím isamosprava.sk


< Späť