iSamosprava | TS: Obce a mestá môžu získať zdroje na bezplatné wifi pripojenie

TS: Obce a mestá môžu získať zdroje na bezplatné wifi pripojenie

Podpredseda vlády Slovenskej republiky informoval o pripravovanom projekte, prostredníctvom ktorého budú môcť slovenské obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie wifi zón s bezplatným pripojením na internet.

Projekt bude realizovaný z finančných zdrojov Európskej komisie na základe osobitného programu WiFiEU, ale aj z programu „Wifi pre teba“ ktorý je pripravovaný na národnej úrovni. Účelom dotácie je pomôcť malým obciam a mestám pri vybudovaní wifi siete na verejných miestach, a to prostredníctvom nákupu technického vybavenia. Projekt má slúžiť taktiež na zavedenie vysokorýchlostného wifi pripojenia aj vo vozňových súpravách štátneho vlakového dopravcu.

Začiatok realizácie projektov by mal byť uskutočnený v priebehu roka 2018.

Zdroj: TASR

Spracovala: Bc. Štefánia Čubáková, 10.11.2014


< Späť