iSamosprava | TS: Obce a mestá môžu získať zdroje na bezplatné wifi pripojenie
 • Smart City

  v sekcii Obec/Mesto nájdete odborný článok, ktorý predstavuje nový koncept rozvinutého mesta
 

Kalendár

 •  
  15.06. - 15.06.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni v roku 2019
 •  
  01.07. - 01.07.2019
  Vydanie VZN podľa ust. § 79 ods. 6 zákona o hazardných hrách o umiestnení herne
 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

TS: Obce a mestá môžu získať zdroje na bezplatné wifi pripojenie

Podpredseda vlády Slovenskej republiky informoval o pripravovanom projekte, prostredníctvom ktorého budú môcť slovenské obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie wifi zón s bezplatným pripojením na internet.

Projekt bude realizovaný z finančných zdrojov Európskej komisie na základe osobitného programu WiFiEU, ale aj z programu „Wifi pre teba“ ktorý je pripravovaný na národnej úrovni. Účelom dotácie je pomôcť malým obciam a mestám pri vybudovaní wifi siete na verejných miestach, a to prostredníctvom nákupu technického vybavenia. Projekt má slúžiť taktiež na zavedenie vysokorýchlostného wifi pripojenia aj vo vozňových súpravách štátneho vlakového dopravcu.

Začiatok realizácie projektov by mal byť uskutočnený v priebehu roka 2018.

Zdroj: TASR

Spracovala: Bc. Štefánia Čubáková, 10.11.2014


< Späť