iSamosprava | TS: Výzva na podporu Stratégie riešenia parkovania
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

TS: Výzva na podporu Stratégie riešenia parkovania

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo dokument „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách, ktorý môže vytvoriť základ pre podporu Smart City projektov v Slovenskej republike. 

Predkladaný dokument popisuje kľúčové aspekty témy Smart City s dôrazom na ich implementáciu v praxi prostredníctvom podnikateľských subjektov. Zároveň však prináša praktický nástroj pre podniky a mestá v podobe nových podporných mechanizmov a prehľadu už realizovaných príkladov doma i v zahraničí.

Na strane 64 tohto dokumentu mestá nájdu Stratégiu riešenia parkovania. Realizátorom projektu budú mestá v SR s počtom obyvateľov nad 12 - 15 tis., ktorý je realizovaný v spolupráci so Slovenskou parkovacou asociáciou. 

Náklady na tento projekt by sa mali pohybovať v približnej výške 350 000 - 550 000 EUR. 

Dokument obsahuje aj množstvo iných výziev zameraných na podporu témy Smart City. Celý dokument si môžete pozrieť TU: 

Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská parkovacia asociácia

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová 


< Späť