iSamosprava | TS: Výzva na podporu Stratégie riešenia parkovania
  • Povinnosť odpady - úroveň vytriedenia odpadov v obci

    obce sú povinné zverejniť informáciu na webovom sídle a úradnej tabuli o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára.
 

Kalendár

  •  
    29.02. - 29.02.2020
    Voľby do NR SR 2020

TS: Výzva na podporu Stratégie riešenia parkovania

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnilo dokument „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách, ktorý môže vytvoriť základ pre podporu Smart City projektov v Slovenskej republike. 

Predkladaný dokument popisuje kľúčové aspekty témy Smart City s dôrazom na ich implementáciu v praxi prostredníctvom podnikateľských subjektov. Zároveň však prináša praktický nástroj pre podniky a mestá v podobe nových podporných mechanizmov a prehľadu už realizovaných príkladov doma i v zahraničí.

Na strane 64 tohto dokumentu mestá nájdu Stratégiu riešenia parkovania. Realizátorom projektu budú mestá v SR s počtom obyvateľov nad 12 - 15 tis., ktorý je realizovaný v spolupráci so Slovenskou parkovacou asociáciou. 

Náklady na tento projekt by sa mali pohybovať v približnej výške 350 000 - 550 000 EUR. 

Dokument obsahuje aj množstvo iných výziev zameraných na podporu témy Smart City. Celý dokument si môžete pozrieť TU: 

Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách 

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská parkovacia asociácia

Spracovala: Mgr. Lenka Michalovičová 


< Späť