iSamosprava | TS: Rozširovanie kapacít materských škôl sa stane realitou!
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

TS: Rozširovanie kapacít materských škôl sa stane realitou!

Dňa 3. decembra 2014 sa uskutočnila 137. schôdza vlády SR, kde v rámci návrhu programu rokovania bola schválená aj Analýza situácie v materských školách – kapacitná nedostatočnosť (ďalej len „Analýza”).

Zo schválenej Analýzy vyplýva, že počet materských škôl v období rokov 1993 – 2013 klesol z 3 482 na 2 870. Pokles možno sledovať medziročne, a to aj napriek zvyšujúcemu sa nárastu počtu detí. Osobitne stojí za pozornosť pokles počtu materských škôl v rokoch 2010 – 2012 o to viac, že ide o pokles materských škôl zriadených obcou, kým v tom istom čase rástol počet cirkevných a súkromných materských škôl. Na druhej strane, počet nevybavených žiadostí sa postupne, od roku 2007 do roku 2013, zvýšil deväť násobne, a to z 1 074 na 9 682. Najviac nevybavených žiadostí je v Bratislavskom kraji (až 48, 4 % zo všetkých nevybavených žiadostí v SR) a v Žilinskom kraji. Nasleduje Trnavský, Košický, Prešovský, Trenčiansky, Nitriansky a Banskobystrický kraj.

V materských školách tak chýba približne 24 500 miest potrebných pre dosiahnutie 95 % zaškolenosti detí vo veku 3 až 5 rokov.

Z dôvodu dosiahnutia zvýšenia kapacít materských škôl vypíše Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky už na začiatku budúceho roka výzvy pre mestá a obce, ktoré sa môžu uchádzať až o 10 miliónov eur na zvýšenie kapacitnej nedostatočnosti materských škôl.

Zriaďovatelia tak budú mať na výber viacero spôsobov rozšírenia kapacít materských škôl. Môže ísť o prístavbu, nadstavbu, znovu zadaptovanie priestorov bývalých materských škôl a detských jasieľ na triedy materských škôl, zadaptovanie iných priestorov (najmä nedostatočne využívaných priestorov základných, ale v krajnom prípade aj stredných škôl) na triedy materských škôl (ako elokované pracoviská niektorej z existujúcich materských škôl), ale aj o výstavbu nových materských škôl, prípadne o kombináciu viacerých riešení, teda výstavbou nových materských škôl, ako aj rozšírením kapacít existujúcich materských škôl. Konkrétny výber niektorého z uvedených spôsobov rozšírenia kapacít materských škôl bude závisieť od miestnych priestorových podmienok v jednotlivých lokalitách s najvyššou kapacitnou nedostatočnosťou.


Zdroj: Rokovanie vlády SR, Mgr. Miriama Draškovičová, 04.12.2014


< Späť