iSamosprava | Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom
 • ***Opätovná skúšobná doba***

  Je možné uzavrieť so zamestnancom opätovne zmluvu so skúšobnou dobou?
 • ***Oprávnenia mestskej polície***

  Má mestská polícia oprávnenie predviesť osobu, ktorá nevie preukázať svoju totožnosť?
 • ***Novela zákona o sociálnych službách***

  Národná rada SR schválila novelu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
 • ***Námietka predpojatosti***

  V prípadovej štúdii sme sa venovali námietke predpojatosti voči hlavnému kontrolórovi obce.
 • ***Rybársky lístok***

  Môžeme vydať nový rybársky lístok, pokiaľ jeho držiteľ zmenil občiansky preukaz?
 • ***Náklady obce v miestnom poplatku za odpad***

  V prípadovej štúdii sme sa venovali tomu, čo môže obec započítať do nákladov za komunálny odpad.
 

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.