iSamosprava | Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom
  • ***ROZPOČET***

    Prečítajte si prípadovú štúdiu k oprávneniu vykonávať zmeny rozpočtu
 

Kalendár

  • Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania do troch dní od doručenia podania. 
    07.12. - 31.12.2016
    Riešiť podania voličov

Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.