iSamosprava | Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom
  • ***Pracovný pomer na dobu určitú***

    V prípadovej štúdii sa dozviete, či má starosta vo výkone verejnej funkcie nárok na návrat do pracovného pomeru, pokiaľ mal zmluvu uzatvorenú na určitý čas.
  • ***Veľká odborná zbierka pre samosprávy***

    Pripravili sme veľkú odbornú zbierku protestov prokuratúr, judikatúry a protokolov NKÚ. Zbierku nájdete v našej Eknižnici.
 

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.