iSamosprava | Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom
 • **VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV**

  Od 1.7.2017 bude portál isamosprava poskytovať bezplatné poradenstvo týkajúce sa volieb do orgánov samosprávnych krajov
 • **ODBORNÝ OBECNÝ BALÍČEK**

  Odborný obecný balíček ponúka okrem iného aj osobné odborné konzultácie - hodinu právnej konzultácie v advokátskej kancelárií, ktorá je odborným garantom Centrálneho portálu pre samosprávu. Viac informácií o odbornom obecnom balíčku nájdete na portáli.
 • ***Nárok na zvýšenie tarifného platu pre opatrovateľky***

  O tom, či opatrovateľky v domácnosti majú nárok na zvýšenie tarifného platu si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • **Nová definícia daňového tajomstva**

  Prinášame legislatívnu správu k novele daňového poriadku
 • **VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV**

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 4. novembra 2017. Voľby budú jednokolové.
 • ***OOB***

  V pondelok 26.6.2017 bude stretnutie medzi zástupcami odborného garanta Centrálneho portálu pre samosprávu a zástupcom obce, ktorá sa rozhodla využiť službu osobnej odbornej konzultácie v oblasti verejného obstarávania.
 

Kalendár

 •  
  04.11. - 04.11.2017
  VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.