iSamosprava | Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom
  • Zaradenie zamestnanca s ekonomickou činnosťou do platovej triedy

    Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
  • Kompetencia prejednávať susedské sťažnosti

    Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.