iSamosprava | Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom
 • **Nepridelenie zbrane príslušníkovi obecnej polície**

  Môže náčelník obecnej polície rozhodnúť o nevydaní služobnej strelnej zbrane príslušníkovi obecnej polície u ktorého má podozrenie, že je duševne nespôsobilý? Dozviete sa v prípadovej štúdii.
 • **Obecná knižnica**

  Pripravili sme prípadovú štúdiu, v ktorej sa dozviete, či je obec povinná zriadiť obecnú knižnicu.
 • *Vrátenie menovacieho dekrétu*

  Aký je postup ak poslanec vrátil menovací dekrét do komisie? Čítajte prípadovú štúdiu.
 • *Nezáujem o členstvo v dozornej rade*

  Ako postupovať v prípade, ak poslanci vymenovaní do dozornej rady spoločnosti sa členstva vzdali a žiadny z poslancov dlhodobo nemá záujem o členstvo v dozornej rade? Dozviete sa z prípadovej štúdie.
 • ***Novela zákona o sťažnostiach schválená NRSR***

  Už čoskoro Vám prinesieme legislatívnu správu k schválenej novele zákona o sťažnostiach.
 

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.