iSamosprava | Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom
 • ***DOTÁCIE***

  Môže byt dotácia z rozpočtu obce na základe VZN o poskytovaní dotácii poskytnutá aj dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý je vnútro-organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR?
 • ***INTERNÉ RIADENIE***

  Stravné lístky pri práci nadčas
 

Kalendár

 • Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania do troch dní od doručenia podania. 
  07.12. - 31.12.2016
  Riešiť podania voličov

Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.