iSamosprava | Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom
 • Nová právna úprava platobných rozkazov II.

  Prinášame Vám druhú časť odborného článku zameraného na alternatívnu formu uplatňovania peňažných nárokov.
 • **eGovernment**

  V inštitúte eGovernment budeme v najbližšom čase prinášať a spracúvať právnu problematiku, ktorá je spojená s informatizáciou a elektronizáciou samosprávy
 • **Daňový úrad**

  Kedy je možná zmena sadzieb miestnej dane a poplatku?
 • **Obec v provizóriu**

  Môže obec uzatvoriť zmluvu o prenájme obecného majetku aj v rozpočtovom provizóriu? Čítajte prípadovú štúdiu.
 • **Zberné nádoby na šatstvo s neznámym vlastníkom**

  Ako má obec postupovať? Odpovedáme v prípadovej štúdii.
 • **Prideľovanie zberných nádob**

  Podľa akého kritéria treba postupovať v prípade rodinného domu? Čítajte prípadovú štúdiu.
 

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

Obec/Školy: Odvolanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom

Dôvody na základe ktorých môže obec ako zriaďovateľ odvolať z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia stanovuje zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Obsah je prístupný len pre registrovaných užívateľov.
Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.