iSamosprava | Newsletter
 • Ochranné pásmo pohrebiska od 1.1.2020

  V sekcii Stavebný úrad nájdete bližšie informácie k určovaniu pásma pohrebiska po novelizácii zákona o pohrebníctve.
 • Súhlas k trvalému pobytu spoluvlastníkmi a súhlas rodinným príslušníkom

  Je na prihlásenie na trvalý/prechodný pobyt v obci potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti? Je potrebný súhlas vlastníka resp. vlastníkov aj pre „rodinných príslušníkov“? Odpovede na uvedené otázky sú dostupné v sekcii Matrika.
 • Predaj pohľadávok obce

  Môže obec predať tretej osobe splatné pohľadávky, ktoré sú už niekoľko rokov neúspešne vymáhané súdnym exekútorom? Odpoveď je dostupná v sekcii Matrika.
 

Kalendár

 • lehota na podanie priznaní pre daňovníkov 
  31.01. - 31.01.2020
  Daňové priznania z nehnuteľností
 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

NEWSLETTER - informácie samosprávy

Chcete vedieť, čo sa deje v sektore samosprávy v oblasti legislatívy, práva aj ekonomiky? Chcete byť informovaný o dôležitých termínoch a povinnostiach, ktoré majú obce, mestá a VÚC? Chcete mať možnosť spolupodieľať sa na vývoji a tvorbe legislatívy v samospráve?

Zaregistrujte sa na bezplatný odber NEWSLETTER a získavajte e-mailom informácie o vývoji v samospráve, upozornenia na dôležité termíny, či povinnosti!


Email: