iSamosprava |

Registrácia

Ročné predplatné pre jednu organizáciu: 169 EUR/jeden prístup*

Ročné predplatné (multilicencia): 229 EUR/tri prístupy*


Hromadné prístupy nad 10 prístupov je možné dohodnúť po osobitnej dohode.


*jeden prístup umožňuje jednému užívateľovi mať aktuálne a odborné informácie z Práva a Ekonomiky a Servisu  možnosť využívať všetky služby Centrálneho portálu vrátane služby on-line poradenstva - v prípade, že sa na dané prihlasovacie meno a heslo prihlásite na inom počítači, tak Vás systém automaticky z prvého prihlásenia odhlási,

*multilicencia umožňuje využívať simultánne na jedno prihlasovacie meno a heslo všetky služby portálu pre troch užívateľov (to znamená, že ak sa prihlásite ako štvrtý užívateľ, tak ten, kto bol prihlásený ako prvý v poradí bude systémom odhlásený)

Proces REGISTRÁCIE

Pri registrácii zadáte svoju e-mailovú adresu a zvolíte si heslo, ktorým sa budete prihlasovať na portál.

Pri registrácii obcí/miest/VÚC prosím vyplňte údaje nie na osobu, ktorá registráciu vykonáva ale identifikačné údaje obce. V prvom políčku na vyplnenie preto zvoľte možnosť "organizácia", nie "fyzická osoba".

Po úspešnej registrácii bude na Vami zadaný e-mail zaslaná predfaktúra so splatnosťou 7 dní na prístup na celý portál, on-line poradenstvo a ďalšie služby. Po zaplatení Vám bude elektronicky doručená faktúra a môžete 1 rok naplno využívať celý portál. V prípade, že sa rozhodnete predfaktúru neuhradiť v lehote splatnosti, neplynú Vám z predfaktúry žiadne záväzky a predfaktúra bude zrušená.


Všeobecné obchodné podmienky používania Centrálneho portálu pre samosprávu.

Ak máte akékoľvek otázky alebo technický problém s registráciou, volajte na 0917 927781 alebo nám pošlite e-mail na office@isamosprava.sk

E-mail
Heslo
Overenie hesla