iSamosprava | Tlačová agentúra TAiS
 • Druhá vlna stop byrokracii

  V sekcii e-Government nájdete odborný článok k tzv. druhej vlne znižovania administratívnej záťaže, ktorou došlo k rozšíreniu zoznamu údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické a právnické osoby nebudú musieť predkladať obciam v papierovej podobe.
 • Stanovisko Generálnej prokuratúry SR k diskriminácii prijímania detí do MŠ

  dostupné v servisných aktualitách
 • Vymáhanie pohľadávok pri exekúciách zastavených zo zákona

  Automatické zastavenie starých exekúcií sa dotkne veľkého množstva oprávnených, medzi ktorými sa nachádzajú aj obce. Viac k uvedenej téme nájdete v sekcii Majetok.
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách

Tlačová agentúra TAiS

Pre používateľov portálu sme v rámci servisu portálu isamosprava.sk pripravili agentúrny servis zverejňovania odborných tlačových informácií z regiónov, obcí, miest, VÚC a iných samosprávnych subjektov v rámci Slovenskej republiky ako aj zahraničia.

Agentúrny servis ponúkame zatiaľ ako bonus k neplateným službám portálu, kedy používatelia portálu tvoria spektrum informácií Tlačovej agentúry isamosprávy (TAiS) z regiónov vlastnou prispievateľskou činnosťou.

Tlačové informácie TAiS sú zamerané len na odborné aktuality
zo samosprávy, napríklad:
 • aké nové všeobecne záväzné nariadenia boli prijaté,
 • aké podnety riešila prokuratúra pri úlohách kontroly samosprávy,
 • aké zaujímavé súdne spory sa vyriešili,
 • aké nové metodiky k odborným činnostiam sa aplikujú pri samosprávnych či delegovaných úlohách 
 • nové usmernenia orgánov štátnej správy a pod.

Informácie bežného charakteru neuverejňujeme.


Vaše podnety na zverejnenie dôležitých odborných informácií nám môžete zasielať elektronicky cez priložený formulár TAiS na emailovú adresu tas@isamosprava.sk.

Tím isamosprava.sk

Súbory:

< Späť