iSamosprava | Tlačová agentúra TAiS

Kalendár

 • pripravili sme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, nájdete ho v sekcii \\\\\\\"Rozpočet\\\\\\\". 
  31.12. - 31.12.2019
  Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži
 • lehota na podanie priznaní pre daňovníkov 
  31.01. - 31.01.2020
  Daňové priznania z nehnuteľností
 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Tlačová agentúra TAiS

Pre používateľov portálu sme v rámci servisu portálu isamosprava.sk pripravili agentúrny servis zverejňovania odborných tlačových informácií z regiónov, obcí, miest, VÚC a iných samosprávnych subjektov v rámci Slovenskej republiky ako aj zahraničia.

Agentúrny servis ponúkame zatiaľ ako bonus k neplateným službám portálu, kedy používatelia portálu tvoria spektrum informácií Tlačovej agentúry isamosprávy (TAiS) z regiónov vlastnou prispievateľskou činnosťou.

Tlačové informácie TAiS sú zamerané len na odborné aktuality
zo samosprávy, napríklad:
 • aké nové všeobecne záväzné nariadenia boli prijaté,
 • aké podnety riešila prokuratúra pri úlohách kontroly samosprávy,
 • aké zaujímavé súdne spory sa vyriešili,
 • aké nové metodiky k odborným činnostiam sa aplikujú pri samosprávnych či delegovaných úlohách 
 • nové usmernenia orgánov štátnej správy a pod.

Informácie bežného charakteru neuverejňujeme.


Vaše podnety na zverejnenie dôležitých odborných informácií nám môžete zasielať elektronicky cez priložený formulár TAiS na emailovú adresu tas@isamosprava.sk.

Tím isamosprava.sk

Súbory:

< Späť