iSamosprava | Tlačová agentúra TAiS
 • Ochranné pásmo pohrebiska od 1.1.2020

  V sekcii Stavebný úrad nájdete bližšie informácie k určovaniu pásma pohrebiska po novelizácii zákona o pohrebníctve.
 • Daň z nehnuteľnosti

  do 31. januára sú osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť povinné podať daňové priznanie
 

Kalendár

 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020

Tlačová agentúra TAiS

Pre používateľov portálu sme v rámci servisu portálu isamosprava.sk pripravili agentúrny servis zverejňovania odborných tlačových informácií z regiónov, obcí, miest, VÚC a iných samosprávnych subjektov v rámci Slovenskej republiky ako aj zahraničia.

Agentúrny servis ponúkame zatiaľ ako bonus k neplateným službám portálu, kedy používatelia portálu tvoria spektrum informácií Tlačovej agentúry isamosprávy (TAiS) z regiónov vlastnou prispievateľskou činnosťou.

Tlačové informácie TAiS sú zamerané len na odborné aktuality
zo samosprávy, napríklad:
 • aké nové všeobecne záväzné nariadenia boli prijaté,
 • aké podnety riešila prokuratúra pri úlohách kontroly samosprávy,
 • aké zaujímavé súdne spory sa vyriešili,
 • aké nové metodiky k odborným činnostiam sa aplikujú pri samosprávnych či delegovaných úlohách 
 • nové usmernenia orgánov štátnej správy a pod.

Informácie bežného charakteru neuverejňujeme.


Vaše podnety na zverejnenie dôležitých odborných informácií nám môžete zasielať elektronicky cez priložený formulár TAiS na emailovú adresu tas@isamosprava.sk.

Tím isamosprava.sk

Súbory:

< Späť