iSamosprava | Vitajte
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Osobné údaje: Hlavné zmeny v právnej úprave ochrany osobných…

18.08.2017

Prinášame informáciu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o hlavných zmenách v právnej úprave ochrany…

Čítajte viac...

Rozpočet/Právnické osoby obce: Zúčtovanie dotácií vs. rozpočet…

17.08.2017

Do akého dátumu zákon prikazuje zúčtovanie dotácií s rozpočtom obce? Môže byť zúčtovanie dotácie vykonané po skončení…

Čítajte viac...

Voľby: Je možné podať kandidátnu listinu aj elektronicky?

14.08.2017

Mám záujem kandidovať ako nezávislý kandidát na poslanca samosprávneho kraja. Je možné podať kandidátnu listinu aj…

Čítajte viac...

Voľby: Je možné zberať hlasy na podporu kandidáta za poslanca…

14.08.2017

Mám záujem kandidovať ako nezávislý kandidát na poslanca samosprávneho kraja. Je možné zberať hlasy na podporu…

Čítajte viac...

Obec/Daňový úrad: Akceptácia dokladov v inom ako slovenskom…

07.08.2017

VZN obce upravuje možnosti na zníženie a odpustenie poplatku a doklady, ktoré je potrebné predložiť.  Je možné…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Daňový úrad: Airbnb a daňové povinnosti „poskytovateľov…

04.08.2017

V súčasnosti medzi populárny spôsob poskytovania ubytovania patrí „zdieľanie“ svojich bytov ich majiteľmi…

Čítajte viac...

Majetok/Legislatíva: Návrh novely Vyhlášky o stanovení…

23.07.2017

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky…

Čítajte viac...

Daňový úrad: Prijatie platby dane za viacerých daňovníkov od…

21.07.2017

Ako máme postupovať v prípade, že za troch daňovníkov za miestne dane zaplatila iná osoba všetky dane spolu jednou…

Čítajte viac...

Legislatíva/Obec/Mesto: Zrušenie minimálnej odmeny súdnych…

06.07.2017

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k vyhláške, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Exekučného poriadku.

Čítajte viac...

Legislatíva/Sociálne: Financovanie sociálnych služieb po novom

30.06.2017

Prinášame Vám legislatívnu správu k novele zákona o sociálnych službách.

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 17.07.2017 - 23.07.2017

17.07.2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 10.07.2017 - 16.07.2017

10.07.2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 03.07.2017 - 09.07.2017

03.07.2017

Čítajte viac...

Legislatíva/Obec/Mesto: Novela zákona o sťažnostiach

18.04.2017

Prinášame Vám legislatívnu správu k novele zákona o sťažnostiach.

Čítajte viac...

Register partnerov verejného sektora

28.01.2017

Pripravili sme kompletné služby spojené s registráciou do Registra partnerov verejného sektora!

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...

TS: V júli končí prechodné obdobie pre zápis do registra partnerov verejného sektora! (20.06.2017)

Každá firma, ktorá chce od 01. februára 2017 obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100 000 eur alebo v úhrne 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v tomto registri musia byť zapísaní všetci tí, na ktorých sa povinnosť zápisu vzťahuje.Čítajte viac...

TS: Výzvu Deň pre Dunaj prijalo 36 samospráv (19.06.2017)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzvalo predstaviteľov samospráv v povodí Dunaja, aby sa zapojili do aktivít, ktorých cieľom je čistejšie a zelenšie Slovensko. Podporu tejto iniciatíve už ministerstvu ohlásilo 36 samospráv.

Čítajte viac...