iSamosprava | Vitajte
  • ***ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA***

    V prípadovej štúdii sme sa venovali otázkam týkajúcich sa predčasne ukončeného rokovania zastupiteľstva
  • Predkladanie a poskytovanie údajov o dani z nehnuteľností - návrh opatrenia

    O tom, akým spôsobom budú obce po novom predkladať MFSR údaje o dani z nehnuteľností, si môžete prečítať v spracovanej legislatívnej správe.
 

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Obecná polícia: Odmietnutie nosenia rovnošaty náčelníkom obecnej…

22.09.2016

Môže náčelník obecnej polície odmietnuť nosiť rovnošatu? Ako voči nemu v takom prípade postupovať?

Čítajte viac...

Obec/Mesto/VZN: Správa o činnosti prokuratúry Slovenskej…

21.09.2016

Prinášame pre Vás časť zo správy Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry za rok 2015…

Čítajte viac...

Legislatíva/Daňový úrad: Predkladanie a poskytovanie údajov o…

21.09.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely Opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a…

Čítajte viac...

Stavebný úrad: Preukázanie vlastníctva k plynovej prípojke pri…

20.09.2016

Môže stavebný úrad od stavebníka drobnej stavby požadovať ako podmienku pre udelenie súhlasu na uskutočnenie ohlásenej…

Čítajte viac...

Obec/Mesto: Podnet komisie na ochranu verejného záujmu na…

14.09.2016

V tomto odbornom článku sa venujeme kompetencii komisie na ochranu verejného záujmu dať podnet na začatie konania…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Zástupca starostu/primátora: Odmena zástupcu starostu ako…

11.08.2016

Poslancom obecného zastupiteľstva patrí v zmysle schválených zásad odmeňovania odmena za spracovanie materiálu, ktorý…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie/Majetok: Dodatočné schválenie rozpočtového…

09.08.2016

Môže mesto obstarávať tovary a služby, v prípadoch kedy konkrétne obstaranie nie je zahrnuté v schválenom rozpočte? Čo…

Čítajte viac...

Majetok: Prenájom nehnuteľnosti za 1 euro?

09.08.2016

Môže obec prenajať svoj nehnuteľný majetok aj za sumu 1 euro?

Čítajte viac...

Legislatíva/Dane: Novela zákona o hazardných hrách a vplyv na…

15.07.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na pripomienkovanie návrh novely zákona, ktorým sa mení zákon č.…

Čítajte viac...

Obec/Mesto/Školy: Poskytnutie dotácie vlastnej základnej škole

14.07.2016

Môže obec v súlade s VZN o poskytovaní dotácii, poskytnúť dotáciu na výtvarný krúžok, ktorý je zriadený na základnej…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 19.09.2016 - 25.09.2016

19.09.2016

Čítajte viac...

Legislatívne správy 12.09.2016 - 18.09.2016

12.09.2016

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016,…

Čítajte viac...

Prevody majetku/nová právna analýza v elektronickej knižnici…

10.03.2016

Dávame Vám do pozornosti spracovanú právnu analýzu ktorá popisuje právne vysvetlenie prípadov prevodu majetku obcí ako…

Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

04.03.2016

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu isamosprava.sk za účelom…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Otvorená výzva na dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít (27.06.2016)

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyhlásil dňa 21. júna 2016 výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Čítajte viac...

TS: Otvorená výzva na odstraňovanie čierných skládok (20.06.2016)

Za účelom podpory pri odstraňovaní čierných skládok samosprávou, vyčlenil envirorezort zo zanikajúceho Recyklačného fondu 7 miliónov EUR.

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu (13.06.2016)

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016, oslovila p. Ing. Alicu Fisterovú so žiadosťou o poskytnutie rozhovoru, ktorým by nám priblížila problematiku postavenia a právomocí novej funkcie hlavného kontrolóra športu vo vzťahu k športovým organizáciám (klubom).

Čítajte viac...

TS: Návrh novely Školského zákona ako aj Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR (25.05.2016)

Vláda SR na svojej v poradí deviatej schôdzi, konanej dňa 25.05.2016 schválila návrh Školského zákona a návrh zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Čítajte viac...

TS: Ústavný súd bude posudzovať súlad zákona o hazardných hrách s Ústavou SR (08.04.2016)

Ústavný súd SR prijal na konanie o súlade s Ústavou SR návrh poslancov k Zákonu o hazardných hrách. Čítajte viac...