iSamosprava | Vitajte
 • Pripravujeme odborné materiály pre starostov a poslancov po voľbách

  Sledujte nás, čoskoro uverejníme praktické materiály k výkonu verejnej funkcie.
 • Ste novozvolený starosta a hľadáte odbornú pomoc?

  Portál isamosprava ponúka kompletné riešenie pre Vás, neváhajte sa nás opýtať alebo využiť naše služby..
 • Právny audit obcí a miest

  Odborná pomoc pre predchádzanie rizikám v obci či meste; v prípade záujmu vám radi pomôžeme.
 • **Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva a skladanie sľubov novozvolených funkcionárov**

  Prinášame aktuálne povolebné témy. Viac v sekcii Starosta/Primátor a zastupiteľstvo.
 

Kalendár

 • 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva/najneskôr 16.decembra 
  16.12. - 16.12.2018
  Zverejnenie návrhu rozpočtu
 •  
  31.12. - 31.12.2018
  Schválenie rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok
 •  
  31.12. - 31.12.2018
  Poskytnutie informácií MF SR o skutočnom plnení rozpočtu
 •  
  31.12. - 31.12.2018
  Zúčtovanie príjmov a výdavkov subjektom, kt. nemajú právnu subjektivitu a hospodária s preddavkom
 • pre celé zdaňovacie obdobie platí sadzba určená VZN k 1. januáru 
  01.01. - 01.01.2019
  Zmena sadzby miestnej dane určená vo VZN
 • Ak je rozpočet obce schválený do 31. decembra, obec poskytne informácie MFSR najneskôr do 10. januára, inak najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu zastupiteľstvom obce. 
  10.01. - 10.01.2019
  Informovať MF SR o schválenom rozpočte
 •  
  31.01. - 31.01.2019
  Lehota na podanie daňového priznania k miestnym daniam
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Starosta/Zastupiteľstvo: Ustanovujúce zasadnutie obecného…

14.11.2018

Dňa 10.11.2018 sa uskutočnili komunálne voľby, z ktorých vzišli noví starostovia obcí a mestských častí, primátori…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Neprijatie preddavku na cestovné náhrady…

13.11.2018

Musí obec ako zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi preddavky pred jeho vycestovaním na zahraničnú pracovnú cestu? Je…

Čítajte viac...

Voľby: FAQ ku komunálnym voľbám 2018

09.11.2018

Nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb, zhrnuli sme najčastejšie otázky používateľov portálu isamosprava.sk, ktorí…

Čítajte viac...

Voľby: Kampaň počas moratória?

08.11.2018

Ak som uverejnil na sociálnej sieti plagát na podporu svojej kandidatúry som povinný ho počas volebného moratória…

Čítajte viac...

Voľby: Plagáty na súkromnom majetku

06.11.2018

Voľby: Plagáty na súkromnom majetku Otázka: Môže kandidát vyvesiť plagát na svojom pozemku, dome,…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Interné riadene: Povinnosť vrátiť podklady po výberovom konaní

11.09.2018

Má obec povinnosť vrátiť neúspešnému uchádzačovi o pozíciu vedúceho zamestnanca poskytnuté podklady na jeho žiadosť?

Čítajte viac...

VZN: Podlieha VZN finančnej kontrole?

03.08.2018

Je potrebné overiť základnou finančnou kontrolou všeobecne záväzne nariadenie mesta ako finančnú operáciu - právny…

Čítajte viac...

Majetok/Rozpočet: Nakladanie s prebytočným majetkom

27.07.2018

V prípade, že majetok bol VÚC vyhlásený za prebytočný a majetok chátra, môžeme pre jeho udržateľnosť do neho…

Čítajte viac...

Majetok: Vystavenie objednávky vs. bežné nákupy

13.07.2018

V akých prípadoch je povinnosťou obce vystaviť objednávku? Je povinnosťou vystaviť objednávku aj v prípade, že sa…

Čítajte viac...

Info zákon: Nezaplatenie poplatku za náklady infožiadosti

12.06.2018

Môže obec sprístupniť informácie žiadateľovi na základe žiadosti, pokiaľ nezaplatil za predchádzajúcu žiadosť o…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...