iSamosprava | Vitajte
 • **VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV**

  Od 1.7.2017 bude portál isamosprava poskytovať bezplatné poradenstvo týkajúce sa volieb do orgánov samosprávnych krajov
 • **ODBORNÝ OBECNÝ BALÍČEK**

  Odborný obecný balíček ponúka okrem iného aj osobné odborné konzultácie - hodinu právnej konzultácie v advokátskej kancelárií, ktorá je odborným garantom Centrálneho portálu pre samosprávu. Viac informácií o odbornom obecnom balíčku nájdete na portáli.
 • ***Nárok na zvýšenie tarifného platu pre opatrovateľky***

  O tom, či opatrovateľky v domácnosti majú nárok na zvýšenie tarifného platu si môžete prečítať v spracovanej prípadovej štúdii.
 • **Nová definícia daňového tajomstva**

  Prinášame legislatívnu správu k novele daňového poriadku
 • **VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV**

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 4. novembra 2017. Voľby budú jednokolové.
 • ***OOB***

  V pondelok 26.6.2017 bude stretnutie medzi zástupcami odborného garanta Centrálneho portálu pre samosprávu a zástupcom obce, ktorá sa rozhodla využiť službu osobnej odbornej konzultácie v oblasti verejného obstarávania.
 

Kalendár

 •  
  04.11. - 04.11.2017
  VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Obec/Mesto: Doručovanie písomností obcou pre exekútora?

22.06.2017

Môže exekútor od obce žiadať poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie – doručiť písomnosť povinnému alebo jeho…

Čítajte viac...

Školy: Podmienky pre vydanie školského poriadku

22.06.2017

Aké sú podmienky pre vydanie školského poriadku? Aký obsah má mať školský poriadok?

Čítajte viac...

Školy: Má súkromná umelecká škola povinnosť zápisu v registri…

21.06.2017

Má byť súkromná umelecká škola s právnou subjektivitou, ktorej sa poskytuje dotácia na rekonštrukciu zapísaná v…

Čítajte viac...

Majetok: Darovanie majetku obce

19.06.2017

Môže obec darovať svoj hnuteľný alebo nehnuteľný majetok?

Čítajte viac...

Hlavný kontrolór obce: Kontrolór podávajúci podnety na orgány…

16.06.2017

Vzhľadom na množiace sa kontroly a inšpekcie sa nám podarilo zistiť, že pravidelným odosielateľom podnetov na rôzne…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Legislatíva/Daňový úrad: Novela zákona o miestnych daniach

23.06.2017

Prinášame legislatívnu správu k novele zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné…

Čítajte viac...

Legislatíva/Daňový úrad: Nová definícia daňového tajomstva

21.06.2017

Prinášame legislatívnu správu k novele daňového poriadku.

Čítajte viac...

Interné riadenie: Nárok na zvýšenie tarifného platu pre…

21.06.2017

Majú opatrovateľky v domácnosti (vykonávajúce manuálnu činnosť s prevahou fyzickej práce) nárok na zvýšenie tarifného…

Čítajte viac...

Legislatíva/Školy: Zmeny vo financovaní škôl

09.06.2017

Prinášame Vám legislatívnu správu k novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,…

Čítajte viac...

Interné riadenie: K vyúčtovaniu výdavkov so služobnou cestou za…

24.05.2017

Je možné, ak za skupinu zamestnancov, ktorí sa spoločne zúčastnia služobnej cesty, podá vyúčtovanie oprávnených…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 19.06.2017 - 25.06.2017

19.06.2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 12.06.2017 - 18.06.2017

12.06.2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 05.06.2017 - 11.06.2017

05.06.2017

Čítajte viac...

Legislatíva/Obec/Mesto: Novela zákona o sťažnostiach

18.04.2017

Prinášame Vám legislatívnu správu k novele zákona o sťažnostiach.

Čítajte viac...

Register partnerov verejného sektora

28.01.2017

Pripravili sme kompletné služby spojené s registráciou do Registra partnerov verejného sektora!

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...

TS: Čas na vybavenie dokladov na prístup do e-schránky sa kráti! (20.06.2017)

Od 01. júla 2017 budú štátne inštitúcie so spoločnosťami zapísanými v Obchodnom registri komunikovať výhradne elektronickou formu prostredníctvom e-schránok na portáli www.slovensko.sk.

Čítajte viac...

TS: V júli končí prechodné obdobie pre zápis do registra partnerov verejného sektora! (20.06.2017)

Každá firma, ktorá chce od 01. februára 2017 obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100 000 eur alebo v úhrne 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v tomto registri musia byť zapísaní všetci tí, na ktorých sa povinnosť zápisu vzťahuje.Čítajte viac...

TS: Výzvu Deň pre Dunaj prijalo 36 samospráv (19.06.2017)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzvalo predstaviteľov samospráv v povodí Dunaja, aby sa zapojili do aktivít, ktorých cieľom je čistejšie a zelenšie Slovensko. Podporu tejto iniciatíve už ministerstvu ohlásilo 36 samospráv.

Čítajte viac...

TS: Zapojte sa do tvorby novely Zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov (15.06.2017)

Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z..

Čítajte viac...