iSamosprava | Vitajte
 • **Nepridelenie zbrane príslušníkovi obecnej polície**

  Môže náčelník obecnej polície rozhodnúť o nevydaní služobnej strelnej zbrane príslušníkovi obecnej polície u ktorého má podozrenie, že je duševne nespôsobilý? Dozviete sa v prípadovej štúdii.
 • **Obecná knižnica**

  Pripravili sme prípadovú štúdiu, v ktorej sa dozviete, či je obec povinná zriadiť obecnú knižnicu.
 • *Vrátenie menovacieho dekrétu*

  Aký je postup ak poslanec vrátil menovací dekrét do komisie? Čítajte prípadovú štúdiu.
 • *Nezáujem o členstvo v dozornej rade*

  Ako postupovať v prípade, ak poslanci vymenovaní do dozornej rady spoločnosti sa členstva vzdali a žiadny z poslancov dlhodobo nemá záujem o členstvo v dozornej rade? Dozviete sa z prípadovej štúdie.
 • ***Novela zákona o sťažnostiach schválená NRSR***

  Už čoskoro Vám prinesieme legislatívnu správu k schválenej novele zákona o sťažnostiach.
 

Kalendár

 • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Právnické osoby obce: Nezáujem o členstvo v dozornej rade

22.03.2017

Ako postupovať v prípade, ak v zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti mesta je ustanovená päťčlenná dozorná…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Vrátenie menovacieho dekrétu

22.03.2017

Po vymenovaní do komisie poslanec prevzal menovací dekrét, no po mesiaci menovací dekrét vrátil, že v komisii…

Čítajte viac...

Obec: Povinné zriadenie obecnej knižnice?

22.03.2017

Je obec povinná zriadiť obecnú knižnicu?

Čítajte viac...

Obecná polícia: Rozhodnutie náčelníka o nevydaní služobnej zbrane

21.03.2017

Môže náčelník obecnej polície rozhodnúť, že nevydá pri nástupe do služby služobnú strelnú zbraň príslušníkovi obecnej…

Čítajte viac...

Matrika: Platenie správneho poplatku pri oznámení pobytu občana

17.03.2017

Akým spôsobom vyrubiť poplatok právnickej osobe, napr. exekútorovi, keď potvrdenie o pobyte občana žiada písomne? Je…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Školy: Mzdové údaje zamestnancov školy ako podmienka poskytnutia…

16.03.2017

Môže obec požadovať od súkromnej základnej umeleckej školy mzdové údaje jednotlivých zamestnancov za účelom…

Čítajte viac...

Rozpočet: Poskytnutie darov na reprezentačné a propagačné účely

01.03.2017

Môže obec poskytnúť organizátorom spoločenských, kultúrnych, športových podujatí na základe sponzorskej zmluvy…

Čítajte viac...

Školy/Obec/Legislatíva: Návrh novely zákona o financovaní škôl a…

06.02.2017

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona o financovaní škôl a školských zariadení. 

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Usmernenie k podmienke zaplatenia zmluvnej…

27.01.2017

Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k problematike - podmienka zaplatenia…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Zvýšenie tarifného platu za výkon samosprávnej…

27.01.2017

Podľa akej právnej úpravy sa posudzuje zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti zamestnanca? Môžeme považovať za…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 20.03.2017 - 26.03.2017

20.03.2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 13.03.2017 - 19.03.2017

13.03.2017

Čítajte viac...

Register partnerov verejného sektora

28.01.2017

Pripravili sme kompletné služby spojené s registráciou do Registra partnerov verejného sektora!

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016,…

Čítajte viac...

Prevody majetku/nová právna analýza v elektronickej knižnici…

10.03.2016

Dávame Vám do pozornosti spracovanú právnu analýzu ktorá popisuje právne vysvetlenie prípadov prevodu majetku obcí ako…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Nová výzva v dotačnom systéme „Obnovme si svoj dom“ – podpora rekonštrukcie pamiatok (02.03.2017)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, ktoré boli zaradené do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014.

Čítajte viac...

TAS: Rozhovor k novému Zákonu o registri partnerov verejného sektora (24.02.2017)

Na základe veľkého záujmu obcí a miest o informácie spojené s registráciou do registra partnerov verejného sektora, Centrálny portál pre samosprávu oslovil prináša rozhovor s Mgr. Matejom Trnavským, ktorý ako predstaviteľ front office advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje proces registrácie.

.

Čítajte viac...

TS: Dotácie na obnovu hasičských staníc (24.02.2017)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky plánuje podporiť obnovu obecných hasičských staníc formou poskytovania dotácií obciam a mestám. Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá obciam a mestám umožní žiadať o dotácie na tento účel, bola schválená vládou Slovenskej republiky dňa 22. februára 2017.

Čítajte viac...

TAS: Stanovisko Ministerstva vnútra SR k novele zákona o obecnom zriadení (23.02.2017)

Tlačová agentúra pre samosprávu požiadala Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o stanovisko k pripravovanej novele zákona o obecnom zriadení.

Čítajte viac...

TS: Ani nie polovica štatutárov je pripravená na elektronickú komunikáciu (08.02.2017)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyjadrilo svoje znepokojenie s vývojom situácie ohľadom vybavovania elektronických občianskych preukazov štatutármi právnických osôb zapísaných v obchodnom registri.

Čítajte viac...