iSamosprava | Vitajte
 • Nová právna úprava platobných rozkazov II.

  Prinášame Vám druhú časť odborného článku zameraného na alternatívnu formu uplatňovania peňažných nárokov.
 • **eGovernment**

  V inštitúte eGovernment budeme v najbližšom čase prinášať a spracúvať právnu problematiku, ktorá je spojená s informatizáciou a elektronizáciou samosprávy
 • **Daňový úrad**

  Kedy je možná zmena sadzieb miestnej dane a poplatku?
 • **Obec v provizóriu**

  Môže obec uzatvoriť zmluvu o prenájme obecného majetku aj v rozpočtovom provizóriu? Čítajte prípadovú štúdiu.
 • **Zberné nádoby na šatstvo s neznámym vlastníkom**

  Ako má obec postupovať? Odpovedáme v prípadovej štúdii.
 • **Prideľovanie zberných nádob**

  Podľa akého kritéria treba postupovať v prípade rodinného domu? Čítajte prípadovú štúdiu.
 

Kalendár

 • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Majetok: Zberné nádoby na použité šatstvo s neznámym vlastníkom

16.01.2017

Ako má obec postupovať v prípade, že na jej území je umiestnená zberná nádoba na použité šatstvo, ktorá nemá známeho…

Čítajte viac...

Životné prostredie: Určovanie počtu zberných nádob

16.01.2017

Podľa akého kritéria sa majú vo VZN obce prideľovať zberné nádoby pre rodinný dom, podľa počtu osôb či podľa počtu…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Starosta: Zmena počtu poslancov počas rokovania –…

13.01.2017

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa otvára ako uznášaniaschopné. Uznášania schopnosť sa mení aj počas rokovania,…

Čítajte viac...

Daňový úrad: Kedy je možná zmena sadzieb miestnej dane a poplatku

12.01.2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo miestne dane  naposledy v decembri 2014 prijatím všeobecne záväzného…

Čítajte viac...

Legislatíva/eGovernmen: Novela zákona o e-Governmente

12.01.2017

Prinášame Vám legislatívnu správu k n ovele zákona o e-Governmente.

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Majetok: Nová právna úprava platobných rozkazov II.

16.01.2017

Zmyslom tejto druhej časti odborného článku je dokončiť novú právu úpravu platobných zákonov, zavedenú novým zákonom o…

Čítajte viac...

Rozpočet: Uzatváranie zmlúv s príjmom pre obec v rozpočtovom…

13.01.2017

Môže obec uzatvoriť zmluvu o prenájme obecného majetku aj keď sa nachádza v rozpočtovom provizóriu?

Čítajte viac...

Majetok/Rozpočet: Alkoholické nápoje ako náklady na…

12.01.2017

Je možné zakúpiť a uplatniť do nákladov na reprezentáciu aj alkoholické nápoje?

Čítajte viac...

Majetok: Nová právna úprava platobných rozkazov I.

12.01.2017

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na novú možnosť podávania návrhov na vydávanie platobných rozkazov aj v…

Čítajte viac...

Školy/Obec: Financovanie mimoškolských aktivít detí obcou

04.01.2017

Akou formou môže obec financovať mimoškolské aktivity jednotlivcov (detí), ak navštevujú centrum voľného času,…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 16.01.2017 - 22.01.2017

16.01.2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 09.01.2017 - 15.01.2017

09.01.2017

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016,…

Čítajte viac...

Prevody majetku/nová právna analýza v elektronickej knižnici…

10.03.2016

Dávame Vám do pozornosti spracovanú právnu analýzu ktorá popisuje právne vysvetlenie prípadov prevodu majetku obcí ako…

Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

04.03.2016

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu isamosprava.sk za účelom…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Novinky v regulácii hazardu (12.01.2017)

Novela zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 01. januára 2017 prináša niekoľko významných zmien v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Čítajte viac...

TS: Nové kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad (12.01.2017)

V súčasnosti sa až 70 % komunálneho odpadu ocitá na skládkach. Do roku 2020 však pre Slovenskú republika vyplýva z európskej legislatívy povinnosť vytriediť a následne recyklovať minimálne 50 % komunálneho odpadu.

Čítajte viac...

TS: Zmeny v komunálnych voľbách a voľbách do VÚC (12.01.2017)

Vláda Slovenskej republiky sa dňa 11.01.2017 uzniesla na návrhu zákona, ktorým sa dopĺňajú zákon o podmienkach výkonu volebného práva, zákon o volebnej kampani a zákon o politických stranách a politických hnutiach.

Čítajte viac...

TS: Možnosť zapojenia sa do tvorby novely Info zákona (24.11.2016)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu ako predbežnú informáciu - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), do ktorého tvorby sa môže zapojiť aj široká verejnosť. 

Čítajte viac...

TS: Kontrolujte si elektronické schránky (10.11.2016)

Ak ste si aktivovali Vašu zriadenú elektronickú schránku, majte na pamäti, že od 01. novembra 2016 Vám súdy doručia písomné zásielky len do tejto schránky.

Čítajte viac...