iSamosprava | Vitajte
  • ***Vrátenie náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku pri skončení pracovného pomeru***

    Je zamestnávateľ oprávnený uplatniť si právo na vrátenie náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku zamestnanca pri skončení pracovného pomeru?
 

Kalendár

  •  
    04.11. - 04.11.2017
    Voľby do VUC
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Právnické osoby obce: Dotácie obce pre subjekt „spoluzaložený“…

16.10.2017

Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môže obec poskytnúť dotáciu…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Rozsah práva poslanca na interpelácie

13.10.2017

Aký rozsah má právo poslanca na interpelácie? Čo v prípade, ak by požadoval vypracovanie určitých sumárov, zhrnutí,…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Vrátenie náhrady mzdy za prečerpanú dovolenku…

13.10.2017

Dohodla som sa so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru, pretože som si našla inú prácu. Avšak mám prečerpanú…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Overenie návštevy lekára zamestnanca

13.10.2017

Zamestnanec doručí zamestnávateľovi od lekára potvrdenie riadne podpísané lekárom. Má zamestnávateľ právo požadovať od…

Čítajte viac...

Doprava: Posudzovanie náhrady škody výtlkmi na ceste

06.10.2017

Obci bola nahlásená škoda spôsobená na dopravnom prostriedku v dôsledku výtlku nachádzajúceho sa na miestnej…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Odborné stanovisko/Verejné obstarávanie: K zmenám zmluvy,…

24.09.2017

Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a…

Čítajte viac...

Rozpočet/Právnické osoby obce: Zúčtovanie dotácií vs. rozpočet…

17.08.2017

Do akého dátumu zákon prikazuje zúčtovanie dotácií s rozpočtom obce? Môže byť zúčtovanie dotácie vykonané po skončení…

Čítajte viac...

Daňový úrad: Airbnb a daňové povinnosti „poskytovateľov…

04.08.2017

V súčasnosti medzi populárny spôsob poskytovania ubytovania patrí „zdieľanie“ svojich bytov ich majiteľmi…

Čítajte viac...

Majetok/Legislatíva: Návrh novely Vyhlášky o stanovení…

23.07.2017

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky…

Čítajte viac...

Daňový úrad: Prijatie platby dane za viacerých daňovníkov od…

21.07.2017

Ako máme postupovať v prípade, že za troch daňovníkov za miestne dane zaplatila iná osoba všetky dane spolu jednou…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatíva/Obce: Návrh novely zákona o veterinárnej…

06.10.2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vypracovalo a predložilo do medzirezortného…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 17.07.2017 - 23.07.2017

17.07.2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 10.07.2017 - 16.07.2017

10.07.2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 03.07.2017 - 09.07.2017

03.07.2017

Čítajte viac...

Legislatíva/Obec/Mesto: Novela zákona o sťažnostiach

18.04.2017

Prinášame Vám legislatívnu správu k novele zákona o sťažnostiach.

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...

TS: V júli končí prechodné obdobie pre zápis do registra partnerov verejného sektora! (20.06.2017)

Každá firma, ktorá chce od 01. februára 2017 obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100 000 eur alebo v úhrne 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v tomto registri musia byť zapísaní všetci tí, na ktorých sa povinnosť zápisu vzťahuje.Čítajte viac...