iSamosprava | Vitajte
  • Zaradenie zamestnanca s ekonomickou činnosťou do platovej triedy

    Viac v spracovanej prípadovej štúdii.
  • Kompetencia prejednávať susedské sťažnosti

    Odpoveď môžete nájsť v spracovanej prípadovej štúdii.
 

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Školy/Interné riadenie: Škola bez subjektivity a konanie…

07.12.2016

Môže dať obec ako zriaďovateľ materskej školy bez právnej subjektivity písomné upozornenie za neuspokojivé plnenie…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór: Kontrola bankového výpisu obce…

07.12.2016

Má poslanec obecného zastupiteľstva právo požadovať k nahliadnutiu výpisy z bankového účtu obce?  …

Čítajte viac...

Obec/Mesto: Kompetencia prejednávať susedské sťažnosti

07.12.2016

Kto prejednáva susedské sťažnosti občanov? Má túto kompetenciu v plnej miere starosta obce alebo musí byť zriadená…

Čítajte viac...

Školy: Povinnosť zriadeného prístupu riaditeľa do elektronickej…

05.12.2016

Je riaditeľ základnej školy s právnou subjektivitou povinný mať od 01.01.2017 zriadený prístup do elektronickej…

Čítajte viac...

Voľby: Nastúpenie náhradníkov po doplňujúcich voľbách na…

01.12.2016

V obci sa konali doplňujúce voľby na starostu a poslanca. Na poslanca kandidovali traja obyvatelia, čiže jeden bol…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Interné riadenie: Zaradenie zamestnanca s ekonomickou činnosťou…

06.12.2016

Zaradil ma správne zamestnávateľ do platovej triedy č. 11 pre pracovné činnosti s prevahou duševnej práce pri výkone…

Čítajte viac...

Školy/Legislatíva: Návrh novely nariadenia ustanovujúceho…

18.11.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu…

Čítajte viac...

Školy: Uhradenie pokuty z prostriedkov štátneho rozpočtu?

10.11.2016

Môže škola zriadená obcou uhradiť pokutu uloženú Úradom pre verejné obstarávanie z prostriedkov zo štátneho rozpočtu?…

Čítajte viac...

Majetok: Oceňovanie pozemkov

04.11.2016

Mesto sa rozhodlo zaradiť do svojho majetku pozemky, u ktorých nie je možné zistiť ich pôvodnú cenu. Ako máme oceniť…

Čítajte viac...

Životné prostredie/Legislatíva: Plánovaný návrh novely zákona o…

25.10.2016

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k plánovanej novele zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. 

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 05.12.2016 - 11.12.2016

05.12.2016

Čítajte viac...

Legislatívne správy 28.11.2016 - 04.12.2016

28.11.2016

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016,…

Čítajte viac...

Prevody majetku/nová právna analýza v elektronickej knižnici…

10.03.2016

Dávame Vám do pozornosti spracovanú právnu analýzu ktorá popisuje právne vysvetlenie prípadov prevodu majetku obcí ako…

Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

04.03.2016

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu isamosprava.sk za účelom…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Možnosť zapojenia sa do tvorby novely Info zákona (24.11.2016)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu ako predbežnú informáciu - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), do ktorého tvorby sa môže zapojiť aj široká verejnosť. 

Čítajte viac...

TS: Kontrolujte si elektronické schránky (10.11.2016)

Ak ste si aktivovali Vašu zriadenú elektronickú schránku, majte na pamäti, že od 01. novembra 2016 Vám súdy doručia písomné zásielky len do tejto schránky.

Čítajte viac...

TS: Možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia (18.10.2016)

Využite možnosť zapojenia sa do tvorby novely nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Čítajte viac...

TS: Manuál pre finančné výkazy (14.10.2016)

Po spoločných rokovaniach zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Asociácie komunálnych ekonómov, či audítorov a odborných zamestnancov úradov miestnej územnej samosprávy bol zverejnený manuál pre finančné výkazy.

Čítajte viac...

TS: Otvorená výzva na dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít (27.06.2016)

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyhlásil dňa 21. júna 2016 výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Čítajte viac...