iSamosprava | Vitajte

Kalendár

 •  
  15.06. - 15.06.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni v roku 2019
 •  
  01.07. - 01.07.2019
  Vydanie VZN podľa ust. § 79 ods. 6 zákona o hazardných hrách o umiestnení herne
 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Životné prostredie/Školy: Okruh subjektov povinných používať…

22.05.2019

Ktoré subjekty sú povinné používať tzv. lapače tukov?

Čítajte viac...

Hlavný kontrolór/Interné riadenie: Zamestnanecké benefity pre…

21.05.2019

Má hlavný kontrolór nárok na zamestnanecký benefit ošatné , nárok na rekreáciu a 13 a 14. plat podľa Zákonníka práce?

Čítajte viac...

Majetok/Rozpočet: Finančná kontrola v malej obci

21.05.2019

Majetok/Rozpočet: Finančná kontrola v malej obci

Čítajte viac...

Majetok: Možnosti spravovania obecných bytov

20.05.2019

Majetok: Možnosti spravovania obecných bytov 

Čítajte viac...

Školy: Zloženie rady školy pre prípad spoločného školského obvodu

15.05.2019

Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy a susedná obec, v ktorej nie je zriadená nijaká základná škola, sa…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Majetok: Postup pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve

21.05.2019

Ako má obec postupovať ak chce uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, pričom predmetom kúpy bude nehnuteľnosť vo…

Čítajte viac...

Rozpočet: Poskytovanie dotácii v rozpočtovom provizóriu

21.05.2019

Môže obec v období rozpočtového provizória poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorú založila? 

Čítajte viac...

Rozpočet/Interné riadenie: Porušenie finančnej disciplíny pri…

10.05.2019

Obec sa dohodla s ekonómkou na ukončení pracovného pomeru. Pri tejto príležitosti obec vyplatila ekonómke odstupné vo…

Čítajte viac...

Obec/Mesto:Poplatok za odpad osobám s trvalým pobytom bez adresy

10.04.2019

Má obec povinnosť vyrubovať poplatok za komunálny odpad aj osobám, ktoré majú v obci trvalý pobyt bez adresy? Ak áno,…

Čítajte viac...

Sociálne podniky: Ako môže obec využiť inštitút sociálny podnik?

05.04.2019

Odborný článok prináša informácie o tom, ako môže obec využiť inštitút sociálneho podniku a týmto spôsobom podporiť…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Techsummit/Smart cities: Konferencia ku kybernetickej…

21.05.2019

V Bratislave sa už čoskoro stretnú špičkoví medzinárodní experti, inovátori a lídri biznisu na podujatí štvrtého…

Čítajte viac...

Kolokvium SPA: Objektívna zodpovednosť v rámci parkovania

20.05.2019

Dňa 30. 5. 2019 sa v Trenčíne uskutoční 11. Kolokvium Slovenskej parkovacej asociácie (SPA) s názvom "…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 20. 5. 2019 - 26. 5. 2019

20.05.2019

Čítajte viac...

Legislatívne správy 13. 5. 2019 - 19. 5. 2019

13.05.2019

Čítajte viac...

Legislatíva/Majetok: Elektronická fakturácia vo verejnom…

10.05.2019

Národná rada SR schválila v I. čítaní návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...