iSamosprava | Vitajte
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Infozákon: Povinné zverejňovanie zmlúv uzatvorených v zmysle…

24.05.2020

Podľa §5a ods. 5 písm. b) Infozákona sa nezverejňuje pracovná zmluva ani dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného…

Čítajte viac...

Školy: Usmernenie k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do…

23.05.2020

Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR v spolupráci a Úradom verejného zdravotníctva SR vypracovalo…

Čítajte viac...

Školy: Usmernenie k prevádzke školských stravovacích zariadení

23.05.2020

Hlavný hygienik SR vydal dňa 22.5.2020 usmernenie s cieľom poskytnúť informácie pre obnovenie školských stravovacích…

Čítajte viac...

Školy: Otvorenie zariadení pre deti a mládež

23.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 22.5.2020 v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vydal opatrenie,…

Čítajte viac...

Stavebný úrad/Parkovanie: Zmena stavby a nedostatok parkovacích…

22.05.2020

Aké možnosti má obec pokiaľ osoba rekonštruuje objekt a nebude mať dostatok parkovacích miest pre návštevníkov jeho…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Majetok/Zastupiteľstvo: Zmeny verejnej obchodnej súťaže

31.03.2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže, v ktorých si vyhradilo oprávnenie odmietnuť…

Čítajte viac...

Zástupca starostu: Odvody za krátkodobo uvoľneného zástupcu…

10.02.2020

Aké odvody (verejné zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, dôchodkové poistenie invalidné,…

Čítajte viac...

Majetok/Právnické osoby obce: Schvaľovanie nájomnej zmluvy medzi…

17.01.2020

V prípade ak mesto uzatvára nájomnú zmluvu ako nájomca, kde predmetom nájmu sú garáže vo vlastníctve obchodnej…

Čítajte viac...

Daňový úrad: Daň za pozemok vs. vydané stavebné povolenie

29.11.2019

Daňovník má vydané právoplatné stavebné povolenie na rodinný dom, pričom stav pozemku je orná pôda. Daňovník namieta…

Čítajte viac...

Stavebný úrad/Daňový úrad: Novela zákona o miestnom poplatku za…

14.11.2019

Dňa 30.11.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Online konferencia Mestá a obce v kríze 25 .a 26. máj 2020

25.05.2020

Dávame do pozornosti: Konferencia Virtualtechsummit vol. 2 Mestá a obce v kríze 25. – 26. mája 2020 , ktorá…

Čítajte viac...

Sociálne/Legislatíva: Zmeny v sociálnych službách

11.05.2020

Vlada SR dňa 07. 05. 2020 schválila dve nariadenia vlády Slovenskej republiky a návrh zákona, ktorými sa uskutočnili…

Čítajte viac...

Legislatíva: Dočasná ochrana podnikateľov a odpustenie platenia…

30.04.2020

Dňa 22.4.2020 NR SR schválila viaceré zákonné zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 25. 04. 2020 medzi nimi aj:…

Čítajte viac...

Legislatíva/Školy a dotácie: Úprava dotácií k stravovaniu detí a…

29.04.2020

Čítajte viac...

Stavebný úrad/Legislatíva: Zmeny súvisiacie s mimoriadnou…

25.04.2020

NR SR dňa 22.4.2020 prijala vládny návrh zákona o niektorých opatreniach  v pôsobnosti Ministerstva dopravy a…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...