iSamosprava | Vitajte
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Hlavný kontrolór obce: Obsadenie funkcie počas materskej…

26.08.2016

Akým spôsobom má obec riešiť situáciu s hlavnou kontrolórkou obce, ktorá nastupuje na materskú dovolenku?

Čítajte viac...

Obec/Mesto: Dobrovoľný hasičský zbor obce

23.08.2016

Predmetom tohto článku je poukázať na právny inštitút dobrovoľného hasičského zboru obce ako organizačnej zložky s…

Čítajte viac...

Obec/Mesto: Poskytnutie palivovej karty do užívania hasičskému…

23.08.2016

Akým spôsobom môže obec prenechať do užívania palivovú kartu hasičského zboru obce? Môže ísť o dohodu o hmotnej…

Čítajte viac...

Životné prostredie: Kompetencie obce pri odstraňovaní…

23.08.2016

Občania prostredníctvom petície od obce žiadajú, aby odstránila havarijný stav spôsobovaný pravidelným zaplavovaním…

Čítajte viac...

Životné prostredie: Príručka pre samosprávy k novému zákonu o…

22.08.2016

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo pre samosprávy knižnú publikáciu k novému zákonu o odpadoch. 

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Zástupca starostu/primátora: Odmena zástupcu starostu ako…

11.08.2016

Poslancom obecného zastupiteľstva patrí v zmysle schválených zásad odmeňovania odmena za spracovanie materiálu, ktorý…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie/Majetok: Dodatočné schválenie rozpočtového…

09.08.2016

Môže mesto obstarávať tovary a služby, v prípadoch kedy konkrétne obstaranie nie je zahrnuté v schválenom rozpočte? Čo…

Čítajte viac...

Majetok: Prenájom nehnuteľnosti za 1 euro?

09.08.2016

Môže obec prenajať svoj nehnuteľný majetok aj za sumu 1 euro?

Čítajte viac...

Legislatíva/Dane: Novela zákona o hazardných hrách a vplyv na…

15.07.2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na pripomienkovanie návrh novely zákona, ktorým sa mení zákon č.…

Čítajte viac...

Obec/Mesto/Školy: Poskytnutie dotácie vlastnej základnej škole

14.07.2016

Môže obec v súlade s VZN o poskytovaní dotácii, poskytnúť dotáciu na výtvarný krúžok, ktorý je zriadený na základnej…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 22.08.2016 - 28.08.2016

22.08.2016

Čítajte viac...

Legislatívne správy 15.08.2016 - 21.08.2016

16.08.2016

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016,…

Čítajte viac...

Prevody majetku/nová právna analýza v elektronickej knižnici…

10.03.2016

Dávame Vám do pozornosti spracovanú právnu analýzu ktorá popisuje právne vysvetlenie prípadov prevodu majetku obcí ako…

Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

04.03.2016

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu isamosprava.sk za účelom…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Otvorená výzva na dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít (27.06.2016)

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyhlásil dňa 21. júna 2016 výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Čítajte viac...

TS: Otvorená výzva na odstraňovanie čierných skládok (20.06.2016)

Za účelom podpory pri odstraňovaní čierných skládok samosprávou, vyčlenil envirorezort zo zanikajúceho Recyklačného fondu 7 miliónov EUR.

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu (13.06.2016)

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016, oslovila p. Ing. Alicu Fisterovú so žiadosťou o poskytnutie rozhovoru, ktorým by nám priblížila problematiku postavenia a právomocí novej funkcie hlavného kontrolóra športu vo vzťahu k športovým organizáciám (klubom).

Čítajte viac...

TS: Návrh novely Školského zákona ako aj Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR (25.05.2016)

Vláda SR na svojej v poradí deviatej schôdzi, konanej dňa 25.05.2016 schválila návrh Školského zákona a návrh zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Čítajte viac...

TS: Ústavný súd bude posudzovať súlad zákona o hazardných hrách s Ústavou SR (08.04.2016)

Ústavný súd SR prijal na konanie o súlade s Ústavou SR návrh poslancov k Zákonu o hazardných hrách. Čítajte viac...