iSamosprava | Vitajte
 • ** Prijaté zmeny Zákona o sociálnych službách - dopady na rozpočty obcí**

  viac nájdete v našom článku k týmto aktuálnym zmenám: Sociálna spoločnosť/Legislatíva: Mimoriadna legislatívna správa k zmene Zákona o sociálnych službách
 

Kalendár

 •  
  01.09. - 01.09.2019
  Vydanie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier v určité dni do 31.októbra
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o hazardných hrách
 •  
  01.12. - 01.12.2019
  Predloženie hlásenia, vyúčtovanie a odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) zákona o hazardných hrách
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Rozpočet: Správa o rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti…

19.09.2019

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je nezávislým orgánom monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej…

Čítajte viac...

Osobné údaje: Správa o stave ochrany osobných údajov v SR 2019

19.09.2019

Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej ako „Úrad“) vykonal v období od 25. mája 2018 do 24. mája 2019 kontrolu…

Čítajte viac...

Starosta/Zastupiteľstvo: Vedenie zasadnutia zastupiteľstva počas…

19.09.2019

Môže starosta obce počas svojej riadnej dovolenky zvolať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva a následne…

Čítajte viac...

Legislatíva/VZN: Zmeny v legislatíve pohrebísk

18.09.2019

Ministerstvo zdravotníctva SR ako iniciatívny materiál predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.…

Čítajte viac...

Školy: Ku kvalifikácii vychovávateľov v centre voľného času

16.09.2019

Môže vedenie Centra voľného času (CVČ) uznať svojmu vychovávateľovi osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Rozpočet: Poskytnutie dotácie v rozpore so zákonom o registri MNO

09.09.2019

Čo ak obec poskytne verejné zdroje neziskovke s neúplným zápisom v registri mimovládnych neziskových organizácií?

Čítajte viac...

Rozpočtové organizácie obce: Vrátenie príjmov získaných…

23.07.2019

Má zriaďovateľ povinnosť vrátiť svojej rozpočtovej organizácii vlastné príjmy tejto rozpočtovej organizácie?

Čítajte viac...

Rozpočet: Poskytovanie dotácie pred prevádzkou nového registra…

01.06.2019

Je možné poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta  občianskemu združeniu aj bez toho, aby bola v registri…

Čítajte viac...

Majetok: Postup pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve

21.05.2019

Ako má obec postupovať ak chce uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, pričom predmetom kúpy bude nehnuteľnosť vo…

Čítajte viac...

Rozpočet: Poskytovanie dotácii v rozpočtovom provizóriu

21.05.2019

Môže obec v období rozpočtového provizória poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorú založila? 

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatíva/ Šport: Nový zákon o Fonde na podporu športu

19.09.2019

V III. čítaní dňa 18.septembra 2019 bol schválený Zákon o Fonde na podporu športu, ktorým sa napĺňa programové…

Čítajte viac...

Dotazník eGovernment v samospráve, pridajte svoj názor

18.09.2019

Vážení predstavitelia obcí, miest a VÚC. Radi by sme Vás poprosili o vyplnenie krátkeho dotazníka za účelom zistenia…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 16.9.2019- 22.9.2019

17.09.2019

Čítajte viac...

Sociálna spoločnosť/Legislatíva: Mimoriadna legislatívna správa…

14.09.2019

Prinášame informáciu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 9. 9. 2019 - 15. 9. 2019

11.09.2019

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...