iSamosprava | Vitajte
 • Zmeny stavebného zákona už v legislatívnom procese

  pripravujeme bližšie informácie, sledujte nás.
 

Kalendár

 • pripravili sme článok k postupom a zmenám oproti minulému obdobiu, nájdete ho v sekcii \\\\\\\"Rozpočet\\\\\\\". 
  31.12. - 31.12.2019
  Schvaľovanie rozpočtov obcí a miest sa blíži
 •  
  29.02. - 29.02.2020
  Voľby do NR SR 2020
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Sociálne: Upravenie podmienok poskytovania dávky hmotnej núdze…

13.11.2019

Sociálne: Upravenie podmienok poskytovania dávky hmotnej núdze obcou Právny stav k 8.11.2019 Otázka…

Čítajte viac...

Majetok: Vydržanie majetku obce

08.11.2019

Je možné vydržať aj nehnuteľný majetok obce? Pokiaľ áno, súčasťou podkladov pre vydanie notárskej zápisnice či…

Čítajte viac...

Infozákon: Vybavenie infožiadosti pre prípad nedisponovania s…

08.11.2019

Právny stav k 7.11.2019 Otázka: Ako má obec vybaviť infožiadosť, ak požadovanou informáciou nedisponuje? Ma…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo/Hlavný kontrolór: Správa o výsledku kontroly…

28.10.2019

Môže obecné zastupiteľstvo prijať uznesenie, aby hlavný kontrolór prekontroloval protokol a záznam o výsledku kontroly…

Čítajte viac...

Sociálne: Poskytnutie sociálnej služby u neverejného…

25.10.2019

Postup pri poskytovaní sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich procesov, a to procesu posúdenia…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Stavebný úrad/Daňový úrad: Novela zákona o miestnom poplatku za…

14.11.2019

Dňa 30.11.2019 nadobudne účinnosť novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len…

Čítajte viac...

Sociálne podniky: Zmeny zákona o sociálnom podnikaní

14.11.2019

S účinnosťou od 1. januára 2020 boli schválené zmeny Zákona o sociálnej ekonomike . Hlavným cieľom návrhu zákona je…

Čítajte viac...

Daňový úrad/Majetok: Zánik daňového nedoplatku vs. osobný…

06.11.2019

Podľa § 85 ods. 4 daňového poriadku právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení…

Čítajte viac...

Rozpočet: Termín nového rozpočtu obcí a miest sa blíži

15.10.2019

Rozpočet obcí predstavuje základ finančného hospodárenia príslušnej obce.Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka, sme…

Čítajte viac...

Majetok: Metodické usmernenie k finančnej kontrole

15.10.2019

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatíva: Predpokladané zmeny stavebných kódexov

13.11.2019

Prinášame predbežný stav rozsiahlych zmien v stavebnom poriadku, ktorý je momentálne pripravený na rokovanie…

Čítajte viac...

Obecná polícia/Doprava: Novela zákona o obecnej polícii a…

08.11.2019

Dňa 28.10.2019 bola NR SR prijatá novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke , ktorým sa novelizuje aj…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 04.11.2019 - 10.11.2019

04.11.2019

Čítajte viac...

Legislatíva: Dlhoočakávaný zákon k detským ihriskám prijatý

31.10.2019

Dňa 16.10.2019 bol Národnou radou SR v 3. čítaní  schválený Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 28.10.2019 - 03.11.2019

28.10.2019

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...