iSamosprava | Vitajte
  • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. zabezpečuje zápisy do registra partnerov verejného sektora

    V prípade záujmu kontaktujte sekretariát Advokátskej kancelárie GPL + 421 917 701 358
  • Advokátska kancelária GARANT PARTNER legal s.r.o. = odborný garant Centrálneho portálu pre samosprávu

    * * www.gplegal.eu * *
  • Centrálny portál pre samosprávu začína v spolupráci s advokátskou kanceláriou GARANT PARTNER legal s.r.o. prinášať prvé skúsenosti s registráciou partnerov verejného sektora

 

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Interné riadenie: Úradné hodiny obecného úradu vs. pracovný čas…

16.02.2017

Uvádzajú sa úradné hodiny obecného úradu v nejakom internom dokumente alebo ich stačí uviesť na verejne prístupnom…

Čítajte viac...

Hlavný kontrolór obce: Kontrola mimo rámca plánu kontrolnej…

16.02.2017

Môže hlavný kontrolór obce kontrolovať činnosť obecného úradu aj bez schválenia zastupiteľstvom v rámci návrhu plánu…

Čítajte viac...

Správne/Priestupkové konanie: Lehota zániku zodpovednosti za…

16.02.2017

Je pri priestupkovom konaní dôležitý dátum, kedy sa priestupok stal alebo kedy sa o tom stavebný úrad (obec) dozvedel?

Čítajte viac...

Daňový úrad: Daňové nedoplatky zosnulého daňovníka

06.02.2017

Ako má správca dane postupovať v prípade úmrtia daňovníka, ak má dedičov a čo v prípade ak nemá dedičov?

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Zákon o registri partnerov verejného…

03.02.2017

V tomto odbornom článku sa venujeme zmenám, ktoré prináša nová právna úprava zákona č. 315/2016 Z. z. o registri…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Školy/Obec/Legislatíva: Návrh novely zákona o financovaní škôl a…

06.02.2017

Pripravili sme pre Vás legislatívnu správu k návrhu novely zákona o financovaní škôl a školských zariadení. 

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Usmernenie k podmienke zaplatenia zmluvnej…

27.01.2017

Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k problematike - podmienka zaplatenia…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Zvýšenie tarifného platu za výkon samosprávnej…

27.01.2017

Podľa akej právnej úpravy sa posudzuje zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti zamestnanca? Môžeme považovať za…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Najčastejšie otázky a odpovede k registru…

27.01.2017

Čítajte viac...

Interné riadenie: K nároku na náhradu mzdy za nevyčerpanú…

25.01.2017

Obec je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou. Riaditeľ školy v januári tohto roka doručil do podateľne…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 20.02.2017 - 26.02.2017

20.02.2017

Čítajte viac...

Legislatívne správy 13.02.2017 - 19.02.2017

13.02.2017

Čítajte viac...

Register partnerov verejného sektora

28.01.2017

Pripravili sme kompletné služby spojené s registráciou do Registra partnerov verejného sektora!

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016,…

Čítajte viac...

Prevody majetku/nová právna analýza v elektronickej knižnici…

10.03.2016

Dávame Vám do pozornosti spracovanú právnu analýzu ktorá popisuje právne vysvetlenie prípadov prevodu majetku obcí ako…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Ani nie polovica štatutárov je pripravená na elektronickú komunikáciu (08.02.2017)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyjadrilo svoje znepokojenie s vývojom situácie ohľadom vybavovania elektronických občianskych preukazov štatutármi právnických osôb zapísaných v obchodnom registri.

Čítajte viac...

TAS: Stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR k novému stavebnému zákonu (03.02.2017)

Prinášame Vám odpovede Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na otázky Tlačovej agentúry pre samosprávu ohľadom nového stavebného zákona.

Čítajte viac...

TANS: Rozhovor s JUDr. Haňdiakom k záverom z tlačovej správy k stretnutiu medzi ministrom financií a signatármi Memoranda (01.02.2017)

Tlačová agentúra pre samosprávu Vám v súvislosti so stretnutím, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.01.2017 medzi ministrom financií SR a signatármi Memoranda, prináša rozhovor s JUDr. Petrom Haňdiakom, advokátom a členom rokovacieho tímu reprezentujúceho neziskový sektor. Bližšie o podrobnostiach zo stretnutia sa dočítate v jeho odpovediach. Čítajte viac...

TANS: Tlačová správa k stretnutiu medzi ministrom financií SR a signatármi Memoranda (01.02.2017)

Centrálny portál pre samosprávu si Vám dovoľuje priniesť tlačovú správu k stretnutiu, ktoré sa uskutočnilo začiatkom tohto týždňa medzi ministrom financií SR a signatármi Memoranda o stabilite a transparentnosti daňového financovania mimovládnych organizácií. Predmetom rokovania boli aktuálne otázky financovania neziskového sektora. Čítajte viac...

TS: Možnosť zapojiť sa do tvorby návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní (24.01.2017)

Úrad pre verejné obstarávanie je na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky povinný predložiť v septembri 2017 návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Cieľom Návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní by malo byť zefektívnenie pravidiel verejného obstarávania, ktoré by mali byť založené predovšetkým na doterajších poznatkoch z aplikačnej praxe.

Čítajte viac...