iSamosprava | Vitajte
 • ***Open data***

  „Open data“ je pojem, ktorý nemá v právnom poriadku Slovenskej republiky svoju legálnu definíciu. Ide o údaje z registrov a databáz, ktoré sú (prevažne bezplatne) verejne dostupné, napr. z Obchodného registra, Živnostenského registra, Centrálneho registra zmlúv a pod.
 • ** Komunálne voľby 2018 sú vyhlásené **

  budú sa konať v sobotu 10. novembra
 

Kalendár

 • Začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. 
  10.07. - 07.11.2018
  Volebná kampaň ku komunálnym voľbám
 •  
  20.07. - 20.07.2018
  Zverejnenie podmienok práva voliť a byť volený na úradnej tabuli a webovom sídle obce
 •  
  17.08. - 17.08.2018
  Zverejnenie počtu obyvateľov
 •  
  17.08. - 17.08.2018
  Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť
 • spolu s kandidátnou listinou sa podáva aj vyhlásenie kandidáta a nezávislý kandidát pripája aj podpisovú listinu 
  11.09. - 11.09.2018
  Podanie kandidátnych listín
 •  
  11.09. - 11.09.2018
  Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
 • zabezpečí politická strana alebo koalícia 
  11.09. - 11.09.2018
  Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Voľby: opätovná kandidatúra starostu ale v inej obci

19.07.2018

V súčasnosti som starostom obce, no chcel by som v nasledujúcom volebnom období kandidovať na starostu susednej obce.…

Čítajte viac...

Voľby: FAQ ku komunálnym voľbám 2018

13.07.2018

Nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb, zhrnuli sme najčastejšie otázky používateľov portálu isamosprava.sk, ktorí…

Čítajte viac...

Majetok: Vystavenie objednávky vs. bežné nákupy

13.07.2018

V akých prípadoch je povinnosťou obce vystaviť objednávku? Je povinnosťou vystaviť objednávku aj v prípade, že sa…

Čítajte viac...

Interné riadenie: Zastupovanie prednostu na zastupiteľstve

12.07.2018

Vedúci útvaru je poverený dočasným zastupovaním prednostu a zúčastní sa v jeho mene aj zasadnutia mestského…

Čítajte viac...

Osobné údaje GDPR: Spracúvanie osobných údajov z open data…

12.07.2018

„Open data“ je pojem, ktorý nemá v právnom poriadku Slovenskej republiky svoju legálnu definíciu. Ide o údaje z…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Info zákon: Nezaplatenie poplatku za náklady infožiadosti

12.06.2018

Môže obec sprístupniť informácie žiadateľovi na základe žiadosti, pokiaľ nezaplatil za predchádzajúcu žiadosť o…

Čítajte viac...

Majetok: Odpísanie pohľadávky zosnulého dlžníka bez majetku

25.05.2018

Môže mesto odpísať nedaňovú pohľadávku prihlásenú do dedičského konania na základe uznesenia súdu o zastavení konania…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Odmena poslancov po novom

25.04.2018

Na akú výšku odmeny majú poslanci nárok v roku 2018? Je potrebné 1 mesačný plat primátora, na ktorý majú poslanci od…

Čítajte viac...

Daňový úrad: Sankcie za neposkytnutie súčinnosti obci

07.03.2018

Podľa §26 zákona č. 563/2009 Z. z. na výzvu obce sú vyzvané príslušné inštitúcie povinné poskytnúť obci požadované…

Čítajte viac...

Školy/Rozpočet: Platová inventúra za účelom zostavenia rozpočtu

07.03.2018

Má obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oprávnenie požadovať od tejto školy internú platovú inventúru za účelom…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 16. 7. 2018 - 22. 7. 2018

16.07.2018

Čítajte viac...

Legislatíva/Voľby: Návrh Harmonogramu komunálnych volieb 2018

13.07.2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo návrh Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 9. 7. 2018 - 15. 7. 2018

09.07.2018

Čítajte viac...

Legislatíva/eGovernment: Výkon správy v oblasti informačných…

06.07.2018

V legislatívnom procese sa nachádza návrh zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy,…

Čítajte viac...

Legislatívne správy 2. 7. 2018 - 8. 7. 2018

02.07.2018

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Od 1. novembra začína platiť fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie (23.10.2017)

Na základe schválenej novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) po 1. 11. 2017 začína platiť tzv. fikcia doručenia na elektronické platobné rozkazy a upovedomenia o začatí exekúcie. 

Čítajte viac...

TS: Ministerstvo pripravuje zmenu podmienok pre žiadateľov o dotácie z verejných zdrojov (10.10.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky plánuje zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť verejných prostriedkov, ktoré poskytuje ako dotáciu prostredníctvom pripravovanej zmeny pravidiel v ich prideľovaní. Zmeny sa budú dotýkať dotácií, ktoré sú prideľované v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti predchádzania všetkým formám extrémizmu a radikalizmu. 

Čítajte viac...

TS: Začala sa e-komunikácia so štátom! (01.07.2017)

V sobotu 01. júla 2017 Slovenská republika automaticky aktivovala na doručovanie elektronické schránky právnických osôb zapísaných v obchodnom registri. Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk pomocou aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Potrebná je aj čítačka čipových kariet, ktorú bezplatne poskytneme každému, kto požiada o certifikáty k tvorbe elektronického podpisu.

Čítajte viac...

TS: Obce budú mať povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá (27.06.2017)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti sa mení doterajšia definícia zvieraťa, vytvárajú sa systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňujú sa práva veterinárnych inšpektorov a znemožní sa zneužívanie zvierat v cirkusoch.Čítajte viac...

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR upravuje údaje v Obchodnom registri (22.06.2017)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky informuje, že dopĺňa a opravuje údaje zapísané v Obchodnom registri, aby sa štatutári dostali do svojich elektronických schránok.Čítajte viac...