iSamosprava | Vitajte
  • **PROTESTY PROKURÁTOROV 2016**

    Spracúvame pre Vás protesty prokurátorov za mesiace január až september roku 2016, ktoré budeme postupne zverejňovať.
  • **STAROSTA**

    Môže byť starosta obce členom občianskeho združenia, ktoré má sídlo v obci, kde vykonáva funkciu starostu? Nie je to porušením ústavného zákona o ochrane verejného záujmu? Viac sa dočítate v prípadovej štúdii
 

Kalendár

  • Žiadne udalosti.
Charitatívna reklama

Aktuality odborné

Zastupiteľstvo: Rozširovanie audiovizuálneho záznamu z rokovania…

20.10.2016

Manželka poslanca natáčala rokovanie obecného zastupiteľstva a diskusné príspevky svojho manžela. Tieto príspevky…

Čítajte viac...

Starosta/Primátor: Starosta ako člen občianskeho združenia

18.10.2016

Môže byť starosta obce členom občianskeho združenia, ktoré má sídlo v obci, kde vykonáva funkciu starostu (v ktorom…

Čítajte viac...

E-governement: Termín výkonu verejnej moci elektronicky a…

17.10.2016

Odkedy vzniká pre obce a mestá poskytovať svoje služby elektronicky, ak ustanovenie § 60 ods. 7 Zákona o e-governmente…

Čítajte viac...

Info zákon: Plnenie zo zmluvy a nezverejnená (neúčinná) zmluva

17.10.2016

V jarmočných zmluvách sa uvádza účinnosť deň po zverejnení ale napr. v piatok podpísaná zmluva a v piatok aj…

Čítajte viac...

Zastupiteľstvo: Uznesenie o náplni práce komisie na ochranu…

14.10.2016

Zastupiteľstvo zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu a uznesením zobralo ne vedomie jej náplň práce, ktorá ale…

Čítajte viac...

Aktuality ekonomika

Majetok: Prenájom trhového miesta obchodným centrom?

24.10.2016

Môže obchodné centrum prenajímať na verejnom priestranstve predajné stánky bez povolenia obce?

Čítajte viac...

Majetok: Doručenie cennovej ponuky do rúk starostu a uplynutie…

20.10.2016

Obec zverejnila na úradnej tabuli zámer predať svoj majetok formu priameho predaja. Forma doručenia cenových ponúk v…

Čítajte viac...

Legislatíva/Dane/Školy: Návrh novely nariadenia o rozdeľovaní…

17.10.2016

Prinášame Vám legislatívnu správu k návrhu novely nariadenia o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Všeobecné metodické usmernenie k inštitútu…

17.10.2016

Prinášame Vám všeobecné Metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k inštitútu konfliktu záujmov v kontexte…

Čítajte viac...

Verejné obstarávanie: Všeobecné metodické usmernenie k…

17.10.2016

Prinášame Vám všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie k problematike nadobúdania a nájmu…

Čítajte viac...

Aktuality servis

Legislatívne správy 24.10.2016 - 30.10.2016

24.10.2016

Čítajte viac...

Legislatívne správy 17.10.2016 - 23.10.2016

17.10.2016

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu

13.06.2016

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016,…

Čítajte viac...

Prevody majetku/nová právna analýza v elektronickej knižnici…

10.03.2016

Dávame Vám do pozornosti spracovanú právnu analýzu ktorá popisuje právne vysvetlenie prípadov prevodu majetku obcí ako…

Čítajte viac...

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku protokoly NKÚ

04.03.2016

Výskumný inštitút isamosprava.sk pripravil novinku, ktorá doplní odbornú databázu portálu isamosprava.sk za účelom…

Čítajte viac...

Tlačová agentúra pre samosprávu

TS: Možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia (18.10.2016)

Využite možnosť zapojenia sa do tvorby novely nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Čítajte viac...

TS: Manuál pre finančné výkazy (14.10.2016)

Po spoločných rokovaniach zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Asociácie komunálnych ekonómov, či audítorov a odborných zamestnancov úradov miestnej územnej samosprávy bol zverejnený manuál pre finančné výkazy.

Čítajte viac...

TS: Otvorená výzva na dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít (27.06.2016)

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyhlásil dňa 21. júna 2016 výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Čítajte viac...

TS: Otvorená výzva na odstraňovanie čierných skládok (20.06.2016)

Za účelom podpory pri odstraňovaní čierných skládok samosprávou, vyčlenil envirorezort zo zanikajúceho Recyklačného fondu 7 miliónov EUR.

Čítajte viac...

TS: Rozhovor s hlavným kontrolórom športu (13.06.2016)

Tlačová agentúra samosprávy pri príležitosti vymenovania hlavného kontrolóra športu vládou SR dňa 18. mája 2016, oslovila p. Ing. Alicu Fisterovú so žiadosťou o poskytnutie rozhovoru, ktorým by nám priblížila problematiku postavenia a právomocí novej funkcie hlavného kontrolóra športu vo vzťahu k športovým organizáciám (klubom).

Čítajte viac...