Doručovanie písomností v daňovom konaní osobe s trvalým pobytom mimo SR

Ako má obec postupovať pri vyrubení dane z nehnuteľnosti, keď vlastník pozemku (daňovník) má na liste vlastníctva adresu pobytu v zahraničí? Rozhodnutia vyrubujeme v systéme DCOM a ten takému daňovníkovi neumožňuje  vyrubiť dane (systém ho ani nezaeviduje ako daňovníka).

 

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.