Náležitosti rozhodnutia školy vydaného podľa Správneho poriadku

*článok zo série: Školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 1*

Aplikácia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) na rozhodovanie riaditeľov škôl znamená, že riaditelia sú povinní vydávať rozhodnutia v súlade so Správnym poriadkom a je nevyhnutné, aby poznali právnu úpravu správneho konania, nakoľko sú v pozícii správneho orgánu.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.