Opätovné predkladanie podkladov v územnom konaní

Investor požiadal stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu vo verejnom záujme. Návrh na vydanie rozhodnutia neobsahoval jeden doklad, bol vyzvaný na jeho doplnenie. Napriek tomuto doplneniu referentka odmieta vydať územné rozhodnutie na stavbu dôvodiac, že uplynula platnosť niektorých vyjadrení dotknutých orgánov, pričom žiada o opakované doloženie aktuálnych vyjadrení.

 

Je požiadavka referentky stavebného úradu na aktualizáciu vyjadrení dotknutých orgánov v stavebnom konaní opodstatnená?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.