Poverenie poslanca vykonávať občianske sobáše

Zákon bližšie neupravuje kompetenciu vo veci poverenia poslanca na vykonávanie občianskych sobášov, t.j. či poslanca poverí výkonom tejto činnosti obecné (mestské) zastupiteľstvo alebo starosta (primátor). Podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. V našom štatúte táto pôsobnosť nie je vyhradená zastupiteľstvu. 

Je poverenie poslanca vykonávať občianske sobáše v kompetencii mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta?

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.