Právomoc polície vs. mestskej polície za priestupky parkovania vo vyhradenej zóne

V praxi často dochádza k rôznym výkladom toho, ktorý orgán verejnej správy je oprávnený prejednávať priestupky spáchané v zóne s plateným parkovaním. Nasledujúci článok sa venuje práve kompetenciám príslušníkov štátnej a mestskej polície na úseku prejednávania priestupkov spáchaných v zóne s plateným parkovaním a ich vecnej príslušnosti k danému problému.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.